201309.22
2
0

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

haberleşmenin gizliliğini ihlal

Türk Ceza Kanunu’nun 132. maddesinde düzenlenmiş olan haberleşmenin gizliliği ihlal suçu, ceza hukuku anlamında kişiler arasındaki kurulmuş olan özel ve gizli kalması gereken haberleşme detaylarının öğrenilmesi ve/veya ifşa edilmesidir. Suçun oluşumu için iki veya daha fazla kişi arasında kurulmuş olan ve genele açık olmayan bir iletişim varlığı şarttır. Önemli iletişim özel daha basit bir anlatımla kamuya açık olmamasıdır yoksa iletişim için kullanılan aracın suç oluşumun bir etkisi yoktur. Örneğin iletişim veya kanundaki terimiyle haberleşme telefonla, e-posta yazışmasıyla, SMS’le veya mektupla kurulan bir iletişim olabilir. Ancak iki kişinin herkesin görülebileceği bir internet platformunda karşılıklı olarak yazışması zaten açık bir haberleşme türü olduğundan buradaki suça konu olamaz.

Haberleşmenin gizliliğini ihlal

Kanun koyucu, TCK düzenlemesinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda 3 ayrı derece öngörmüştür. Bunlardan ilki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek diğer bir anlatımla gizli bir haberleşmeyi öğrenmek fiilidir ki suçun bu basit hali için öngörülen ceza 1 ila 3 yıl hapis cezasıdır.  Eğer fail gizli bir haberleşmeyi öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda suça konu haberleşmeyi kayıt altında aldıysa bu durumda ceza 2 ile 6 yıl hapis cezası arasında tayin edilecektir. Son olarak kişiler arasındaki haberleşme içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa edilmişse ceza 2 ila 5 yıl hapis cezası olacaktır. Haberleşmeye dair bilgi ve içeriklerin yayınlandığı mecra konusunda kanun bir ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla haberleşmenin gizliliğini ihlal niteliği taşıyan bilgi ve verilen basın-yayın kuruluşlarında veya internet ortamında ifşa edilmesinin suça veya cezaya bir tesiri yoktur.

Yukarıdaki açıklamalar failin üçüncü kişi durumunda olduğu haberleşmeler içindir. Dolayısıyla suçun işlenmesi bakımından failin kendisi dışında başka kişiler arasındaki haberleşmeye dair bilgi ve içeriklerin gizliliğini ihlal etmesi gerekir. Eğer fail bizzat kendisinin dahil olduğu bir haberleşmeyi ifşa etmişse veya basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla yayınlanmışsa bu durumda verilecek ceza 1 ila 3 yıl hapis cezası olacaktır.

Haberleşmeye dair içerikler yerine özel hayata dair bir takım bilgiler ifşa edilmişse bu durumda “haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu” değil Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmiş olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu söz konusu olacaktır. Bu tür suçlar nedeniyle yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturmalarında ister mağdur ister fail taraf olsun mutlaka ceza avukatı ile hareket etmeleri yerinde olacaktır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *