201409.26 19

İnternet ve Bilişim Avukatı

Bilişim Avukatı

Bilişim avukatı, bilişim suçları, internet hukuku, e-ticaret hukuku başta olmak üzere bilgisayar ve internet teknolojilerinin hukukla buluştuğu bilişim hukuku alanında çalışma yürüten avukattır. Bilişim ve internet alanındaki gelişmelerle birlikte e-ticaretin yaygınlaşması ve bilişim suçları olarak tanımlanan yeni suç tiplerinin ortaya çıkması, bilişim ve internet dünyasını düzenleyen yasalara ihtiyaç duyulmasını ve bilişim hukuku olarak anılan yeni bir hukuki uzmanlık alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnternet ve Bilişim avukatı, başta e-ticaret hukuku, içerik hukuku (itibar yönetimi) ve bilişim suçları olmak üzere bilgisayar ve internetin hukukla kesiştiği noktada görev yapar. Bilgisayar ve internetin, diğer bir deyişle bilişimin, hukuki bir ihtilafa konu olması halinde bilişim hukuku ve bilişim suçu avukatı gündeme gelecektir.

Bilişim Avukatı

Bilişim Hukuku Avukatı kimdir, farkı nedir?

Av. İlker Atamer’in kendi blog sitesinde “Bilişim Avukatı Kime Denir” başlıklı yazısında detaylı şekilde açıkladığı üzere bilişim hukuku avukatı, bilişim ve internet davalarıyla ilgili olarak danışmanlık veya avukatlık hizmeti verirken konuyu analiz edebilmesi açısından bilişim ve internet konusundaki teknik terimlere hatta teknik işleyişe hakim olması gerekir. Zira herhangi bir bilişim davasında veya bilişim suçu davasında, avukatın müvekkili ile iyi bir iletişim kurabilmesi ve davanın özünü anlayabilmesi için avukat ile müvekkilin aynı ortak dili konuşuyor olması, sağlıklı bir iletişim bakımından kuşkusuz önemlidir. Öte yandan bilişim hukuku uyuşmazlıklarında veya bilişim suçu davalarında delillerin önemli bir kısmı da dijital olduğundan bilişim hukuku alanında uzman olan bilişim avukatlarının, ayrıca dijital deliller ve delillerin geçerlilikleri konusunda bilgi sahibi olabilmesi açısından adli bilişim konusunda da tecrübeli olması gerekir. İstanbul Barosu “Bilişim Hukuku Merkezi” yürütme kurulu üyesi olarak görev yapan Av. İlker Atamer’in bilişim hukuku konusunda açıklamalarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Bilişim Avukatı İlker Atamer‘in verdiği röportaj videosu:

Bilişim Avukatları ve İnternet Hukuku

Bilişim avukatları bakımından bir diğer çalışma alanı ise internet hukukudur. İnternetteki içeriklerin hukuka uygunluğu, içerik çıkartma ve erişim engelleme gibi konular ile internet hukuku rejimini düzenleyen mevzuat internet hukukunun konusunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla bilişim alanında uzman avukatların aynı zamanda internet hukuku uzmanı bir başka deyişle internet avukatı olması gerekmektedir.

Bilişim Avukatları ve E-Ticaret Hukuku

E-Ticaret Hukuku da bilişim hukuku uzmanı olan avukatının çalıştığı alanların başında gelmektedir. İnternet siteleri üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılan her türlü ticari aktivite “e-ticaret” olarak kabul edilmektedir. Bu itibarla ticari amaç taşıyan her web sitesinin online alışveriş ve elektronik ticaret anlamındaki faaliyetleri düzenleyen başta Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında ve ayrıca Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi bilişim uzmanı olan avukatlar ile çalışması kuşkusuz son derece önemlidir. Bilişim hukuku alanında görev yapan avukatların uzman olduğu bir diğer ünlü alan da elektronik ticaret veya kısa adıyla e-ticarettir. E-ticaret hukuku avukatları, “Elektronik Ticaret Kanunu” olarak bilinen Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler, izinli pazarlama ve benzeri e-ticaret hukuku alanlarında tecrübe ve uzmanlık sahibidir.

İnternetten İçerik Çıkartma ve Haber Kaldırma

Bilişim avukatının bir başka çalışma konusu ise “internet hukuku” veya “itibar yönetimi” olarak bilinen ve internetteki hukuka aykırı içeriklerin çıkartılması veya hukuka aykırı bir içeriğe erişimin engellenmesi olarak özetlenebilecek alandır. Karalayıcı, hakaretamiz, özel hayatını gizliliğini ihlal eden ve benzeri nitelikteki hukuka aykırı içerikler bakımından İnternetten haber kaldırma ve internetten içerik kaldırma, silme ve erişim engelleme ile hukuka aykırı içerikler sebebiyle erişim engelleme konuları da bilişim hukuku avukatlarının uzman olduğu alanlardır. Aynı şekilde youtube video kaldırma işlemleri de bilişim hukuku alanına giren güncel konular arasındadır. Bazı şirketler tarafından sunulan diğer tür itibar yönetimi hizmeti içerik çıkartmaktan ziyade internete yeni içerikler ekleyerek olumsuz içerikleri arama motoru sonuçlarında geriletmeyi amaçlar. Bu anlamda internet ve bilişim avukatı olarak olumsuz içerikleri geriletmek tümden çıkartarak soruna kesin çözüm sunuyoruz.

bilişim avukatları

Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçları, bilişim avukatı bakımından en başta gelen çalışma alanı olduğu için çoğu zaman “bilişim suçları avukatı” veya “bilişim suçu avukatı” sıfatları da kullanılmaktadır. Bilişim suçları işlendiği iddiasıyla açılan ceza soruşturması veya kamu davalarında şikayetçi veya katılan tarafı ya da şüpheli veya sanığı temsil eden avukatlar “bilişim suçları avukatı” olarak anılır. Bilişim suçları avukatı, bir nevi bilişim alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli bir ceza avukatı türüdür. Dolayısıyla herhangi bir bilişim suçu konulu soruşturma veya kovuşturmada, ister şikayetçi taraf isterse şüpheli veya sanık taraf olsun mutlaka uzman bilişin avukatı ile çalışılması son derece önemlidir.

Bilişim Avukatının Uzman Olduğu Bilişim Suçları Nelerdir?

Doğrudan bilişim sisteminin kendisini hedef alan suçlar, “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme” ve “bilişim sistemini engelleme veya bozma” suçlarıdır. Bilişim sistemindeki verilere yönelik suçlar ise “bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, değiştirme, erişilmez kılma, başka yere gönderme ve bilişim sistemine veri ekleme” suçlarıdır. Bilişim avukatları açısından pratikte en çok rastlanan suç tipi budur. Bilişim hukuku avukatlarının sık karşılaştığı bilişim suçlarından diğeri ise banka veya kredi kartlarına yönelik işlenen “başkasına ait kredi veya banka kartını kullanma”, “sahte banka veya kredi kartı üretme, satma, devretme, satın alma veya kabul etme” ve “sahte bir banka veya kredi kartını kullanma” suçlarıdır. Her ne kadar tek başına başkasına ait bir kredi veya banka kartını kullanma suçunda bilişim sisteminin varlığı gerekmese de kanun koyucu banka ve kredi kartlarına yönelik bu tür suçları da bilişim suçları başlığı altına eklemiştir. Dolayısıyla bilişim hukukçusu sıfatını haiz avukatların bu tür bilişim suçları ve siber suçlar alanında uzman olmasa beklenmelidir.

Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları

Bilişim sistemi vasıtasıyla işlenebilen ve bilişim avukatı bakımından diğer ünlü ve yaygın suçlar ise TCK’nın “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenmemiş olan ancak bilişim sisteminin suçun işlenmesinde araç olarak kullanıldığı suçlardır. Bilişim sistemi vasıtasıyla işlenen hırsızlık ve dolandırıcılık suçları, İnternet yoluyla hakaret suçu, internet yoluyla şantaj suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ve müstehcenlik suçu gibi suçlar bu kategori altında değerlendirilebilir. Ayrıca internet suçları da bilişim suçları kategorisi altında değerlendirilen suç tipleridir. Bilişim suçları söz konusu olduğundan ister şikayetçi ve mağdur isterse şüpheli veya sanık olsun mutlaka en kısa süre içinde bilişim hukuku avukatı ile çalışılmasını tavsiye etmekteyiz. İstanbul’da faaliyet gösteren Atamer Hukuk Bürosu’nun bilişim avukatı olarak uzmanlaşmış tecrübeli avukatları ile çalışmak için iletişim sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *