Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık Atamer Hukuk Bürosu avukatlarının sunduğu hukuki danışmanlık hizmetleri :  Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri, Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması, Sözleşme hazırlanması veya mevut sözleşmelerin tetkik edilmesi, Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri, Telefonda veya e-posta üzerinden online hukuki danışmanlık hizmetleri, Randevu üzerinde hukuk…

Read More