202003.14
0
0

Gümrük Kaçakçılığı Suçu

Gümrük Kaçakçılığı Suçu

Gümrük kaçakçılığı suçu, genel itibariyle gümrük mevzuatına ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na ayırı şekilde gümrüğe mal sokulması veya gümrükten mal çıkartılmasıdır. Gümrük kaçakçılığı sayılan eylemler çok sayıda olmakla birlikte bu makalenin konusu ise bir tür gümrük kaçakçılığı suçu sayılan yolcu beraberinde getirilen kaçak eşyalardır.  Dolayısıyla bu yazıda, mevzuattaki mal ve eşya limitleri ve bu şekilde kaçak olarak yurda getirilen eşyalar nedeniyle açılan soruşturma ve ceza davalarıdır.

Yolcu Beraberinde Getirilen Kaçak Eşya

Yukarıda sıralanan ve gümrük kaçakçılığı suçu teşkil eden fillerin yanında yine aynı kapsamda sayılabilecek bir başka suç tipi de kanunda “yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya” olarak tanımlanan suç tipidir. Özellikle havalimanlarında, yurt dışından gelmekte olan yolcular gümrüksüz alandan gümrüklü bölgeye geçerken “yeşil hat” ve “kırmızı hat” olarak belirlenen bölgeden geçerken bazen grup psikolojisinin sonucu olarak tüm yolcular yeşil hatta gittiğinden istemsiz bir yönelme ile yeşil hattan geçmektedir. Ancak gümrükler muhafaza müdürlüğüne bağlı gümrük memurlarının rastgele veya şüphe üzerine valiz taraması yaparak gümrük mevzuatına aykırı şekilde bazı eşyalardan fazla sayıda bulunması nedeniyle kaçak eşya ve gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapılmaktadır. Bu şekildi çantasında veya valizinde gümrüğe beyan edilmesi gerektiği halde beyan edilemeden yeşil hattan geçirilen eşya bulunduğunda memurlar tarafından tutanak tutularak yolcunun ifadesi alınmakta ve ardından hazırlanan dosya kamu davası açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmektedir.

gümrük kaçakçılığı suçu

Kaçak Eşya Kriterleri

Beyan etmeden gümrükten eşya geçirmek

Yolcunun yeşil hattan geçmesi “beyan edilecek gümrüğe tabi eşyam yok” manasına gelmektedir. Dolayısıyla, bir yolcu yeşil hattan geçip üzerinden gümrüğe tabi eşya bulunduktan sonra “eşyanın gümrüğe tabi olduğunu bilmiyordum” türü açıklamalar yapması memurlar tarafından dikkate alınmadığı gibi “o halde şimdi beyanda bulunayım” demek de maalesef o noktada işe yaramamaktadır.

Beyansız geçirilen eşyanın eşyanın ticari mahiyette olması

Yolcu yanında getirilen eşyanın ticari özellik taşıması bir başka deyişle kişisel kullanım amacı dışında satma veya ticaret yapma gibi amaçlarla ülkeye sokulması gerekir. Uygulamada bir üründen çok sayıda getirilmesi ticari amaç için kanıt sayılmaktadır.

Beyansız geçirilen eşyanın ithal veya ihracının yasak olması

Getirilen eşya ister kişisel ister ticari amaç taşısın, ithali veya ihracı yasak bir ürün ülkeye sokulduğunda kaçak eşya getirme suçu oluşmaktadır. Suçun oluşması için eşyanın hem ithalinin hem ihracının yasak olması şart olmayıp, yalnızca ithali veya yalnızca ihracı yasak ürünlerin getirilmesi suçun oluşumu için yeterlidir.

Gümrük Kaçaklığı Suçunun Cezası

Yolcu beraberinde getirilen kaçak eşya suçunun cezası 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Dolayısıyla mevzuata aykırı şekilde ticari mahiyetteki eşyanın veya ithal ya da ihracı yasak malın ülkeye sokulması suçu ciddi bir suçtur. Dolayısıyla hakkında gümrük kaçakçılığı nedeniyle tutanak tutulan ve dosyası savcılığa gönderilen kişilerin vakit kaybetmeden bu suç konusunda uzman bir avukattan hukuki yardım almaları uygun olacaktır.

Gümrüksüz Getirilebilecek Bazı Mallarda Limitler

Yurtdışında getirilebilecek bazı mallardaki limitler şu şekildedir:

  • Yüksek alkollü (%22 ve üzeri) içkiler : 1 LT
  • Düşük alkollü (%22 ve altı) içkiler : 2 LT
  • Çay, kahve, şekerleme, çikolata: 1 KG
  • Sigara : 600 adet
  • Puro: 50 adet
  • Parfüm: 600 ML
  • Fotoğraf makinesi: 1 adet
  • Video kamera: 1 adet
  • Bilgisayar veya laptop: 1 adet
  • Cep telefonu: 1 adet

Yukarıdaki limitler, duty free olarak bilinen gümrüksüz satış mağazalarında satılan ürünleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla ister yurt dışından isterse Türkiye’deki duty free mağazalarından alınsın mal limiti değişmemektedir. Daha açık bir ifadeyle duty free mağazalarından alınan her türlü ürün bu limitlere dahildir. Bu gümrük limitlerinin aşılması ve durumun gümrük memurlarınca tutanak altına alınması durumunda kaçak eşya veya başka bir deyimle gümrük kaçakçılığı suçundan işlem yapılabilecektir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve yazılar Av. İlker ATAMER’e ait olup, sitedeki yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından e-imzalı zaman damgası ile kayıt altına alınmıştır. Sitedeki makale ve yazıların yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında hem hukuki hem cezai işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *