201810.13
2
0

Kira Sözleşmelerinde TL Zorunluluğu

Sözleşmelerde Döviz Yasağı ve TL Zorunluluğu Sözleşmelerde TL dönemi başlatan ve 13 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 85 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da iki önemli değişiklik yapılmıştır. Buna göre Türkiye’de yerleşik bulunan kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelerde, sözleşme bedelleri ve diğer ödeme yükümlülükleri yabancı para (döviz) olarak…

201711.01
5
5

Kira Sözleşmelerinde Depozitonun İadesi

Depozito Nedir? Depozito, kiracıların kiraladıkları menkul veya gayrimenkul bir mala, kira süresi boyunca verebilecekleri olası zararlarda mal sahibinin zararını garanti altına almak amacıyla ödedikleri bedeldir. Halk arasında ev yaygın ismiyle depozito denilen bu ödemeye hukuk terminolojisinde “güvence bedeli” de denilmektedir. Depozitonun İadesi Depozitonun iadesi normal şartlarda kira sözleşmesinin bitiminde yapılmalıdır.  Eğer kira sözleşmesinde aksine bir…

201707.15
2
8

Ev Satın Alma Sonrası Yaşanan Hukuki Problemler

Ev Alırken Karşılaşılan Hukuki Problemler Gayrimenkul satın almak veya daha sık kullanılan ifadesiyle ev satın almak kuşkusuz bedeli hayli yüksek olan ve kimi zamam kişilerin 10 yıla kadar broç altına girdiği önemli bir adımdır. Bu itibarla ev satın alırken hukuki problem yaşamak hiç kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir tablodur. Peki ev satın alırken neye dikkat etmeli…

201706.06
1
6

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi Tahliye taahhütnamesi, kiracının kira süresi sona erdiğinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kiraladığı yeri boşaltacağını kiralayana tek taraflı olarak taahhüt etmesidir. Tahliye taahhüdü, kiracının kiralayana verdiği adeta açık senet gibidir. Dolayısıyla eğer ortada böyle geçerli bir tahliye taahhüdü varsa, kiracı gayrimenkulü sözleşmeye uygun şekilde kullanıp tüm kiralarını zamanında ödese dahi mal…

201705.03
2
12

Kira Sözleşmelerinde Kira Artış Oranı

Kira Artış Oranı Kira artış oranı, bir kira sözleşmesinde, kira dönemi bitiminde ve kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelinin hangi miktarda veya oranda artırılacağını ifade eden bir kavramdır. Türkiye gibi enflasyonun olduğu ülkelerde kira oranı artışı için bir rakam belirlenmesi ekonomik koşulların dayattığı bir zorunluluktur. Ancak kira artış oranı beraberinde bir takım hukuki uyuşmazlıklar da…

201407.25
8
39

Emlak ve Gayrimenkul Avukatı

Emlak ve Gayrimenkul Avukatı Gayrimenkul avukatı veya bir başka ifadeyle emlak avukatı taşınmaz hukuku ve literatürdeki ifadesiyle eşya hukuku alanında uzmanlaşmış avukatları tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Gerek arsa gerek tarla gerekse ev kaynaklı gayrimenkul davaları Türkiye’de en sık görülen dava türleri arasında yer almaktadır. Bunlarında başında ise ise tapu tescil ve tapu iptal davaları…