201912.25 125

Bilişim Suçları ve Cezaları

Bilişim Suçları Bilişim suçları veya diğer ismiyle siber suçlar genel itibariyle bilişim sistemleri yoluyla ve/veya internet üzerinden işlenen suçlardır. Bu itibarla bir suçu bilişim suçu haline getiren unsur, suçun bir bilişim sistemi (bilgisayar, akıllı telefon vs) yoluyla işlenmesidir. Bilişim suçunun genel tanımı bu olmakla beraber, Türk Ceza Kanunu’nda “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında ise bilişim…

201403.08
0
4

Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma

Bilişim Sistemini Engelleme ve Bozma Suçları Türk Ceza Kanunu’nun “Bilişim Suçları” başlığı altında düzenlenmiş olduğu suçlardan biri olan “Bilişim Sistemini Engelleme veya Bozma Suçu“, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma niteliği taşıyan ve bilişim sisteminin beklenen şekilde çalışmasını durdurmayı amaçlayan ve bilişim sisteminin kendisini doğrudan hedef alan bir suç tipidir. TCK madde 244/1’de yer alan…

201304.12
1
2

Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu Bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçu, bilişim sistemini engelleme veya bozma suçundan farklı olarak bilişim sistemine yönelik ve bilişim sistemini hedef alan bir suçu tipi değil, doğrudan bilişim sistemi içinde yer alan verileri hedefleyen bilişim suçlarından birisidir. Türk Ceza Kanunu madde 244/2’de yer alan suç tanımı şu…