201507.14 15

İnternet Yoluyla Tehdit ve Şantaj Suçu

İnternet Yoluyla Tehdit ve Şantaj Suçu Tehdit ve şantaj suçları bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte evrilmiş ve günümüzde bilişim sistemleri ve internet vasıtasıyla işlenir hale gelmiştir. Eskiden daha çok mektupla veya telefonla işlenen tehdit suçları artık internet ve telefon mesajları üzerinden, şantaj suçları da daha çok fotoğraf ve video görüntüleri araç olarak kullanılarak işlenmektedir. Kameralı ve…

201501.23 16

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Ele Geçirilmesi

Kişisel Verilere Yönelik Suçlar Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile kişisel verilerin ele geçirilmesi suçları Türk Ceza Kanunu’nun “özel hayata karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 135. ve 136. maddelerinde düzenlenen ve kişisel verilere yönelik işlenen bu suç tipleri çoğu zaman bilişim sistemi vasıtasıyla işlendiğinden uygulamada bilişim hukuku ve bilişim suçları kategorisinde değerlendirilen suç tipleridir. Her iki…

201410.10 102

Bilişim Suçları

Bilişim Suçları nelerdir? Bilişim hukukunun önemli bir konusu olan bilişim suçları veya diğer ismiyle siber suçlar genel itibariyle bilişim sistemleri yoluyla işlenen suçlardır. Bilgisayar yoluyla veya internet yoluyla işlenen suçlar “bilişim suçu” olarak kabul edilmekte olup bilişim suçları Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir başlık altında düzenlenmiştir. Ancak bilişim hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olarak…

201409.03
0
3

Bilişim Sistemine Girme Suçu

Bilişim hukuku alanına giren bilişim suçları konusunda ilk akla gelen suç tiplerinden birisi de Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları bölümünde ve 243/1 maddesinde düzenlenmiş olan bilişim sistemine girme suçu, bir bilişim sisteminin tamamına veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giriş yapmak ve orada kalmaya devam etmektir. Kanundaki suç tanımına göre suçun maddi unsuru bir bilişim…

201407.22
2
6

İnternet Suçları

İnternetin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan ve son zamanlarda uygulamada sıklıkla görülen bilişim suçu ve internet suçları türlerinden birisi de bir başkasına ait internet sitesi hesabının veya e-posta hesabının çeşitli yollarla hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesidir. Özellikle facebook ve twitter gibi sosyal ağ hesaplarının ele geçirilmesi yaygınlaştığından “hackerlık suçu” olarak bilinen bu bilişim suçu son dönemlerde sıkça…

201406.03 13

Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Kısaca “kredi kartı dolandırıcılığı” olarak bilinen ancak kanundaki tanımı “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” olan suç, bilişim hukuku alanında giren bir suç tipidir. Kredi kartı dolandırıcılığı suçuna geçmeden önce kredi kartı ve banka kartı tanımına değinmek uygun olacaktır. Banka kartı ve kredi kartı nedir? Banka kartı ve kredi kartı tanımı TCK’da yer almamaktadır. Ancak…

201404.03
0
2

Bilişim Sistemi ve Bilişim Suçu

Bilişim sistemi nedir? Bilişim hukuku alanında önemli bir konu olan bilişim suçları kavramının anlaşılması açısından her şeyden önce bilişim suçunun tanımının yapılması yerinde olacaktır. 765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu’nda “bilişim sistemi” kavramına açıkça yer verilmemişti ancak kanunun 525. maddesinde bilişim sistemi “bilgileri otomatik olarak işleme tabi tutmuş bir sistem” olarak tanımlanmıştı. 2005 yılında yürürlüğe…

201403.08
0
4

Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma

Türk Ceza Kanunu’nun “Bilişim Suçları” başlığı altında düzenlenmiş olduğu suçlardan biri olan “Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma” suçu, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma niteliği taşıyan ve bilişim sisteminin beklenen şekilde çalışmasını durdurmayı amaçlayan ve bilişim sisteminin kendisini doğrudan hedef alan bir suç tipidir. TCK madde 244/1’de yer alan suç tanımı şu şekildedir: “Bir bilişim…

201311.12
1
7

İnternet Yoluyla Hakaret Suçu

Bilişim suçları arasında kabul edilen ve internet suçları kapsamında değerlendirilen internet yoluyla hakaret suçu bilişim hukuku alanına giren bir konu olup, internetin yaygınlaştığı son yıllarda uygulamada sıkça görülen suç tipleri olmuştur. Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçu, internet yoluyla işlenmeye elverişli olup bu suçların internetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet yoluyla işlenme sayısı da hızla artmıştır….

201310.22 11

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu, ceza hukuku kapsamına giren ve Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmiş olan ve kişilerin özel hayatlarının gizliliğini ve dokunulmazlığını korumaya yönelik bir suç tipidir. Suçun maddi unsuru gizli olması gereken özel hayata dair bir takım özel bilgilerin veya verilerin ifşa edilmesi, açığa çıkartılmasıdır. Özel hayata dair…