201402.03
2
8

Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri Aile hukuku ve boşanma davaları bakımından önemli bir husus da boşanma sebepleri konusudur. Evlilik yapan çiftlerin herhangi bir sebep olmadan boşanması hukuken mümkün olmayıp Medeni Kanun’da belirlenmiş olan bir takım genel veya özel boşanma sebeplerinin mevcudiyeti, boşanmanın gerçekleşmesi için ön koşuldur. Dolayısıyla kanuna göre bir boşanma sebebi mevcut değilken boşanma davası açılması halinde…