200909.26
1
7

İçerik Sağlayıcı Kavramı

5651 Sayılı Yasa İçerik saplayıcı terimine geçmeden önce bu terime kaynaklaık eden kanuna kısa değinmek yerinde olacaktır. 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, hukuk sistemimize çok yeni kavramlar kazandırmıştır. Kanunda, genel olarak içe­rik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve eri­şim sağ­la­yı­cı­ kavramlarına yer verilerek bunların yükümlülükleri…

200811.21 4

Müstehcenlik Suçu ve Cezası

Müstehcenlik Suçu Müstehcenlik suçu hakkında detayları açıklamalara geçmeden önce müstehcenlik nedir sorusu üzerinde durmak yerinde olacaktır. “Müstehcen” genel olarak açık, saçık ve edebe aykırı anlamları taşıyan bir sıfat olup bu niteliğe sahip yazılı veya görsel materyaller veya yayınlar için kullanılır. Müstehcenlik ise içeriğinde müstehcen görüntü, ses veya yazı bulunan materyallerle ilgili tanımlama yapmak için kullanılan…