201409.26 4

İnternet ve Bilişim Avukatı

Bilişim Avukatı İnternet ve Bilişim avukatı, bilişim suçları, internet hukuku, e-ticaret hukuku başta olmak üzere bilgisayar ve internet teknolojilerinin hukukla buluştuğu bilişim hukuku alanında çalışma yürüten avukattır. Bilişim ve internet alanındaki gelişmelerle birlikte e-ticaretin yaygınlaşması ve bilişim suçları olarak tanımlanan yeni suç tiplerinin ortaya çıkması, bilişim ve internet dünyasını düzenleyen yasalara ihtiyaç duyulmasını ve bilişim…

201409.19
2
11

Mal Rejimi

Mal rejimi aile hukuku anlamında önemli bir konu olup eşlerin mal varlığı yönetimi ve tasfiyesi hakkındaki hak ve yükümlülüklerini düzenler. Boşanma avukatı olarak mal rejimleri konusunda sık sorulan bazı sorulara verdiğimiz cevaplar şu şekildedir. Mal rejimi türleri nelerdir? 2002 yılında yeni yürürlüğe giren Medeni Kanun’a göre yasal olarak belirlenmiş mal rejimleri şunlardır: Edinilmiş Mallara Katılma…

201409.03
0
4

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim hukuku alanına giren bilişim suçları konusunda ilk akla gelen suç tiplerinden birisi de Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları bölümünde ve 243/1 maddesinde düzenlenmiş olan bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giriş yapmak ve orada kalmaya devam etmektir. Kanundaki suç tanımına göre suçun maddi unsuru bir bilişim…