201503.23 29

Zina Sebebiyle Boşanma Davası

zina-sebebiyle-bosanmak

Zina nedir?

Zina sebebiyle boşanmak, boşanma davaları arasında önem arz eden bir dava türüdür. Boşanma sebepleri arasında yer alan zina, evli bir kişinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ederek eşi dışındaki birisiyle evlilik dışı ilişki yaşaması daha açık bir ifade ile aldatma eyleminde bulunmasıdır. Medeni Kanun’da zina tanımı, İslam Hukuku kapsamındaki zinadan farklı olduğundan evli olmayan bir kişinin yaşadığı ilişkiler hukuken “zina” olarak kabul edilmez. Sadece evli eşin, eşini bir başkasıyla aldatması durumu zina olarak kabul edilmektedir.

Zina Sebebiyle Boşanma

Zina, Medeni Kanun’da yer alan özel boşanma sebeplerinden birisidir. Zina davası mutlaka çekişmeli boşanma davası olarak görülür. Ancak tarafların asıl boşanma gerekçesi zina olsa dahi diğer her hususta anlaşılması halinde taraflar geçimsizliği sebep olarak gösterip  anlaşmalı boşanma ile boşanabilir. Zina sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için zinayı öğrenen eşin, zinayı öğrendiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde dava açması gerekir. Zinayı öğrendiği halde 6 aylık hak düşürücü süre içinde dava açmayan veya eşini affeden eşin dava hakkı kaybolur. Ayrıca zina eyleminin üzerinden 5 yıl süre geçmesi halinde yine dava açma hakkı olmayacaktır.

Zina yapmak suç mudur?

Zina yapmak Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak tanımlanmamıştır. Dolayısıyla zina yapmak mevzuatımız çerçevesinde sadece boşanmak ve tazminat talep etmek için bir neden oluşturmakta ancak ceza hukuku anlamında cezai bir yaptırıma sebep olmamaktadır.Ayrıca zina, boşanma hukuku kapsamında bir tazminat sebebi ve mal rejiminin tasfiyesini etkileme özelliği olan bir durumdur.

Zinanın İspatı Nedir?

Zina, sonuçları itibariyle önemli bir boşanma sebebidir ve zina sebebiyle boşanmamanın bir takım özel sonuçları olduğundan zinanın ispatlanması son derece önem arz eder. Ayrıca ispat noktasında yaşanan bir sıkıntı açılan davanın reddine de sebep olabileceğinden zina sebebiyle boşanmak isteyen kişilerin mutlaka boşanma avukatı ile hareket etmesini öneririz.

Zina Nasıl İspat Edilir?

Zinanın ispatlanması için özel bir delil türüne ihtiyaç yoktur. Zinanın ispatı telefon kayıtları, SMS ve e-posta yazışmaları, Facebook, Whatsapp, Skype benzeri site ve programlarla yapılan yazışmalar,  internet mesajları, tatil ve otel rezervasyonları, tanık beyanları, fotoğraf ve video gibi farklı delil türleriyle ispatlanabilir. Burada önemli olan zinayı ispatlayan delilin hukuka aykırı olmamasıdır. Nitekim kimi zaman zinayıp ispat için hukuka aykırı yoldan elde edilen delil bir suç unsuru olabilmekte ve zinayı ispatlamaya çalışan eş hakkında ceza davası açılabilmektedir. Bu itibarla zinayı ispatlayan delillerin dosyaya sunulmadan önce mutlaka boşanma avukatı tarafından analiz edilmesi gerekir. Zina delilleri boşanma davasını kabulünü ve yüksek oranda bir tazminatı sağlayabileceği gibi yanlış bir delillin yanlış bir şekilde kullanılması cezai sorumluluk gibi bir takım  olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilmektedir.

Zina Nedeniyle Tazminat

Eşi zina yapan kişi, boşanma davası ile veya ayrıca açacağı başka bir dava ile tazminat talep edebileceği gibi Yargıtay’ın yerleşik kararları doğrultusunda evli kişiyle evli olduğunu bilerek zina eden 3. kişi durumundaki şahıslara karşı da tazminat davası açılması mümkündür. Ancak tazminat talebinden mümkün olduğu kadar etkili sonuç alabilmek için davanın çeşitli tedbir talepleriyle birlikte açılması uygun olacaktır.

Zina Sebebiyle Boşanmanın Mal Rejimine Etkisi

Zina sebebiyle açılan boşanma davasının ispatlanması ve kabul edilmesi halinde, hakkaniyet gerektiriyorsa kusurlu eşin mal rejimi bakımından hakkı olan artık değerdeki payının azaltılmasına veya tamamen kaldırılmasına karar verebilir. Bu bakımdan zina davasını ispat etmek mal rejimlerine bağlı alacaklar ve mal paylaşımı bakımından önem taşımaktadır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *