201711.01
0
1

Kira Sözleşmelerinde Depozitonun İadesi

Depozito Nedir? Depozito, kiracıların kiraladıkları menkul veya gayrimenkul bir mala, kira süresi boyunca verebilecekleri olası zararlarda mal sahibinin zararını garanti altına almak amacıyla ödedikleri bedeldir. Halk arasında ev yaygın ismiyle depozito denilen bu ödemeye hukuk terminolojisinde “güvence bedeli” de denilmektedir. Depozitonun İadesi Depozitonun iadesi normal şartlarda kira sözleşmesinin bitiminde yapılmalıdır.  Eğer kira sözleşmesinde aksine bir…

201707.15
0
5

Ev Satın Alma Sonrası Yaşanan Hukuki Problemler

Ayıplı Teslim Ayıplı mal teslimi emlak hukuku konusunda en sık karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların başında gelmektedir. İnşaat firmasının gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde taahhüt ettiği sürede, nitelikte ve kalitede inşaat yapıp ve teslim etmemesi ayıplı mal ve hizmet anlamına gelmektedir. Teslim edilen gayrimenkulün, vaat edilenden daha düşük mal veya işçilik kalitesinde olması kuşkusuz tüketici mevzuatı kapsamında “ayıp”…

201706.06
0
4

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi Tahliye taahhütnamesi, kiracının kira süresi sona erdiğinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kiraladığı yeri boşaltacağını kiralayana tek taraflı olarak taahhüt etmesidir. Tahliye taahhüdü, kiracının kiralayana verdiği adeta açık senet gibidir. Dolayısıyla eğer ortada böyle geçerli bir tahliye taahhüdü varsa, kiracı gayrimenkulü sözleşmeye uygun şekilde kullanıp tüm kiralarını zamanında ödese dahi mal…

201705.03
0
5

Kira Sözleşmelerinde Kira Artış Oranı

Kira Sözleşmelerinde Kira Artış Oranı Nasıl Belirlenir? Geçmişte kira sözleşmelerindeki kira artış oranı ile ilgili bir takım kanuni düzenlemeler yapılmışsa da bunlar Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. Mevcut durum itibariyle kural olarak sözleşme serbestisi çerçevesinde taraflar kira artış oranı konusunda karşılıklı uzlaşma ile kira artış oranını belirlemekte ancak bazı durumlarda bunun kanunen bir üst sınırı bulunmaktadır….

201407.25
4
28

Emlak ve Gayrimenkul Avukatı

Emlak ve Gayrimenkul Avukatı Gayrimenkul avukatı veya bir başka ifadeyle emlak avukatı taşınmaz hukuku ve literatürdeki ifadesiyle eşya hukuku alanında uzmanlaşmış avukatları tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Gerek arsa gerek tarla gerekse ev kaynaklı gayrimenkul davaları Türkiye’de en sık görülen dava türleri arasında yer almaktadır. Bunlarında başında ise ise tapu tescil ve tapu iptal davaları…