+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

bitcoin hukuku

Bitcoin Hukuku ve Dijital Paralar

Bitcoin hukuku, dijital paraların diğer adıyla kripto paraların ortaya çıkmasıyla gündeme gelen bir kavramdır. Bilindiği üzere dijital paralar, kağıt ve metal paraların yerini almak ve dijital ortamda kullanılmak üzere geliştirilen yeni bir ödeme aracıdır. Bitcoin ise blok zinciri (block chain) teknolojisi üzerine kurulu bir elektronik ödeme aracıdır. Türkiye’de yasal düzenleme olmasa  da, bitcoin maddi değeri olan ve parasal olarak ifade edilebilen bir değer taşıdığından hukuken karşılığı bulunmaktadır. Örneğin bir başkasına ait bitcoinlere cebir veya tehdit olarak kullanarak almaya çalışmak yağma suçudur. Benzer şekilde hileli yöntemler kullanarak ve aldatıcı davranışlarla bir kişinin bitcoinlerini kandırarak almak dolandırıcılık suçu kapsamına girecektir. Bu itibarla her ne kadar dijital para hukuku ve bitcoin hukuku anlamında mevzuatta boşluk bulunuyor olsa da parasal bir değer ifade ettiğinden dijital paralar başta bilişim hukuku anlamında olmak üzere şimdiden çeşitli hukuki meselelerde gündeme gelmeye başlamıştır.

bitcoin hukuku

Bitcoin İçerikli Sözleşmeler

Bitcoin hukuku dendiğine akla gelen ilk kavram şüphesiz sözleşmelerdir. Bitcoin ve diğer dijital paralar, parasal bir değer ifade ettiklerinden sözleşme serbestisi ilkesi çerçevesinde bir sözleşmede edim olarak belirlenebilirler. Örneğin bir satış sözleşmesinde bir malın, dijital para değeri karşılığında satılacağı ve satış bedelinin bu anlamda kripto para ile ödenebileceği kararlaştırılabilir. Hukuken bir sözleşmede dijital paranın bulunması sözleşmeyi bu anlamda geçersiz kılmaz. Bununla birlikte dijital para hukuku anlamında henüz Türkiye’de yasal bir düzenleme yapılmadığından yasal boşluklar ve hukuki riskler mevcuttur.

Bitcoin Konusunda Yasal Boşluklar

Ancak kripto para konusunda hiçbir yasal düzenleme yapılmayan ülkemizde dijital para içerikli bir sözleşme yapılması bazı riskleri beraberinde getirecektir. Örneğin satış bedelinin veya kira bedelinin bitcoin olarak belirlendiği bir sözleşme, noterde onaylatılmak istenirse noter harcının ve damga vergisinin hesaplanmasında problem çıkacaktır. Bu itibarla sözleşmeye, edim olarak belirlenmiş kripto paranın TL karşılığının parantez içinde sözleşmeye yazılması gerekecektir. İkinci risk, vergi hukuku anlamındadır. Vergi mevzuatında kripto paralar için bir düzenleme yapılmadığı için bitcoin içerikli sözleşmelerde başta KDV ve damga vergisi olmak üzere verginin nasıl hesaplanacağı ve toplanacağı konusunda şu an yasal boşluk mevcuttur. Üçüncü risk, dijital para olarak belirtilen sözleşmedeki edimin yerine getirilmemesi halinde, icra ve iflas hukuku kapsamında dijital para değeri üzerinden nasıl icra takibi yapılacağı konusudur. hukuka aykırı ve izinsiz olarak bitcoin ele geçirmek, Bu anlamda bitcoin hukuku dendiğinde kuşkusuz ceza hukuku bağlantılı meseleyle de gündeme gelmektedir.

Bitcoin ve Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu’nda veya diğer ceza hukuku mevzuatında dijital paralar için özel bir yasal düzenleme yapılmamıştır. Ancak, dijital paralar, parasal bir değer ifade ettiğinden ve mal varlığı niteliği taşıdıklarından dijital paralara yönelik bilişim suçları işlenmesi mümkündür. Bitcoin hırsızlığı amacıyla bilişim sistemine girmek ve bir dijital para cüzdanın şifresini hukuka aykırı ele geçirmek bilişim suçu teşkil etmektedir. Aynı şekilde kripto para cüzdanındaki paraları başka yere transfer etmek veya  bitcoin elde etmek amacıyla bitcoin şantaj emaili gönderme şeklinde işlenen suçlar şimdiden sık görülmeye başlanmış suç tipleridir. Aynı şekilde kripto para ve Bitcoin dolandırıcılığı online olarak işlenen internet dolandırıcılığı suçu tipleri arasında yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun varlığına yönelik suçlar kısmında düzenlenen suçlar başta olmak üzere, kripto paraların hedef alındığı bazı suçlar olabileceği gibi bazı suçların işlenmesinde dijital paralar da kullanılabilmektedir. Ayrıca hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve yağma gibi mal varlığına yönelik suçlar işlenirken dijital paralar ve bitcoin hedef alınabilir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve yazılar Av. İlker ATAMER’e ait olup, sitedeki yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından e-imzalı zaman damgası ile kayıt altına alınmıştır. Sitedeki makale ve yazıların yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında hem hukuki hem cezai işlem yapılacaktır.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!