Hukuk Bürosu

2005 yılından beri faaliyet gösteren Atamer Hukuk Bürosu, bilişim hukuku, aile ve boşanma hukuku, ceza hukuku ile gayrimenkul hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık faaliyeti yürütmekte olup diğer hukuki alanlarda dosya takibi yapmamaktadır. Hukuki bilgi ve mesleki tecrübeyi en temel avukatlık mesleği unsuru olarak gören hukuk büromuz, teorik bilgisinin ve mesleki pratiğinin bulunduğu ve yalnızca uzman olduğu alanlarda avukatlık hizmeti vermektedir. Uzman olduğu alanlarda bilişim avukatı, boşanma avukatıceza avukatı ve gayrimenkul avukatı olarak hukuki destek sunan bir avukatlık bürosu olan Atamer Hukuk Bürosu İstanbul dışında Türkiye’nin farklı illerinde de bilişim davaları, boşanma davaları, gayrimenkul davaları ve ceza davaları konusunda dosya ve dava takibi yapmakta ve bu alanda en iyi avukatlık hizmetini sunmayı amaç edinmektedir.

Av. İlker Atamer‘in kurucusu ve yöneticisi olduğu Atamer Hukuk, avukatlık mesleği etiğine önem vermekte ve yalnızca avukatlık mevzuatına değil ayrıca Türkiye Barolar Birliği Meslek İlke ve Kuralları‘na uygun şekilde avukatlık faaliyeti yürütmeye önem vermektedir.  İstanbul’da yerleşik bir avukatlık bürosu olarak global bir vizyona sahip olan Atamer Hukuk, ayrıca dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda yabancı müvekkiline İngilizce dilinde de hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Avukatlık mesleğinde kaliteyi ve profesyonelliğin öneminin farkında olan ve “İstanbul Hukuk” ekolünden gelen hukuk büromuz, yalnızca İstanbul Hukuk mezunu avukatlara bünyesinde görev vermekte ve bu ekolün devamını hedeflemektedir.

hukuk bürosu

Hukuk Bürosu Prensiplerimiz

 • Sadece uzman olduğumuz konularda iş takibi yapmak ve çalışma alanımıza girmeyen konularda iş almamak temel prensibimizdir.
 • Müvekkilleri sürekli e-posta ve telefonla bilgilendirmek ve önemli gelişmelerde aydınlatmak bir başka çalışma prensibimizdir.
 • Tüm dava ve dosya takipleri için müvekkiller ile yazılı avukatlık sözleşmesi yapmak prensibimizdir.
 • Takibini üstlendiğimiz davaları sonuna kadar takip etmek de çalışma prensiplerimiz arasındadır.
 • Avukatlık ücretleri konusunda şeffaflık ve sözleşmeye bağlılık, önem verdiğimiz bir başka çalışma ilkemizdir.
 • Kişisel verileri ve meslek sırlarını gizli tutmak hukuk bürosu olarak en hassas olduğumuz ilkelerin en başında gelmektedir.


"ius, est ars boni et aequi"  (hukuk, iyi ve adil olma sanatıdır)

Hukuki Danışman

Atamer Hukuk Bürosu; yüz yüze görüşme veya uzaktan telefonla ve online hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Herhangi bir hukuki konuda haklarınızı öğrenmek ve atacağınız hukuki adımların olası sonuçları hakkında bilgi almak için bizden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İnternet ve Bilişim Avukatı

Bilişim hukuku, internet hukuku, e-ticaret hukuku ve bilişim suçları konusunda uzmanlaşmış olan Atamer Hukuk Bürosu, bilişim avukatı olarak bilişim hukuku ve internet hukuku alanına giren konularda hukuki danışmanlık, dava takibi ve avukatlık hizmetleri vermektedir.

Aile ve Boşanma Avukatı

Atamer Hukuk Bürosu'nun başta aile hukuku alanında uzman Boşanma Avukatları olarak  anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, evlilik sözleşmesi, mal rejimi ve velayet ile diğer aile hukuku konularında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri ile en hızlı çözümleri sunuyor.

