201408.20 17

İnternetten Haber Kaldırma

İnternetten haber kaldırma ve haber silme işlemleri hakkında hukuki hizmetler.

201408.19
0
3

Avukat Arama

Avukat Arama Avukat arama süreci, herhangi bir hukuki konu nedeniyle avukat bulma ihtiyacı doğduğunda başlayan ve “avukat arıyorum“ diyen herkesin dahil olduğu bir süreçtir. İster ceza davası ister hukuk davası söz konusu olsun, bir kişinin kendisini en şekilde temsil edip haklarını sonuna kadar savunabilecek bir avukat bulması hukuki sorunun aşılması veya lehe çözümlenmesi bakımından son…

201408.15
4
18

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu madde 89’da düzenlenmiş olan taksirle yaralama suçu, herhangi bir kast, daha açık bir ifadeyle yaralamaya yönelik bir bilme, öngörme ve isteme durumu söz konusu olmaksızın dikkat ve özen gösterme yükümlülüğünün ihlali sonucunda bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermektedir. Ülkemizde taksirle yaralama ve taksirle öldürme suçu nedeniyle açılan…

201408.09 5

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma

Cinsel Sorunlar Nedeniyle Boşanma Cinsel sorunlar nedeniyle boşanma, ülkemizdeki yaygın boşanma sebeplerinden birisidir. ancak kapalı bir toplum yapsına sahip olmamazı nedeniyle bazen asıl boşanma sebebi cinsel sorunlar veya cinsel uyumsuzluk olduğu halde kişiler görünürde farklı sebeplerle boşanma davası açabilmektedir. Cinsellik evlilik kurumunun en önemli unsurlarından birisi olup Yargıtay’ın pek çok kararında da ifade edildiği üzere…