202003.14
0
0

Gümrük Kaçakçılığı Suçu

Gümrük Kaçakçılığı Suçu Gümrük kaçakçılığı suçu, genel itibariyle gümrük mevzuatına ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na ayırı şekilde gümrüğe mal sokulması veya gümrükten mal çıkartılmasıdır. Gümrük kaçakçılığı sayılan eylemler çok sayıda olmakla birlikte bu makalenin konusu ise bir tür gümrük kaçakçılığı suçu sayılan yolcu beraberinde getirilen kaçak eşyalardır.  Dolayısıyla bu yazıda, mevzuattaki mal ve eşya limitleri ve…

201502.19 55

Kaçakçılık Suçu ve Cezası

Kaçakçılık Suçu Kaçakçılık suçu, genel olarak gümrük veya vergi mevzuatı başta olmak üzere kanun ve yönetmeliklere aykırı şekilde bir malın kasten ülkeye hukuka aykırı yoldan solulması ve satışının yapılması olarak tanımlanabilir. Kaçakçılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nda değil bu suçun önlenmesi amacıyla çıkartılmış 5607 Sayılı özel bir kanunda düzenlenmiştir. Kaçakçılık, dendiğinde sigara kaçakçılığı, alkol kaçakçılığı, akaryakıt…