Ceza Avukatı

Atamer Hukuk Bürosu ceza avukatı ve ağır ceza avukatları olarak her tür ceza davası, kamu davası ile tüm soruşturma aşamalarında şikayetçi veya katılan ya da şüpheli veya sanık tarafında danışmanlık, savunma ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

Businessman in front of bookcaseHukuki Danışmanlık Hizmetlerimiz
 • Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması,
 • Sözleşme hazırlanması veya mevcut sözleşmelerin tetkik edilmesi,
 • Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Telefonda veya e-posta üzerinden online hukuki danışmanlık hizmetleri,
 • Randevu üzerinde hukuk bürosunda yüz yüze danışmanlık hizmetleri,
 • Dava dosyası analizi ve yorumu,
 • Hukuki belge ve evrakların incelenmesi ve yorumlanması.

 

Bosanma-HukukuAile ve Boşanma Avukatı Olarak Hizmetlerimiz
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları,
  • Evlilik sözleşmesi ve mal paylaşımı davaları
  • Nafaka ve tazminat talepleri,
  • Evliliğin iptali davaları,
    • Uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararları,
    • İddet süresinin kaldırılması,
    • Velayetin değiştirilmesi davaları
    • Babalık ve soybağının tespiti davaları.

    

    

 

bilisim-hukukuBilişim Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler
 • Bilişim ve internet suçlarında dosya takibi,
 • Internet ortamında marka hakkına tecavüz ve fikri hak ihlalleri ile alan adı uyuşmazlıkları,
 • Bilişim sistemleri ve internet ortamında delil tespiti işlemleri,
 • İçeriğinin yayından kaldırılması, cevap ve düzeltme haklarının kullanılması,
 • İnternet sitelerinden haber kaldırma ve karalayıcı içeriklerin çıkartılması işlemleri,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin internetten çıkartılması,
 • Websitelerin içerik ve tasarımının hukuki kontrolü ile gerekli sözleşmelerin hazırlanması,
 • E-ticaret projelerinin ve internet sitelerinin hukuki alt yapılarının kontrolü,

 

ceza-hukuku
Ceza Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler
 • Ceza soruşturmalarının başlatılması için şikayet ve suç duyurusu işlemleri,
 • Ceza soruşturmasında kolluk ve savcılık süreçlerinde şikayetçi veya şüphelilerin temsili,
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
 • Şüpheli ve sanık müdafi olarak ceza davalarında savunma ve hukuki yardım,
 • Askeri mahkemelerde ve disiplin mahkemelerinde sanık müdafiliği,
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,
House and lawGayrimenkul Avukatı Olarak Sunduğumuz Hizmetler
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,
 • Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,
 • Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları,
 • Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar,
 • Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.

hukuk-burosuATAMER HUKUK BÜROSU

Başta bilişim hukuku, aile ve boşanma hukuku ve ceza hukuku alanında faaliyet gösteren Atamer Hukuk Bürosu hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Avukat İlker ATAMERAv. İlker ATAMER

Bilişim hukuku, aile ve boşanma ve ceza hukuku alanında 16 yıllık mesleki tecrübesi ile Atamer Hukuk Bürosu'nun kurucusu olan ve yönetici avukatlığını yapmakta olan Av. İlker ATAMER hakkında kapsamlı bilgi almak için tıklayınız.

Güncel Hukuki Yazılar  

 • Soybağının Reddi Davası ve Nesebin Reddi

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Nesebin Reddi ve Soybağının Reddi Davası Soybağının reddi davasının detayına girmeden önce kavram kargaşası yaratmamak adına nesebin reddi hususunu da açıklamak yerinde olacaktır. Nesep, Arapça kökenli bir kelime olup “soy” manasına gelmektedir. Dolayısıyla nesebin reddi...

  Ceza Hukukunda Temyiz Başvurusu

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Temyiz Nedir? Temyiz, ceza hukukunda itiraz ve istinaftan sonra olağan kanun yollarından sonuncusudur. Temyiz, en yüksek dereceli mahkeme olan Yargıtay nezdinde gerçekleştirilen bir yargı yolu olup temyiz başvurusu Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kararlarına yönelik olarak yapılır....
 • Ceza Hukukunda İstinaf Başvurusu

  Av. İlker Atamer  Yorum (3)
  İstinaf Nedir? İstinaf başvurusu, ceza hukukundaki itiraz ve temyiz dışındaki diğer olağan kanun yoludur. İstinaf başvurusu, ilk derece (yerel) mahkemeler (asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri) tarafından verilen kararlara karşı yapılmaktadır. Yerel mahkemeler tarafından verilen hüküm...

