201308.19
0
1

İmar Kirliliği ve Çevre Kirletme Suçları

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu TCK madde 184’te düzenlenmiş olan imar kirliliği suçu, yapı ruhsatı olmaksızın veya yapı ruhsatına aykırı şekilde bina yapmak veya yaptırmak, yapı ruhsatı olmayan binaya elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına veya sınai faaliyet yürütülmesine müsaade etmektir. Madde metninden de anlaşılabileceği gibi imar kirliliği bakımından seçimlik hareketli bir suç tipi söz…