+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

sağlık bakanlığı erişim engelleme

Sağlık Bakanlığı Erişim Engelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından kanuna aykırı şekilde ecza ürünlerinin tanıtım ve satışı yapan internet sitelerine erişim engelleme kararı verilebilmektedir. Söz konusu erişim engelleme kararı verme yetkisinin dayanağı ise 1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu‘dur. 2014 yılında bu kanunda yapılan değişiklikle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın erişim engelleme kararı verme yetkisi doğmuştur.  Böylece, bakanlık yanıltıcı veya riskli/zararlı ecza ürünlerinin tanıtım veya satışının yapıldığı internet siteleri hakkında erişim engelleme kararı verebilecektir. Söz konusu kanun uyarınca Sağlık Bakanlığı aşağıdaki durumların mevcudiyeti halinde kendiliğinden erişim engelleme kararı verip bu kararı uygulanması için BTK‘ya göndermektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın Erişim Engelleme Verebileceği Durumlar

Ruhsatsız olarak imal edilen müstahzarın (preparat) tanıtım ve satışının yapıldığı internet siteleri

Ruhsat almak gerektiği halde almadan veya mevcut ruhsata aykırı şekilde preparatların tantıldığı veya satıldığı sitelere erişim engelleme kararı verilebilmektedir.

Reklam veya tanıtımında belirtilen tedavi vasıflarını taşımayan veya tedavi vasıflarını azaltacak veya kaybedecek nitelik taşıyan müstahzarın (preparatların) satışı

Yanıltıcı tanıtım ve reklam içeren, reklam ve tanıtımında vaat ettiği özellikleri veya tedavi niteliklerini taşımayan ürünlerin satıldığı internet sitelerine de Sağlık Bakanlığı’nda erişim engelleme kararı verilmektedir.

Saf olmayan maddelerden imal edilen müstahzarın (preparatın) satışı

Saflığı bulunmayan malzeme ve materyallerden üretilen preparatların satıldığı internet siteleri de aynı şekilde erişim engelleme kararının verilebileceği durumunların başında gelmektedir.

Müstahzar niteliği taşımadığı halde hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile ürünlerin satılması

Hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği iddiasıyla satılan ancak preparat niteliği taşımayan ürünlerin satıldığı internet siteleri de erişim engelleme yaptırımı ile karşılaşabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın Erişim Engelleme Kararının Hukuki Niteliği

Erişim engelleme kararını veren kurum (Sağlık Bakanlığı) olduğundan bu karar, idari nitelikte bir karar olup 5651 Sayılı Yasa kapsamında mahkemeler tarafından verilen erişim engelleme kararlarından farklıdır. Adli bir nitelik taşımayan ve idari karar vasfını haiz olan bu tür erişim engelleme kararları başka bir idari kurum olan BTK tarafından uygulanmaktadır.

Erişim Engelleme Dışındaki Yaptırımlar

Yukarıda açıklanan erişim engelleme kararı dışında ayrıca Sağlık Bakanlığı erişim engelleme sebebini oluşturan yukarıdaki durumlarda ayrıca 10.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar idari para cezası da verebilmektedir.

Erişim Engelleme Kararına Karşı Başvuru Yolları

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen erişim engelleme kararlarının her zaman ve her olayda haklı ve hukuka uygun olgunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla kimi durumlarda kanunda belirtilen durumlar kapsamına girmediği halde veya yanlış şekilde erişim engelleme kararı verilebilmektedir. Hukuka aykırı şekilde sitelerine erişim engellenen veya para cezası alanlar, erişim engelleme ve para cezasına karşı bizden hukuki destek alabilirler.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve yazılar Av. İlker ATAMER’e ait olup, sitedeki yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından e-imzalı zaman damgası ile kayıt altına alınmıştır. Sitedeki makale ve yazıların yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında hem hukuki hem cezai işlem yapılacaktır.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!