201502.19 55

Kaçakçılık Suçu ve Cezası

Kaçakçılık Suçu Kaçakçılık suçu, genel olarak gümrük veya vergi mevzuatı başta olmak üzere kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde bir malın kasten ülkeye hukuka aykırı yoldan solulması ve satışının yapılması olarak tanımlanabilir. Kaçakçılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nda değil bu suçun önelnmesi amacıyla çıkartılmış 5607 Sayılı özel bir kanunda düzenlenmiştir. Kaçakçılık suçu dendiğinde sigara kaçakçılığı, alkol kaçakçılığı,…

201502.04
0
33

İnfazın Ertelenmesi

İnfazın Ertelenmesi Nedir? İnfazın ertelenmesi, mahkemeler tarafından verilen hapis cezasının uygulanmasının ertelenmesi durumudur. Cezanın infazının ertelenmesi durumunda, verilen hapis cezası belirli bir süre boyunca uygulanmayacak ve ertelenecektir. İnfazın ertelenmesi ile hapis cezasının ertelenmesi birbirine karıştırılmamalıdır. Hapis cezasının ertelenmesi, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş kişiler hakkında  2 yılı…

201501.23 20

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Ele Geçirilmesi

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi ve Ele Geçirilmesi Suçu Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile kişisel verilerin ele geçirilmesi suçları Türk Ceza Kanunu’nun “özel hayata karşı suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 135. ve 136. maddelerinde düzenlenen ve kişisel verilere yönelik işlenen bu suç tipleri çoğu zaman bilişim sistemi vasıtasıyla işlendiğinden uygulamada bilişim hukuku ve bilişim suçları kategorisinde değerlendirilen suç…

201412.01 47

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması CMK madde 231’de düzenlenmiş olan hükmün açıklanmasının geri bırakılması ya da kısaca HAGB, sanığın ceza hukuku anlamında suç işlediğine dair bir hüküm olmakla birlikte suça ilişkin cezanın özel bir şekilde ve şartlı olarak 5 yıl boyunca ertelenmesidir. 5 yıllık denetim süresi içinde sanığın kasıtlı bir suç işlememesi halinde kamu davası hiç…

201408.15
4
18

Taksirle Yaralama Suçu ve Cezası

Taksirle Yaralama Suçu Türk Ceza Kanunu madde 89’da düzenlenmiş olan taksirle yaralama suçu, herhangi bir kast, daha açık bir ifadeyle yaralamaya yönelik bir bilme, öngörme ve isteme durumu söz konusu olmaksızın dikkat ve özen gösterme yükümlülüğünün ihlali sonucunda bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermektedir. Ülkemizde taksirle yaralama ve taksirle öldürme suçu nedeniyle açılan…

201401.27 14

Resmi ve Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Sahtecilik Suçu Sahtecilik suçu, ceza hukuku bakımından önemli ve uygulamada yaygın olarak görülen bir suç tipidir. Mevcut ve güncel Türk Ceza Kanunu, bir önceki ceza kanunumuzda olduğu gibi evrakta sahtecilik suçu konusunu 2 ayrı suç tipi olarak düzenlemiştir. Bu düzenlemeye göre evrakın resmi mi yoksa özel mi olduğuna göre işlenen suçun tipi ve cezanın miktarı…

201309.22
2
0

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesinde düzenlenmiş olan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, ceza hukuku anlamında kişiler arasındaki kurulmuş olan özel ve gizli kalması gereken haberleşme detaylarının öğrenilmesi ve/veya ifşa edilmesidir. Suçun oluşumu için 2 veya daha fazla kişi arasında kurulmuş olan ve genele açık olmayan bir iletişimin varlığı şarttır. Önemli olan, iletişimin…

201308.19
0
1

İmar Kirliliği ve Çevre Kirletme Suçları

İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu TCK madde 184’te düzenlenmiş olan imar kirliliği suçu, yapı ruhsatı olmaksızın veya yapı ruhsatına aykırı şekilde bina yapmak veya yaptırmak, yapı ruhsatı olmayan binaya elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına veya sınai faaliyet yürütülmesine müsaade etmektir. Madde metninden de anlaşılabileceği gibi imar kirliliği bakımından seçimlik hareketli bir suç tipi söz…

201305.26 15

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Suçu

Göçmen Kaçakçılığı Suçu TCK madde 79’da düzenlenmiş olan göçmen kaçakçılığı suçu, doğrudan veya dolaylı olarak maddi çıkar sağlamak amacıyla bir yabancıyı yasal olmayan yollardan ülkeye sokmak veya ülkede kalmasını sağlamak ya da bir kişinin yasal olmayan şekilde yurt dışına çıkmasına imkan sağlamaktır. Suç tanımından da anlaşılacağı üzere, göçmen kaçakçılığı suçu iki farklı şekilde işlenebilir. Birincisi…

201212.14 85

Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma Suçu

Uyuşturucu Suçları Kullanmak İçin Uyuşturucu Satın Almak ve Kabul Etmek TCK madde 191’de düzenlenmiş olan “uyuşturucu suçu” olarak bilinen uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçunun maddi unsuru uyuşturucu nitelikte bir maddeyi ücret karşılığında satın almak veya ücretsiz olarak kabul etmektir. Suçun işlenişi bakımından uyuşturucu maddenin ücretli veya ücretsiz almanın bir farkı olmadığı gibi cezaya da hiçbir…