202003.01
0
0

Disiplin Soruşturması ve Savunma

Disiplin Soruşturması ve Savunma Disiplin soruşturması savunma dendiğinde temel olarak iki ayrı konuda yapılan savunma işlemi kastedilmektedir. Bunlardan birincisi memurlar hakkındaki idari soruşturmalarda alınan savunma, diğeri ise özel hukuk tüzel kişileri olan şirketler ve diğer işverenler tarafından disiplin ihlali yapan personelin yazılı savunmasının alınmasıdır. İki disiplin soruşturması farklı kanunlara ve usullere tabi olup aralarındaki farklar…