  Bilişim Suçları ve Cezaları

  Av. İlker Atamer  Yorum (82)
  Bilişim Suçları Bilişim hukukunun önemli bir konusu olan bilişim suçları veya diğer ismiyle siber suçlar genel itibariyle bilişim sistemleri yoluyla ve/veya internet üzerinden işlenen suçlardır. Bu itibarla bir suçu bilişim suçu haline getiren unsur, suçun...
 • Sağlık Bakanlığı Tarafından Erişimin Engellenmesi

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Sağlık Bakanlığı Tarafından Verilen Erişim Engelleme Kararları Sağlık Bakanlığı tarafından kanuna aykırı şekilde ecza ürünlerinin tanıtım ve satışı yapan internet sitelerine erişim engelleme kararı verilebilmektedir. Söz konusu erişim engelleme kararı verme yetkisinin dayanağı ise 1262 Sayılı...

  Milli Piyango Tarafından Erişimin Engellenmesi

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  Milli Piyango İdaresi’nin Erişim Engelleme Kararları Millli Piyango tarafından verilen erişim engelleme kararları 7258 Sayılı Kanun’a dayanıyor olsa da benzer özellikler taşıdığı için bu yazıda hem kumar hem bahis nedeniyle verilen erişim engelleme kararlarına değineceğiz....
 • Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Suçu

  Av. İlker Atamer  Yorum (3)
  Evlilik Vaadiyle Dolandırıcılık Suçu Evlenme vaadiyle dolandırıcılık suçunun çok fazla versiyonu olmakla beraber bu makalenin konusu internet üzerinden online işlenen evlilik dolandırıcılığı suçudur. Özellikle son 10 yıl içerisinde evlilik siteleri, arkadaşlık siteleri veya sosyal medya...

  Medyum ve Büyü Dolandırıcılığı Suçu

  Av. İlker Atamer  Yorum (1)
  Medyum ve Büyü Dolandırıcılığı Suçları Medyum dolandırıcılığı ve büyü dolandırıcılığı suçları son birkaç yılda artma eğilimi gösteren nitelikli dolandırıcılık türleridir. İnternetin anonim yapısı ve kötü niyetli kişilere kimliklerini bir ölçüde gizleyerek suç işleme imkanı vermesi...
 • Google Olumsuz Yorum Silme

  Av. İlker Atamer  Yorum (3)
  Google Olumsuz Yorum Silme Google olumsuz yorum silme şeklindeki hukuki işlemler, kötü niyetli ve asılsız yorumların ticari itibara verdiği zararı gidermek için yapılmaktadır. Ticari faaliyetlerin, reklam ve tanıtım çalışmalarının internet ortamına kaymasıyla birlikte, haksız rekabet...

  İstanbul Ceza Avukatı

  Av. İlker Atamer  Yorum (3)
  İstanbul Ceza Avukatı İstanbul ceza avukatı olarak uzun yıllardır ceza hukuku ve ceza usül hukuku konularında uzmanlaşan Atamer Hukuk Bürosu, 20 yıla yakın mesleki tecrübesi olan Av. İlker Atamer‘in yöneticiliğinde faaliyet göstermektedir. Ceza Kanunu ve...
 • Yasadışı Bahis Suçları

  Av. İlker Atamer  Yorum (11)
  Yasadışı Bahis Suçları 7258 Sayılı Kanun (Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun) “Yasadışı Bahis” olarak tabir edilen ve bazen halk arasında “kaçak bahis” olarak tanımlanan izinsiz bahis konusunda ciddi...

  Kira Sözleşmelerinde TL Zorunluluğu

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  Sözleşmelerde Döviz Yasağı ve TL Zorunluluğu Sözleşmelerde TL dönemi başlatan ve 13 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da iki önemli değişiklik...
 • Kumar & Bahis Nedeniyle Hesaba Bloke Konulması

  Av. İlker Atamer  Yorum (26)
  Kumar ve Bahis Nedeniyle Banka Hesaplarına Bloke Konulması Bahis Kumar Banka Bloke Kaldırma İşlemleri Bahis bloke ve MASAK bloke işlemleri konusunda bilgi vermeden önce konunun tarihsel geçmişine değinilmesi yerinde olacaktır. Kumarın yasaklanması ve izinli bahis...

