+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

disiplin soruşturma

Disiplin Soruşturması ve Savunma

Disiplin soruşturması savunma dendiğinde temel olarak iki ayrı konuda yapılan savunma işlemi kastedilmektedir. Bunlardan birincisi memurlar hakkındaki idari soruşturmalarda alınan savunmadır. Diğeri ise özel şirketler ve diğer işverenler tarafından disiplini bozan personelin savunmasının alınmasıdır. Memur disiplin soruşturması ve personel  soruşturması farklı kanunlara ve usullere tabi olup farklara aşağıda değinilmiştir.

İdari Soruşturma ve Savunma

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu bu hususu “Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.” şeklindeki açık bir kanun hükme ile ifade etmiştir. Dolayısıyla bir memura disiplin cezası verilebilmesi için önce  savunma hakkı verilmesi ve savunmasının alınması gerekmektedir. İdari soruşturmalarda olası bir disiplin cezası esasen mevcut delillere ve ayrıca savunmaya bağlıdır. Eksik veya yanlış bir savunma sonucu disiplin cezası alma olasılığı bulunduğundan ceza hukuku alanında uzman bir avukata savunma yazdırılması veya yazılı savunma nasıl yazılır konusunda danışmanlık hizmeti alınması uygun olacaktır.

Şirket Disiplin Soruşturması ve Yazılı Savunma

Şirket içi disiplin soruşturması, İş Kanununu, TCK’yı, özel kanunları esas almaktadır. Bunun yanında şirket içi yönetmelikler, hizmet sözleşmesi ve şirket iç kurallarını da ayrıca dikkate alınmaktadır. Şirketler, şirket çalışanlarının kanuna veya disiplin kurallarına aykırı davranışı olan personelle ilgili olarak disiplin cezası veya İş Kanunu’nda yer alan iş akdinin feshi gibi yaptırımları uygulayabilmektedir. Bu anlamda İş Kanunu ve işyeri kuralları çerçevesinde herhangi bir disiplin cezası verilmeden ve personele yaptırım uygulanmadan önce personelin savunması alınacaktır. Ceza avukatı olarak müvekkillerimize hukuki destek verdiğimiz bir konu da şirket içi soruşturmalarda yazılı savunma hazırlanması konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmetidir. Çalıştığı şirket veya kurumda bir disiplin kuralı ihlalinde bulunduğu iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açılan bir personelin yasal haklarını en iyi şekilde kullanmak adına yazılı savunma vermeden önce bu konuda uzman bir ceza avukatından en azından danışmanlık hizmeti almasında fayda vardır.

Savunma Nasıl Verilir

Bir idari soruşturma açıldığında, soruşturmacı veya disiplin kurulu, 7 gün süre vererek memurdan savunma isteyecektir. Savunma verecek memur bu verilen süre içinde savunma yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Dolayısıyla idari nitelikli disiplin soruşturması söz konusu olduğunda savunma içeriği kritik önemdedir. Büyük firmalarda ve kurumsal özellikli işyerlerinde ise işyeri kurallarının ihlali halinde disiplin süreci başlatılabilecektir. Daha küçük iş yerlerinde işveren, İş Kanunu’na göre doğrudan personelin savunması alabilir. Memur olmayan ve İş Kanunu’na tabi çalışanlarının disiplin soruşturmaları ceza hukukunu ve iş hukukunu içerebilmektedir. Hakkında özel veya idari disiplin soruşturması olarak kişiler, bu tür dosyalarda disiplin soruşturması avukatı olarak yıllardır destek sağlayan bir hukuk bürosu olarak bizimle iletişime geçebilirler.

Av. İlker ATAMER

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!