+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

domain udrp

Alan Adı (Domain) Uyuşmazlıkları

Domain uyuşmazlıkları ve alan adı UDRP tahkim süreçlerinin detayına girmeden bazı genel açıklayıcı bilgilere değinmek yerine olacaktır. Alan adı (domain), kişi ve kurumların web sitelerini internet ortamında yayınladıkları tanımlayıcı adreslerdir. Dolayısıyla, kişilerin ve kurumların web sitelerini yayınlarken kullanacakları domainler gerek itibar gerekse marka bilinci açısından önem arz etmektedir. Alan adı uyuşmazlıkları işte bu noktada gündeme gelmektedir. Bazen kötü niyetli kişiler kendileriyle hiçbir alakası olmayan domainleri kendi üzerlerine kaydetip veya satın alıp, domainde geçen bir kişinin veya şirketin ismini veya da bir ticari markayı etik olmayan şekilde kullanabilmektedir. Bazı durumlarda ise domain bizzat kullanılmasa bile kötü niyetli bir tescil nedeniyle domanini kullanmayı hak eden bir kişi bu haktan mahrum kalmaktadır. Dolayısıyla, domain uyuşmazlıkları çok farklı nedenlerle ortaya çıkabilmektedir.

UDRP Alan Adı Tahkim Süreci

UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), WIPO bünyesinde gerçekleşen bir hukuki süreçtir. Alan Adı Uyuşmazlık Çözüm Politikası olarak tercüme edilebilecek bu ifade, esasen domain uyuşmazlıklarının nasıl çözüme bağlanacağını hükme bağlayan bir hukuki metindir. ICANN kapsamında oluşturulan domain uyuşmazlığı çözüm politikasına göre alan adı uyuşmazlığı, tarafların tercihine göre 1 veya 3 panelist (hakem) tarafından karara bağlanmaktadır. Yapılan başvurunun içeriğine göre kaç panelist seçilmesi gerektiğine karar verilmesi gerekecektir. Bu alanda çalışan domain avukatları olarak kimi uyuşmazlıklarda tek panelisti, kimilerinde ise üç panelisti tercih edebilmekteyiz. UDRP süreci kendisine özgü usul kuralları olan hassas bir uluslararası süreçtir. Uzman bir avukattan destek alınarak bir alan adı uyuşmazlığında iki ay gibi kısa bir süre sonuç almak mümkündür. Bir dava süresinin ortalama 2  yıl olduğu ülkemiz için 2 ayda uyuşmazlık çözümü gerçekten son derece kısa bir süredir.

UDRP Hakem Kararları

UDRP süreci çok istisnasi haller dışında tamamen İngilizce olarak ilerlemektedir. Dolayısıyla bu süreçte taraf temsili yapacak avukatın iyi derece İngilizce bilmesi yetmez ayrıca İngilizce hukuk terminolojisine de hakim olması gerekir. Hatta avukatın Anglosakson hukukuna aşina olması ayrıca avantaj yaratacaktır. Zira common law veya case law denilen usul kuralları ağırlıklı olarak benimsenmiştir. Bunun dışında kuşkusuz domainler konusunda bilgi sahibi ve internet hukuku alanında çalışmak olmak da önemli fayda sağlayacaktır. Domain hukuku konusunda tecrübeli ve uzun yıllardır domain yatırımcısı olan bir domain avukatı olarak bu alanda müvekkillerimiz için profesyonel destek sunuyoruz.

Domain avukatı hizmetleri sağlayan bir hukuk bürosu olarak alanı uyuşmazlığı tahkim süreçleri hakkında akla gelebilecek bazı sorular bunların cevaplarına değinelim.

TR Uzantılı domainler için UDRP süreci işler mi?

Hayır. Bu tür tr uzantılı alan adlarındaki anlaşmazlıkların çözümü için alan adı uyuşmazlıkları ve UÇM başlıkla yazımıda açıkladığımız benzer bir hakemli çözüm mekanizması getirilmiştir.

UDPR’ye başvurmak mahkemeye başvuru hakkını engeller mi?

Hayır. UDRP’ye başvurulması mahkeme yolunu kapatmaz. Kişiler UDRP’ye ve mahkemeye aynı anda veya ayrı ayrı başvuru yapabilir.

Panel’in verdiği kararlara itiraz mümkün müdür?

Hayır. Panel’in vereceği karar kesin olup itirazı veya temyizi mümkün değildir.

UDRP tahkim sürecinde tazminat almak mümkün müdür?

Bu sorunun cevabı net olarak “hayır”dır. Domain uyuşmazlık paneli yalnızca alan adlarıyla ilgili karar verebilir ancak mahkemelerin yetkisine giren tazminat talepleri Panel’in yetki kapsamı dışındadır.

Domain Uyuşmazlıklarında Bakılan Kriterler

Panelistlerin bir alan adı uyuşmazlığını çözerken temelde baktığı üç temel kriter şunlardır:

  • Alan adının, şikayetçinin hak sahibi olduğu bir markanın aynısı veya kafa karışıklığına neden olan bir benzeri olup olmadığı,
  • Şikayetlinin alan adına sahip olmasında yasal bir hakkı veya meşru bir çıkarı olup olmadığı,
  • Alan adının şikayetli tarafından kötü niyetli olarak kaydedilip kullanılıp kullanılmadığı,

Yukarıda birer cümle ile ifade ettiğimiz hususlar kuşkusuz çok kapsamlı ve derin hukuki boyutları olan unsurlardır. Nitekim UDRP sürecindeki binlerce şikayet (dava) bu üç kriterin etrafında karara bağlanmaktadır. Dolayısıyla, bir alan adı uyuşmazlığında başvurunun bu kriterleri taşıyıp taşımadığı konusundaki hukuki açıklamaların temellendirilmesi, örnek kararlarla desteklenmesi başarı açısından son derece önemlidir. Bu şekilde alan adı uyuşmazlığı yaşayan kişiler ve firmalar domain avukatı hizmetleri almak için büromuzla iletişime geçebilirler.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!