201409.19
2
12

Mal Rejimi

mal rejimi

Mal Rejimi

Mal rejimi aile hukuku anlamında önemli bir konu olup eşlerin mal varlığı yönetimi ve tasfiyesi hakkındaki hak ve yükümlülüklerini düzenler. Aile ve boşanma avukatı olarak mal rejimleri konusunda sık sorulan bazı sorulara verdiğimiz cevaplar şu şekildedir.

Mal rejimi türleri nelerdir?

2002 yılında yeni yürürlüğe giren Medeni Kanun’a göre aile hukuku kapsamında yasal olarak belirlenmiş mal rejimleri şunlardır:

 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
 • Mal Ayrılığı Rejimi
 • Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi
 • Mal Ortaklığı Rejimi

Mal rejimlerinden herhangi birini seçebilir miyim?

Evet yasal olarak mal rejimlerinden herhangi birini seçmekte hukuken özgürsünüz.

Herhangi bir mal rejimini özel olarak seçmezsek hangi mal rejimine tabi oluruz?

Eğer taraflar bir mal rejimini seçme konusunda anlaşmaya varmamışlarsa veya ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yapmamışlarsa yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma” rejimine tabi olacaklardır. Burada akla gelen diğer soru ise “mal rejimi sözleşmesi veya evlilik sözleşmesi yapılmazsa mal paylaşımı nasıl olur” sorusudur.

Edinilmiş mal ve kişisel mal ayrımı nasıl yapılır?

Mal rejimi sona erdiğinde tasfiye sırasında hangi taraın diğer taraftan ne kadar alacağı olduğunun hesabında bir malın kişisel mal mı yoksa edinilmiş mal mı olduğu son derece önemlidir ve tasfiye ve alacakların belirlenmesi buna göre yapılır.

Kişisel mallar nelerdir?

Medeni Kanun’da sayılmış olan kişisel mallar özellikle şunlardır:

 • Mal rejimi kurulmadan önce eşlerden birine ait olan mallar,
 • Miras veya karşılıksız kazanma yoluyla elde edilen mallar,
 • Kişisel kullanıma özgülenmiş eşyalar,
 • Manevi tazminat alacakları,
 • Kişisel bir malın yerine geçen değerler.

Edinilmiş mallar nelerdir?

Medeni Kanun’a göre edinilmiş mal olarak kabul edilecek mallar ise şunlar olarak belirlenmiştir:

 • Çalışma karşılığında elde edilmiş mallar,
 • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kuruluşlarının yaptığı ödemeler ile yardım sandıkları ile benzeri kurumların yaptığı ödemeler,
 • Çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenmiş tazminatlar,
 • Kişisel malların gelirleri,
 • Edinilmiş bir malın yerine geçen değerler.

Mal rejimi nasıl değiştirilebilir?

Eşler evlilikleri müddetince tabi olduklarını mal rejimini, yeni bir mal rejimi sözleşmesi yaparak değiştirebilir. Ayrıca eşlerden birinin borca batık olması, eşlerin ortak olduğu bir malda eşlerden birinin payına haciz konulması veya ortaklığın tehlikeye düşmesi, eşlerin ortak olduğu bir mal üzerinde yapılacak bir tasarrufa (satış, kiralama vb) diğer eşin haklı bir sebep olmadığı halde onay vermemesi ya da eşlerden birisinin temyiz gücünü kaybetmesi gibi hallerde dava yoluyla da mal rejimini değiştirmek mümkündür.

Mal rejiminin tasfiyesi nedir?

Mal rejiminin tasfiyesi, mal rejiminin son ermesinden sonra ve mal rejiminin türüne göre taraflar arasındaki malların tasfiye edilmesi bir başka ifadeyle mal rejiine tabi malların mal rejimini tipine göre taraflar arasında “dağıtılması” ve “denkleştirilmesi” demektir.

Mal rejiminin tasfiyesi davası ne zaman açılır?

Mal rejiminin tasfiyesi davası mal rejimi sona erdikten sonra açılacaktır. Pek çok boşanma davasında mal paylaşımı veya tasfiyesi yapıldığı yolunda yanlış bir kanıya sahiptir. Oysa boşanma davasında mal rejimine ilişkin bir tasfiye yapılmaz ve mal rejimi davası boşanmadan sonra gündeme gelen bir davadır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *