+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

Hukuki Makaleler

Hukuki Yazılar

Uzlaşma Dolandırıcılığı ve Şantaj

Uzlaşma Dolandırıcılığı Uzlaşma dolandırıcılığı sanal ortamda tanışılan ve cinsel sohbet yapılan bir mağdura cinsel taciz suçlaması yapılarak ve mağdurun sahte uzlaşma belgeleriyle kandırılarak parasının alındığı bir internet dolandırıcılığı suçu türüdür....
Devamı...

Yolcular İçin Gümrük Limitleri

Gümrük Limitleri Gümrük limiti bir yolcunun ülkeye girerken beyana tabi olmaksızın yanında getirebileceği eşya ve malların sınırıdır. Yurt dışından gelen yolcular belirli sınırlar dahilinde mallarını ve eşyalarını gümrüğe beyan etmeksizin...
Devamı...

Zehirli Ağacın Meyvesi Doktrini

Zehirli Ağacın Meyvesi Zehirli ağacın meyvesi, ceza muhakemesi hukukundaki hukuka aykırı yolla elde edilen delillerin hukuka aykırı kabul edilmesi ve hükme esas alınmaması anlamına gelen bir doktrindir. Eğer delilin geldiği...
Devamı...

Davanın Tarafı Tanık Olabilir mi?

Davanın Tarafı Tanık Olabilir mi? Davanın tarafı olan bir kişinin aynı davada tanıklık yapıp yapamayacağı bazen akla gelen sorulardan birisidir. Hukuk Muhakemesi Kanunu (HMK) aşağıda inceleneceği üzere bu soruya net...
Devamı...

Babalık Davası

Babalık Davası Babalık davası, bir baba ile çocuk arasında biyolojik soybağı ilişkisine rağmen babanın nüfusunda gözükmeyen çocuğun babanın nüfusuna geçirilmesi için açılan bir davadır. Eğer çocuk evlilik içinde doğmuşsa zaten...
Devamı...

Sermaye Piyasası Kanunundaki Suçlar

Sermaye Piyasası Suçları Sermaye piyasası suçları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş özel finansal suçlardır. Bu suçlar genel olarak dolandırıcılık ve sermaye piyasada mevzuata aykırı sermaye işlemleri yapmak şeklinde iki...
Devamı...

Alan Adı Uyuşmazlıkları ve UÇM

Domain Uyuşmazlıkları ve UÇM Alan adları uyuşmazlıklarının çözümü konusunda dünyadaki mevcut hukuki düzenlemelere ek olarak Türkiye’de de yerel bir alan adı çözüm mekanizması kurulmuştur. ICANN bünyesindeki alan adı uyuşmazlıkları ve...
Devamı...

Soyunma Tuzaklı Şantaj

Soyunma Tuzaklı Şantaj İnternet şantaj tuzağı, hedef seçilen mağdurların başkalarına ait sahte profil ve görüntülerle kandırılarak tuzağa düşürülmeleri ve sonrasında elde ettikleri mağdura ait görüntüleri kullanarak mağdurdan tehdit suçu ile...
Devamı...

Yatırım Danışmanlığı Dolandırıcılığı

Yatırım Dolandırıcılığı Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı özellikle son birkaç yıldır gündemde olan oldukça sofistike bir internet dolandırıcılığı suçu türüdür. Bu suç tecrübeli ve profesyonel dolandırıcılar tarafından hedef gözeterek işlenmekte ve büyük...
Devamı...

Domain Avukatı Hizmetleri

Domain Hukuku İnternetin her alanda yaygınlaşmasıyla birlikte domain hukuku ve alan adı uyuşmazlıklarında uzman domain avukatı ihtiyacı daha fazla hissedilmektedir. Nitekim ticari faaliyetlerin online mecralara kaymasıyla birlikte fikri mülkiyet hukuku,...
Devamı...

Bilişim Hırsızlığı Suçu

Bilişim Hırsızlığı Bilişim hırsızlığı, bilişim sistemi vasıtasıyla işlenen nitelikli bir hırsızlık ve bilişim suçu türüdür. TCK madde 141 hırsızlık suçunu “taşınmaz bir malı, malı elinde bulunduran kişinin rızası olmadan bulunduğu...
Devamı...
1 2 3 13
error: Kopya koruması engeli!