201210.13
2
15

Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel Taciz Suçu Cinsel suçlardan birisi olan ve kişilerin cinsel dokunulmazlığına karşı işlenen cinsel taciz suçu TCK madde 105 ve cinsel saldırı suçu ise TCK madde 102’de düzenlenmiştir. Halk arasında her iki suç tipi çocuğu zaman karıştırılmaktadır. Vücut dokulmazlığını ihlal eden ve mağdurun vücuduna dokunma şeklinde gerçekleşen cinsel saldırı suçları çoğu zaman yanlış bir şekilde…

201209.02
1
17

5651 Sayılı Kanun ve Erişim Engelleme

I. ERİŞİM ENGELLEME KARARI Erişim engelleme kavramı hayatımıza ilk defa 5651 sayılı yasa ile girmiştir. 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, içerik itibariyle belirli suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan internet sitelerine erişimin engellenmesine karar verileceğini düzenlenmiştir. Erişim engelleme kararı, kanunda da açıkça…

201208.13
2
0

Fuhuş Suçu ve Cezası

Fuhuş Suçu ve Cezası Türk Ceza Kanunu düzenlemesinde fuhuş suçu için farklı eylemlere farklı cezalar öngörülmüştür. Buna göre mağdurun yaşı ve failinin eyleminin niteliğine suçlar ve cezalar değişmektedir. Yetişkin Fuhşu Türk Ceza Kanunu, fuhşa aracılık ve fuhşa teşvik gibi unsurları olan fuhuş suçu bakımından ikili bir yarım yapmış ve yetişkin suçu ve çocuk fuhşu bakımından farklı…

201206.13
6
10

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel İstismar Suçu “Cinsel İstismar” veya kanundaki tam adıyla “Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu” TCK madde 103’te düzenlenmiş olup, 15 yaşını henüz tamamlamamış çocuklara veya 15 yaşını doldurmuş olmakla birlikte zihinsel yetenekleri gelişmemiş çocuklara ya da 15 yaşını doldurmuş ve zihinsel algısında herhangi bir yetersizlik bulunmayan çocuklara karşı cebir, tehdit, hile veya iradeyi sakatlayan başka bir neden kullanılarak…

201205.28 8

Evliliğin İptali Sebepleri

Evliliğin İptali ve Evlilik İptali Davası Evliliğin iptali, yapılmış olan bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesi ve geçersiz hale getirilmesidir. Evlilik iptali davası ise evliliğin iptalini temin etmek için açılan bir dava olup boşanma davasından tamamen farklıdır. Aynı şekilde evliliğin iptali sebepleri, boşanma sebepleri ile tamamen farklıdır. Evlilik iptali, boşanma sürecine göre daha sıkı…

201110.22 34

Evlilik Sözleşmesi Hakkında Hukuki Bilgiler

Evlilik Sözleşmesi nedir? Evlilik sözleşmesi veya kanundaki tanımı ile mal rejimi sözleşmesi, eşlerin evlilik süresi içinde mallarını nasıl yönetecekleri ve evliliğin sona ermesi halinde malların nasıl tasfiye edileceğini düzenleyen ve aile hukuku alanına giren bir sözleşmedir. Evlilik veya mal rejimi sözleşmesi, evlenecek olan çiftlerin veya halen evli olan eşlerin, evlilik sırasında ve evliliğin sona ermesi durumunda mal…

201109.15
1
6

Toplu İnternet Kullanım Sağlayıcıların Sorumlulukları

Toplu İnternet Sağlayıcıların Hukuki Sorumlulukları 23.05.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, erişim sağlayıcılara, içerik sağlayıcılara ve yer sağlayıcılara ilişkin bir takım düzenlemeler öngörmüş, bunun yanında internetten yararlanma hizmetini toplu olarak sağlayan kişiler hakkında da belli yükümlülükler ve sorumluluklar getirmiştir. Bu…

201006.02
2
5

Youtube Video Kaldırma ve Silme

Youtube Video Kaldırma Youtube video kaldırma işlemi hakkında bilgi vermeden önce Youtube sitesi hakkında bazı ön bilgiler vermek yerinde olacaktır. Popüler video yükleme sitesi Youtube’a dünyanın her ülkesinden aynı anda binlerce video yüklenmektedir. 1 dakika içinde siteye yüklenen videoların uzunluğu ortalama 300 saattir. Bir videonun ortama 5 dakika uzunluğunda olduğu varsayılırsa bu da her dakika Youtube’a…

200909.26
1
7

İçerik Sağlayıcı Kavramı

5651 Sayılı Yasa İçerik saplayıcı terimine geçmeden önce bu terime kaynaklaık eden kanuna kısa değinmek yerinde olacaktır. 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, hukuk sistemimize çok yeni kavramlar kazandırmıştır. Kanunda, genel olarak içe­rik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve eri­şim sağ­la­yı­cı­ kavramlarına yer verilerek bunların yükümlülükleri…

200811.21 4

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik nedir? Müstehcenlik suçu hakkında detayları açıklamalara geçmeden önce müstehcenlik nedir sorusu üzerinde durmak yerinde olacaktır. “Müstehcen” genel olarak açık, saçık ve edebe aykırı anlamları taşıyan bir sıfat olup bu niteliğe sahip yazılı veya görsel materyaller veya yayınlar için kullanılır. Müstehcenlik ise içeriğinde müstehcen görüntü, ses veya yazı bulunan materyallerle ilgili tanımlama yapmak için kullanılan…