+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

haberleşmenin gizliliğini ihlal

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu TCK’nın 132. maddesinde düzenlenmiş bir suçtur. Bilişim suçları kapsamına giren bu suçun tanımı şu şekildedir. Kişiler arasındaki özel ve gizli kalması gereken haberleşme detaylarının öğrenilmesi ve/veya ifşa edilmesidir. Suçun oluşumu için iki veya daha fazla kişi arasında kurulmuş iletişimin varlığı şarttır. Ayrıca bu iletişimin genele açık olmayan ve özel yapıda olması gerekir. Örneğin konferans görüşmeleri veye diğer çoklu görüşmeler bu kapsamda değildir. Önemli olan, iletişimin özel daha basit bir anlatımla kaplı ve kamuya açık olmamasıdır. Yoksa iletişim için kullanılan aracın suçun oluşumuna hiçbir etkisi yoktur. İletişim veya kanundaki ifadesiyle haberleşme farklı şekillerde olabilir. Örneğin telefonla, e-posta yazışmasıyla, SMS’le veya mektupla kurulan bir iletişim olabilir. Ancak iki kişinin herkese açık bir internet platformunda kamuya açık şekilde yazışması bu kapsamda değildir. Zira bu açık bir haberleşme türü olduğundan haberleşme gizliliğini ihlal suçu oluşmaz. Bu itibarla suçun oluşması için herkese açık olmayan kapalı ve özel bir haberleşmenin varlığı gerekir.

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası

Kanun koyucu, TCK düzenlemesinde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunda 3 ayrı derece öngörmüştür. Bunlardan ilki özel bir iletişiminin gizliliğini ihlal etmektir.  Gizli haberleşmeyi öğrenmek niteliğindeki suçun basit hali için öngörülen ceza 1 ila 3 yıl hapistir. Eğer fail gizli bir haberleşmeyi öğrenmekle kalmayıp kaydettiyse nitelikli hal oluşur. Yani haberleşme kayıt altında aldıysa bu durumda ceza 2 ile 6 yıl hapis cezası olacaktır. Son olarak kişiler arasındaki haberleşme içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa edilmişse ceza artacaktır. Bu durumda ceza 2 ila 5 yıl hapis cezası olacaktır. Haberleşmeye dair bilgi ve içeriklerin yayınlandığı mecra konusunda kanun bir ayrım yapmamıştır. Dolayısıyla bu suç kapsamına giren bilgi ve verilerin medyada  veya internet ortamında ifşa edilmesinin suça veya cezaya bir tesiri yoktur.

Yukarıdaki açıklamalar failin üçüncü kişi durumunda olduğu haberleşmeler içindir. Dolayısıyla suçun işlenmesi bakımından failin kendisi dışında başka kişiler arasındaki haberleşmeye dair bilgi ve içeriklerin gizliliğini ihlal etmesi gerekir. Eğer fail bizzat kendisinin dahil olduğu bir haberleşmeyi ifşa etmişse veya basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla yayınlanmışsa bu durumda haberleşme gizliliğini ihlal suçu nedeniyle verilecek ceza 1 ila 3 yıl hapis cezası olacaktır.

Haberleşmeye dair içerikler yerine özel hayata dair bir takım bilgiler ifşa edilmişse bu durumda “haberleşmenin gizliliği suçu” değil Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde düzenlenmiş olan özel hayatın gizliliğini ihlal suçu söz konusu olacaktır. Eğer iki kişi arasındaki iletişime dair özel bilgilerin ifşa edileceği bahsiyle ve özel bir saik güderek tehdit eylemi gerçekleştiriliyorsa bu durumda şantaj suçu söz konusu olabilecektir. Bu tür suçlar nedeniyle yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturmalarında ister mağdur ister fail taraf olsun mutlaka ceza avukatı ile hareket etmeleri yerinde olacaktır. Zira bu konu ceza hukuku alanına girmektedir.

Av. İlker ATAMER

0 Yorum

 1. Sece

  *Bir ebeveyn 18 yaş altındaki bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun telefon, e-posta yazışması, SMS, mektup ya da facebook, whatsapp gibi sosyal ağlardaki özel mesaj sistemi ile diğer kişilerle yapmış olduğu haberleşmesini çocuğuna haber vermeden gizli olarak izleyebilir mi?
  *Eğer ebeveyn 18 yaş altındaki bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun haberleşmesini çocuğuna haber vermeden gizli olarak izlerse bu durum “Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu” oluşturur mu?
  *Bu durum TCK.NUN 132. MADDESİ kapsamında değerlendirilip ebeveyne ceza verilebilir mi?
  Saygılarımla…

  1. Av. İlker Atamer

   Velayet hakkınızın bulunduğu 18 yaşaından küçük çocuk için suç kastı olmaksızın salt velayetten kaynaklanan denetim göreviniz kapsamında çocuğunuz suça veya bir takım zararları eylemlere karışmasını önlemek adına yazışmalarını takip etmeniz haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşturmaz.

error: Kopya koruması engeli!