202003.01
0
0

Disiplin Soruşturması ve Savunma

Disiplin Soruşturması ve Savunma

Disiplin soruşturması savunma dendiğinde temel olarak iki ayrı konuda yapılan savunma işlemi kastedilmektedir. Bunlardan birincisi memurlar hakkındaki idari soruşturmalarda alınan savunma, diğeri ise özel hukuk tüzel kişileri olan şirketler ve diğer işverenler tarafından disiplin ihlali yapan personelin yazılı savunmasının alınmasıdır. İki disiplin soruşturması farklı kanunlara ve usullere tabi olup aralarındaki farklar aşağıda belirtilmiştir.

disiplin soruşturması

İdari Soruşturma ve Savunma

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu bu hususu “Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.” şeklindeki açık bir kanun hükme ile ifade etmiştir. Dolayısıyla bir memura disiplin cezası verilebilmesi için herşeyden önce ona savunma hakkı verilmesi ve savunmasının alınması gerekmektedir. İdari soruşturmalarda verilecek olası bir disiplin cezası esasen mevcut delilleri ve ayrıca yapılacak savunmaya bağlıdır. Eksik veya yanlış bir savunma sonucu disiplin cezası alma olasılığı bulunduğundan ceza hukuu alanında uzman bir avukata savunma yazıdırılması veya yazılı savunma nasıl yazılır konusunda danışöanlık hizmeti alınması uygun olacaktır.

Şirket Disiplin Soruşturması ve Yazılı Savunma

Şirket içi disiplin soruşturması, İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, bağlantılı özel kanunlar, ilgili yönetmelikler, hizmet sözleşmesi ve şirketin kendi iç kuralları esas alınmaktadır. Şirketler, şirket çalışanlarının kanuna veya disiplin kurallarına aykırı davranışı olan personelle ilgili olarak disiplin cezası veya İş Kanunu’nda yer alan iş akdinin feshi gibi yaptırımları uygulayabilmektedir. Bu anlamda İş Kanunu ve işyeri kuralları çerçevesinde herhangi bir disiplin cezası verilmeden ve personele yaptırım uygulanmadan önce personelin savunması alınacaktır. Ceza avukatı olarak müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz bir konu da şirket içi soruşturmalarda yazılı savunma hazırlanması konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetidir. Çalıştığı şirket veya kurumda bir disiplin kuralı ihlalinde bulunduğu iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açılan bir personel yasal haklarını en iyi şekilde kullanmak adına yazılı savunma vermeden önce bu konuda uzman bir ceza avukatından en azından danışmanlık hizmeti almasında fayda vardır.

Savunma Nasıl Verilir?

Bir idari soruşturma açılması durumunda soruşturmayı yürüten soruşturmacı veya yetkili disiplin kurulu, en az 7 gün süre vererek memurdan savunma isteyecektir. Savunma verecek memur bu süreye riayet etmediği ve verilen süre için savunma yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Dolayısıyla idari nitelikli disiplin soruşturması söz konusu olduğunda da savunma verilmesi ve yapılacak yazı savunma içeriği son derece önemlidir. Büyük firmalarda ve kurumsal özellikli işyerlerinde ise işyeri kuralarının ihlali halinde disiplin süreci başlatılabileceği gibi daha küçük çaplı işyerlerinde ise doğrudan personelin savunması da istenebilir. Memur olmayan ve İş Kanunu’na tabi şekilde çalışan özel sektör çalışanlarının disiplin soruşturması ve savunma süreçleri disiplin süreçlerini hem ceza hukukunu hem de iş hukukunu içerebilmektedir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *