201309.22
2
0

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesinde düzenlenmiş olan haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, ceza hukuku anlamında kişiler arasındaki kurulmuş olan özel ve gizli kalması gereken haberleşme detaylarının öğrenilmesi ve/veya ifşa edilmesidir. Suçun oluşumu için 2 veya daha fazla kişi arasında kurulmuş olan ve genele açık olmayan bir iletişimin varlığı şarttır. Önemli olan, iletişimin…