+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

sağlık bakanlığı erişim engelleme

Sağlık Bakanlığı Erişim Engelleme

Sağlık Bakanlığı, yasadışı şekilde ecza ürünlerinin tanıtım ve satışını yapan sitelere erişim engelleme kararı verebilmektedir. Söz konusu erişim engelleme kararı verme yetkisinin dayanağı ise 5651 Sayılı Yasa değil 1262 Sayılı Kanundur. Bu kanun İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu olarak mevzuatımızda yer almaktadır. 2014 yılında bu kanunda yapılan değişiklikle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın erişim engelleme kararı verme yetkisi doğmuştur.  Böylece, bakanlık yanıltıcı veya riskli/zararlı ecza ürünlerinin tanıtım veya satışının yapıldığı internet siteleri de  erişim engelleme kararı verilebilecek durumlar arasında girmiştir. Dolayısıyla bu erişim engelinin sebebi telif hakkı ihlali değil doğrudan hukuka aykırı ilaç ve ecza ürünü satışdır. Söz konusu kanun uyarınca Sağlık Bakanlığı aşağıdaki durumların mevcudiyeti halinde kendiliğinden erişim engelleme kararı verip bu kararı uygulanması için BTK‘ya göndermektedir. Bu tür erişim engelleme kararları internet hukuku açısından Milli Piyango erişim engelleme kararlarına benzemektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın Erişim Engelleme Verebileceği Durumlar

Ruhsatsız olarak imal edilen müstahzarın (preparat) tanıtım ve satışının yapıldığı internet siteleri

Ruhsat gerektiği halde ruhsatsız veya mevcut ruhsata aykırı şekilde preparat satışı da hukuka aykırıdır. Bu ndenden dolayı bu şekilde ürün tanıtılan veya satılan sitelere erişim engelleme kararı verilebilmektedir.

Reklam veya tanıtımında belirtilen tedavi vasıflarını taşımayan veya tedaviye zarar verici müstahzarın (preparatların) satışı

Yanıltıcı tanıtım ve reklam içeren, reklam ve tanıtımında vaat ettiği özellikleri veya tedavi niteliklerini taşımayan ürünlerin satıldığı internet sitelerine de Sağlık Bakanlığı’nca erişim engelleme kararı verilmektedir.

Saf olmayan maddelerden imal edilen müstahzarın (preparatın) satışı

Saflığı bulunmayan malzeme ve materyallerden üretilen preparatların satılması da mevzuata göre yasaktır. Bu itibarla bu süt sahte içeriklerden üretilen ürünlerin satıldığı internet sitelere erişim engelleme kararı verilebilmektedir.

Müstahzar niteliği taşımadığı halde hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği beyanı ile ürünlerin satılması

Hastalıkları teşhis veya tedavi ettiği iddiasıyla satılan ancak preparat niteliği taşımayan ürünlerin satışı yasaktır. Bu bakımdan bu tür ürüenlerin satıldığı internet siteleri de erişim engelleme yaptırımı ile karşılaşabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın Erişim Engelleme Kararının Hukuki Niteliği

Erişim engelleme Sağlık Bakanlığı’nca verildiğinden bu karar, idari nitelikte bir karardır. Dolayısıyla 5651 Sayılı Yasa kapsamında mahkemeler tarafından verilen erişim engelleme kararlarından farklıdır. İdari karar vasfını haiz olan bu tür erişim engelleme kararları BTK tarafından uygulanmaktadır.

Erişim Engelleme Dışındaki Yaptırımlar

Yukarıda açıklanan erişim engelleme kararı dışında ayrıca Sağlık Bakanlığı idari para cezası da verebilmektedir. Erişim engelleme sebebini oluşturan yukarıdaki durumlarda verilecek ceza 10.000 TL’den 500.000 TL’ye kadardır.

Erişim Engelleme Kararına Karşı Başvuru Yolları

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen erişim engelleme kararları kimi zaman hukuka aykırı olmaktadır. Gerçekten erişim engelleme kararları her zaman ve her olayda haklı ve hukuka uygun değildir. Dolayısıyla kimi durumlarda kanunda belirtilen durumlar kapsamına girmediği halde yanlışlıkla erişim engelleme kararı verilebilmektedir. Hukuka aykırı şekilde sitelerine erişim engellenen veya para cezası alanlar, hukuki destek için bize başvurabilirler.

Av. İlker ATAMER

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!