201711.01
0
1

Kira Sözleşmelerinde Depozitonun İadesi

Depozito Nedir? Depozito, kiracıların kiraladıkları menkul veya gayrimenkul bir mala, kira süresi boyunca verebilecekleri olası zararlarda mal sahibinin zararını garanti altına almak amacıyla ödedikleri bedeldir. Halk arasında ev yaygın ismiyle depozito denilen bu ödemeye hukuk terminolojisinde “güvence bedeli” de denilmektedir. Depozitonun İadesi Depozitonun iadesi normal şartlarda kira sözleşmesinin bitiminde yapılmalıdır.  Eğer kira sözleşmesinde aksine bir…

201710.01
1
4

Zina Delilleri ve Zinanın İspatı

Zina nasıl ispatlanır? Zinanın ispatı için mutlaka zinaya ilişkin delil sunulması zorunludur. Zina delilleri olmaksızın zinanın ispatından söz edilemez. Dolayısıyla bir şahıs, eşinin zina yaptığından bir başka deyişle aldatıldığından %100 emin olsa bile eğer zinayı ispatlayacak bir delili yoksa veya böyle bir delili elde edebileceği bir yer bilmiyorsa zinanın ispatlanması mümkün olmayacaktır. Zina hangi delillerle…

201709.16
0
4

Vajinismus Nedeniyle Boşanma

Vajinismus nedeniyle boşanma ve vajinismusun boşanma sebebi olup olmadığı konularına girmeden önce vajinismus hakkında genel bir bilgi vermek uygun olacaktır. Vajinismus kadınlar çeşitli sosya-psikolojik nedenlerle ve korku gibi dürtülerin etkisiyle cinsel ilişki sırasında aşırı kasılması nedeniyle cinsel ilişki kuramaması durumudur. Vajinismus niteliği itibariyle cinsel ilişki kurulmasını çok zorlaştıran ve bazen cinsel ilişkiyi imkansız hale getiren…

201708.27
0
2

Kaçak Bahis Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler

Kaçak bahis ve kaçak kumar siteleri üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarının son birkaç yılda hızla yayılması ve bu suç nedeniyle mağdur olan vatandaşların her geçen gün hızla artması bahis dolandırıcılığı suçu konusunda yeni yasal düzenlemeler getirilmesini zorunlu kılmıştır. Nitekim 25.08.2017 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve pek çok farklı alanda düzenlemeler getiren 694 Sayılı KHK kaçak bahis…

201707.15
0
5

Ev Satın Alma Sonrası Yaşanan Hukuki Problemler

Ayıplı Teslim Ayıplı mal teslimi emlak hukuku konusunda en sık karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların başında gelmektedir. İnşaat firmasının gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde taahhüt ettiği sürede, nitelikte ve kalitede inşaat yapıp ve teslim etmemesi ayıplı mal ve hizmet anlamına gelmektedir. Teslim edilen gayrimenkulün, vaat edilenden daha düşük mal veya işçilik kalitesinde olması kuşkusuz tüketici mevzuatı kapsamında “ayıp”…

201706.06
0
4

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi Tahliye taahhütnamesi, kiracının kira süresi sona erdiğinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kiraladığı yeri boşaltacağını kiralayana tek taraflı olarak taahhüt etmesidir. Tahliye taahhüdü, kiracının kiralayana verdiği adeta açık senet gibidir. Dolayısıyla eğer ortada böyle geçerli bir tahliye taahhüdü varsa, kiracı gayrimenkulü sözleşmeye uygun şekilde kullanıp tüm kiralarını zamanında ödese dahi mal…

201705.03
0
5

Kira Sözleşmelerinde Kira Artış Oranı

Kira Sözleşmelerinde Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir? Geçmişte kira sözleşmelerindeki kira artış oranı ile ilgili bir takım kanuni düzenlemeler yapılmışsa da bunlar Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Mevcut durum itibariyle kural olarak sözleşme serbestisi çerçevesinde taraflar kira artış oranı konusunda karşılıklı uzlaşma ile kira artış oranını belirlemekte ancak bazı durumlarda bunun kanunen bir üst sınırı bulunmaktadır….

201704.17
0
10

Malpraktis ve Hekimin Cezai Sorumluluğu

Malpraktis (Malpractice) Kavramı Sağlık hukuku veya tıp hukuku alanında sık kullanılan bir kavram olan malpractice veya Türkçe’ye girdiği şekliyle malpraktis profesyonel bir meslek mensubunun, mesleğini icra ederken hatalı veya yanlış bir iş veya işlem yapmasıdır. İngilizce’de kullanılan malpractice sözü bu anlamda genel bir tanım olup yalnızca hekimlerin değil diğer meslek profesyonellerinin (avukat, mimar, mühendis vs) …

201702.11
0
7

Sözleşme Nedir Nasıl Hazırlanır

  Sözleşme nedir? Sözleşme, birden fazla kişinin hukuki bir netice oluşturmak amacıyla belirli bir konu üzerinde vardığı anlaşmadır. Bir metnin sözleşme olabilmesi için en az iki kişinin irade beyanını yansıtması gerekir. Tek taraflı bir beyan sözleşme niteliği taşımaz olsa olsa taahhüt niteliği taşıyabilir. Sözleşme Nasıl Hazırlanır? Sözleşme sözlü olabileceği gibi yazılı olabilir. Örneğin kira sözleşmesi…

201701.12
0
5

Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle Öldürme Suçu TCK madde 85’te düzenlenmiş olan Taksirle Öldürme Suçu (veya eski adıyla Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme suçu), failin öldürmeye yönelik herhangi kastı olmaksızın taksir derecesinde bir kusurla ölüme sebep olma suçudur. Taksir, bir kişinin dikkat ve özen yükümlüğüne uymaması sonucunda öngörmediği bir neticenin meydana gelmesidir. Dolayısıyla taksir durumunda, fail ortaya çıkan neticeyi (öldürme)…