+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

bilişim sistemini bozma engelleme

Bilişim Sistemini Engelleme ve Bozma

Türk Ceza Kanunu’nun “bilişim suçları” başlığı altında düzenlenmiş olduğu suçlardan biri olan “bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma” suçu, bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma niteliği taşıyan ve bilişim sisteminin beklenen şekilde çalışmasını durdurmayı amaçlayan ve bilişim sisteminin kendisini doğrudan hedef alan bir suç tipidir. TCK madde 244/1’de yer alan suç tanımı şu şekildedir: Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Söz konusu bilişim suçu, bilişim sistemine girme suçundan farklı olup  ayrı bir madde altında düzenlenmiştir.

Bilişim sistemini engelleme veya bozma

Bu bilişim suçunun yer aldığı kanun metni TCK 244’ün birinci fıkrasındadır. Bilişim sistemini bozma suçu, bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması olarak tanımlanmıştır. Buna göre, bir bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi veya bozulması suçun hareket unsurunu oluşturmaktadır. Bu bakımdan, seçimlik hareketli bir suç tipi söz konusudur. Bilişim sistemine yönelik eylem bakımından burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Bilişim sistemi içindeki verilerin değil bizzat bilişim sisteminin kendisinin fail tarafından çalışmasının engellenmesi veya bozulmasıdır. Bu fıkrada yer alan bilişim sistemini engelleme veya bozma suçu, TCK madde 151’de düzenlenen “mala zarar verme” suçunun özel bir hali niteliğindedir.

Bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçu

Bilişim sistemini engelleme veya bozma suçu, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan bilişim sistemindeki verileri yok etme ve değiştirme suçlarından tamamen farklıdır. Şöyle ki, birinci fıkradaki “bilişim sistemini bozma veya engelleme” suçunda hedefi bilişim sistemidir. Ancak ikinci fıkradaki bilişim sitemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçunda ise hedef farklıdır. Bu ikinci suç tipinde failin hedefi bilişim sistemi içinde yer alan verilerdir. Yine bilişim sistemine girme suçu da maddi unsur bakımından bu suç tipinden farklıdır. Bu suçlar kimi zamn dolandırıcılık suçu amacıyla işlenmekte bazen da internet dolandırıcılığı suçu teşkil etmektedir.

Suçun ağırlaştırıcı nedenleri

Bilişim sistemini engelleme ve verilere yönelik suçlar bakımından ağırlaştırıcı nedenlere yer verilmiştir. Bu husus, ilgili maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer almaktadır. Buna göre, bu suçun bankalara, kredi kurumlarına, kamu kurumlarına ait bilişim sistemleri üzerinde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Bir diğer ağırlaştırıcı sebep ise, suç neticesinde haksız bir çıkar sağlanmasıdır. Ki bu durumda verilecek ceza 2 ila 6 yıl arası hapis cezası olacaktır. Yalnız, bu son halde, eylemin daha ağır cezayı gerektiren bir başka suçu oluşturmaması gerekir. Örneğin bir bilişim sistemini kullanarak aldatıcı yöntemlerle kendi yararına haksız çıkar sağlayan kişinin bu eylemi aynı zamanda dolandırıcılık suçu teşkil edebilir. Bu tür bir durumda, fail bu madde kapsamında değil dolandırıcılık suçundan dolayı ceza alacaktır.

Bilişim Suçu Davası

Bu madde kapsamında işlenen bilişim suçlarında görevli mahkeme Asliye Ceza mahkemeleridir. Bilişim sistemine girme ve bilişim sistemindeki verilere yönelik suçlar örgüt kapsamında işlenebilir. Bu durumda görevli mahkeme ağır ceza mahkemesi olacaktır. Bu tür suçlar nedeniyle yürütülen ceza soruşturma dosyaları ile ceza davalarında mutlaka bilişim avukatı ile hareket edilmesini tavsiye ediyoruz. Zira bilişim sistemini engelleme veya bozma suçu teknik bilgi de gerektirmektedir. Bu itibarla bilişim hukuku uzmanı avukatların çalışma konularına girmektedir.

Av. İlker ATAMER

error: Kopya koruması engeli!