201512.23
2
22

Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi

Hapis Cezasının Ertelenmesi Hapis cezasının ertelenmesi, bir suçun işlenmesi nedeniyle ceza mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının, kanunda öngörülen şartların oluşması durumunda infaz edilmeksizin askıda bekletilmesi ve hükümlünün denetim süresine tabi tutulmasıdır. Eğer hükümlü denetim süresini iyi halle geçirirse ceza infaz edilmiş sayılacak fakat denetim süresi içinde bir başka kasıtlı suç işlemesi halinde ertelenen ceza kısmen…

201502.19 36

Kaçakçılık Suçu

Bu makalede ele alınan suç tipi 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenen kaçakçılık suçu (gümrük kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı ve diğer mal kaçakçılığı) hakkındadır. Kültür varlığı ve tarihi eser niteliği taşıyan nesnelerin ticareti ve yurt dışında çıkartılmasına ilişkin suç tipi ise tarihi eser kaçakçılığı suçu başlıklı makalemizde incelenmiştir. Kaçakçılık Suçu ve Gümrük Kaçakçılığı Oluşturan Fiiller 1….

201412.01 31

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedir? CMK madde 231’de düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da kısaca HAGB, sanığın ceza hukuku anlamında suç işlediğine dair bir hüküm olmakla birlikte suça ilişkin cezanın özel bir şekilde ve şartlı olarak 5 yıl boyunca ertelenmesidir. 5 yıllık denetim süresi içinde sanığın kasıtlı bir suç işlememesi halinde kamu davası…

201408.15
4
15

Taksirle Yaralama ve Taksirle Öldürme Suçu

Taksirle Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu madde 89’da düzenlenmiş olan taksirle yaralama suçu, herhangi kast, daha açık bir ifadeyle yaralamaya yönelik bir bilme veya isteme durumu söz konusu olmaksızın dikkat ve özen gösterme yükümlülüğünün ihlali sonucunda yaralamaya sebebiyet vermektedir. Suç hakkında detaylı açıklamalara geçmeden önce ceza hukuku anlamında “taksir nedir” sorusuna cevap vermek yerinde olacaktır….

201401.27 12

Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Türk Ceza Kanunu’nda sahtecilik suçları Sahtecilik suçu, ceza hukuku bakımından önemli ve uygulamada yaygın olarak görülen bir suç tipidir. Mevcut ve güncel Türk Ceza Kanunu, bir önceki ceza kanunumuzda olduğu gibi evrakta sahtecilik suçu konusunu 2 ayrı suç tipi olarak düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre evrakın resmi mi yoksa özel mi olduğuna göre işlenen suçun tipi…

201401.22 23

Ağır Ceza Avukatı

Ceza hukuku alanında uzman Atamer Hukuk Bürosu’nun ceza avukatı olarak sunduğu hizmetler hakkında bilgiler.

201401.09
0
7

Tarihi Eser Kaçakçılığı Suçu

Bu yazıda ele alınacak olan kaçakçılık suçu 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda düzenlenmiş olan ve halk arasından “tarihi eser kaçakçılığı” olarak bilinen taşınır nitelikteki kültür varlıklarının ticareti ve kaçakçılığı suçu tipidir. “Gümrük kaçakçılığı” ve yurda sokulan “kaçak mallar” nedeniyle oluşan suç tipi kaçakçılık suçu başlıklı makalemizde ele alınmıştır. Kanun Kapsamına Giren ve Korunan…

201308.19
0
1

İmar Kirliliği ve Çevre Kirletme Suçları

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu TCK madde 184’te düzenlenmiş olan imar kirliliği suçu, yapı ruhsatı olmaksızın veya yapı ruhsatına aykırı şekilde bina yapmak veya yaptırmak, yapı ruhsatı olmayan binaya elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına veya sınai faaliyet yürütülmesine müsaade etmektir. Madde metninden de anlaşılabileceği gibi imar kirliliği bakımından seçimlik hareketli bir suç tipi söz…

201305.26 8

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Göçmen kaçakçılığı TCK madde 79’da düzenlenmiş olan göçmen kaçakçılığı suçu, doğrudan veya dolaylı olarak maddi çıkar sağlamak amacıyla bir yabancıyı yasal olmayan yollardan ülkeye sokmak veya ülkede kalmasını sağlamak ya da bir kişinin yasal olmayan şekilde yurt dışına çıkmasına imkan sağlamaktır. Suç tanımından da anlaşılacağı üzere, göçmen kaçakçılığı suçu iki farklı şekilde işlenebilir. Birincisi bir…