201310.01
4
8

E-Ticaret Kanunu ve İzinli Pazarlama

E-Ticaret Hukuku ve İzinli Pazarlama Dünyada izinli pazarlama veya iletili pazarlama konusunda genel olarak iki farklı yaklaşımın var olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki ABD ve Uzak Doğu’da benimsenmiş olan redde dayalı sistemdir ki, alıcılara[1] önceden izin almaksızın gönderi[2] yapılabilmekte ancak alıcıya bu gönderileri reddetme ve bir daha almama imkanı tanınmasıdır. Alıcı, kendisine gelen gönderimleri almayı reddetmediği…