+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

haberleşmenin gizliliğini ihlal

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Bilişim suçları kapsamına giren ve ceza hukuku alanına giren bu suçun tanımı şu şekildedir. Kişiler arasındaki kurulmuş olan özel ve gizli kalması gereken haberleşme detaylarının öğrenilmesi ve/veya ifşa edilmesidir. Suçun oluşumu için 2 veya daha fazla kişi arasında kurulmuş olan ve genele açık olmayan bir iletişimin varlığı şarttır. Önemli olan, iletişimin özel daha basit bir anlatımla kaplı ve kamuya açık olmamasıdır. Yoksa iletişim için kullanılan aracın suçun oluşumuna hiçbir etkisi yoktur. İletişim veya kanundaki ifadesiyle haberleşme, telefonla, e-posta yazışmasıyla, SMS’le veya mektupla kurulan bir iletişim olabilir. Ancak iki kişinin herkesin görülebileceği bir internet platformunda kamuya açık şekilde ve karşılıklı olarak yazışması zaten açık bir haberleşme türü olduğundan buradaki haberleşme gizliliğini ihlal suçuna konu olamaz. Bu itibarla suçun oluşuma için herkese açık olmayan kapalı ve özel bir haberleşmenin varlığı ilk şarttır.

haberleşmenin gizliliğini ihlal

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası

Kanun koyucu, TCK düzenlemesinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda 3 ayrı derece öngörmüştür. Bunlardan ilki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmektir.  Gizli ve kapalı bir haberleşmeyi öğrenmek olan bu suçun bu basit hali için öngörülen ceza 1 ila 3 yıl hapis cezasıdır.  Eğer fail gizli bir haberleşmeyi öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda suça konu haberleşmeyi kayıt altında aldıysa bu durumda ceza 2 ile 6 yıl hapis cezası arasında tayin edilecektir. Son olarak kişiler arasındaki haberleşme içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa edilmişse ceza 2 ila 5 yıl hapis cezası olacaktır. Haberleşmeye dair bilgi ve içeriklerin yayınlandığı mecra konusunda kanun bir ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu niteliği taşıyan bilgi ve verilen basın-yayın kuruluşlarında veya internet ortamında ifşa edilmesinin suça veya cezaya bir tesiri yoktur.

Yukarıdaki açıklamalar failin üçüncü kişi durumunda olduğu haberleşmeler içindir. Dolayısıyla suçun işlenmesi bakımından failin kendisi dışında başka kişiler arasındaki haberleşmeye dair bilgi ve içeriklerin gizliliğini ihlal etmesi gerekir. Eğer fail bizzat kendisinin dahil olduğu bir haberleşmeyi ifşa etmişse veya basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla yayınlanmışsa bu durumda haberleşme gizliliğini ihlal suçu nedeniyle verilecek ceza 1 ila 3 yıl hapis cezası olacaktır.

Haberleşmeye dair içerikler yerine özel hayata dair bir takım bilgiler ifşa edilmişse bu durumda “haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu” değil Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmiş olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu söz konusu olacaktır. Bu tür suçlar nedeniyle yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturmalarında ister mağdur ister fail taraf olsun mutlaka ceza avukatı ile hareket etmeleri yerinde olacaktır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

0 Response

 1. Sece

  *Bir ebeveyn 18 yaş altındaki bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun telefon, e-posta yazışması, SMS, mektup ya da facebook, whatsapp gibi sosyal ağlardaki özel mesaj sistemi ile diğer kişilerle yapmış olduğu haberleşmesini çocuğuna haber vermeden gizli olarak izleyebilir mi?
  *Eğer ebeveyn 18 yaş altındaki bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun haberleşmesini çocuğuna haber vermeden gizli olarak izlerse bu durum “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu” oluşturur mu?
  *Bu durum TCK.NUN 132. MADDESİ kapsamında değerlendirilip ebeveyne ceza verilebilir mi?
  Saygılarımla…

  1. Av. İlker Atamer

   Velayet hakkınızın bulunduğu 18 yaşaından küçük çocuk için suç kastı olmaksızın salt velayetten kaynaklanan denetim göreviniz kapsamında çocuğunuz suça veya bir takım zararları eylemlere karışmasını önlemek adına yazışmalarını takip etmeniz haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşturmaz.

error: Kopya koruması!