  Facebook Şantaj Suçu

  Av. İlker Atamer  Yorum (3)
  Facebook Şantaj Suçu Santaj suçları konusunda uzman bir hukuk bürosu olarak bilişim suçları kategorisinde sık olarak karşılaştığımız bir şantaj suçu türü de Facebook Şantaj Suçu olarak adlandırdığımız suç tipidir. Bu suç tipinde fail Facebook üzerinden...
 • Bilişim Suçlarında IP Adresinin Delil Niteliği

  Av. İlker Atamer  Yorum (2)
  IP Adresi Nedir IP, İngilizce Internert Protocol sözcüklerinin kısaltması olup IP adresi ise Internet Protokolü Adresi manasına gelmektedir. İnternete bağlanan bilgisayar, telefon, tablet ve benzeri cihazlar internet servis sağlayıcının atadığı ve rakamsal bir adres şeklindeki...

  İnternetten Görsel Kaldırma

  Av. İlker Atamer  Yorum (0)
  İnternetten Görsel Kaldırma Google görsel kaldırma konusunda uzun yıllardır hukuki destek veren ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk bürosu olarak internetten fotoğraf silme konusunda talebin her geçen gün arttığını gözlemlemekteyiz. İnternette yayınlanan bir takım...
 • Siber Zorbalık ve Hukuki Karşılığı

  Av. İlker Atamer  Yorum (1)
  Siber Zorbalık Siber Zorbalık, İngilizce “Cyber Bullying” teriminden Türkçe’ye geçen bir kavram olup başta internet olmak üzere iletişim teknolojilerinin hakaret, tehdit, taciz, karalama ve benzeri amaçlar kullanılarak bir kişinin rahatsız edilmesi anlamına gelmektedir. Siber zorbalık...

  Internet Dolandırıcılığı Suçu

  Av. İlker Atamer  Yorum (4)
  Internet Dolandırıcılığı Suçu İnternet üzerinden gerçekleştirilen ve genelde “internet dolandırıcılığı” olarak adlandırılan dolandırıcılık suçları gün geçtikçe artan ve farklı türleri ortaya çıkan bir dolandırıcılık suçudur. İnternetin, anonim olmaya müsait yapısı, kötü niyetli kişilerin kendisini gizleyerek...
 • Kredi Kartı Kopyalama Suçu

  Av. İlker Atamer  Yorum (1)
  Kredi Kartı Kopyalama Suçu Kredi kartı kopyalama suçu, son yıllarda hızla artan ve farklı teknik türleri gelişen bir suç tipi olarak, kredi kartının bilgilerinin kopyalanarak üretilen bir boş karta yüklenmesi ve bu yolla sahte olarak...

  Ceza Soruşturmasında İfade Verme

  Av. İlker Atamer  Yorum (30)
  Ceza Soruşturmasında İfade Verme Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre herhangi bir ceza soruşturması söz konusu olduğunda ifade verme işlemi hem şikayetçi hem de şüpheli taraf için gerekli olan bir işlemdir. Herhangi bir suç nedeniyle şikayet veya...

Atamer Hukuk Bürosu

İstanbul Şişli'de faaliyet gösteren Atamer Hukuk Bürosu, boşanma avukatı, ceza avukatı ve bilişim avukatı olarak hukuki soru ve sorunlarda kişilere ve kurumlara yönelik hukuki danışmanlık, temsil ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Avukat Arama

Hukuk bürosu olarak boşanma davaları, ceza davaları ve bilişim suçları konusunda "avukat arama" ihtiyaçlarınıza yönelik  hukuki hizmetler veriyoruz.

Online Avukat

Atamer Hukuk Bürosu'ndan online hukuki danışmanlık ve avukata danışma hizmetleri almak için "iletişim" sayfasını ziyaret edebilir ve online avukat hizmetleri alabilirsiniz.