+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

bilişim sistemine girme suçu

Verileri Bozma Yok Etme Suçu

Bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçu, doğrudan bilişim sistemi içinde yer alan verileri hedefleyen bilişim suçlarından birisidir. Bu itibarla bilişim sistemini engelleme ve bozma suçundan farklı olarak bilişim sistemini hedef alan bir suçu tipi değildir. Türk Ceza Kanunu madde 244/2’de yer alan suç tanımı şu şekildedir: “Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” Suçun oluşabilmesi için bir bilişim sistemi içinde yer alan verileri bozma, yok etme, değiştirme, erişilmez kılma, başka yere gönderme veya bilişim sistemi içerisine yeni veri yerleştirme niteliğinde bir eylemde bulunulması gereklidir. Ancak bu suç tanımda geçen veri kavramı kişisel veri kavramından daha geniş bir anlama sahiptir. Maddenin birinci fıkrasında, bilişim sistemindeki verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi eylemlerine yer verilmiştir.

Verileri Değiştirme Suçu

Bilişim sistemindeki verileri değiştirme suçu, sisteme içindeki verilerin değiştirerek orijinalliğini bozmaktır. Bu eylem, fail tarafından veriler üzerinde oynanarak gerçekleştirilmektedir. Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme suçundan farkı bu suç tipinde veriler yok olmamakta ve kullanılamaz hale gelmemektedir. Nitelik itibariyle ve uygulamada genelde bu suç bir bilişim sistemine girme suçu işlendikten sonra söz konusu olmaktadır.

Verileri erişilemez hale getirme

Verileri yok etme dışında maddenin ikinci fıkrasında ise, bilişim sistemi içerinde yer alan verilerin bozulması, yok edilmesi, değiştirilmesi, erişilemez hale getirilmesi, sisteme veri yerleştirilmesi ve var olan verilerin başka bir yere gönderilmesi (kopyalama veya taşıma) eylemleri suç olarak tanımlanmıştır. Bilişim sistemindeki verilerin bozulması, sistem içindeki verilerin çalışamaz veya kullanılamaz hale getirilmesi olarak düşünülmelidir. Bir dosyanın veya verinin müdahale sonrası okunamaz ya da kullanılamaz hale getirilmesi verilerin bozulması anlamında en tipik örnektir. Bilişim sistemindeki verilerin yok edilmesi ise, verilerin kısmen veya tamamen silinmesi veya bir başka şekilde mevcudiyetine son verilmesidir. Bilişim sistemindeki verilerin değiştirilmesi veya erişilemez hale getirilmesi ise, verilerin kısmen veya tamamen yapısının, türünün ya da içeriğinin değiştirilmesi veya verilere erişim imkanının ortadan kaldırılmasıdır.
Bilişim sistemindeki verileri erişilmez hale getirme suçunun tipik örneği ise siber fidye suçlarıdır. Zira bu suç türünde sunucuya giren fail özel bir yazılım yükleyerek şirkete ait önemli bilgilerin olduğu bir veritabanını şifreleyerek erişilmez hale getirmektedir.

Verileri başka yere gönderme

Bilişim sistemi içinde var olan verileri başka yere gönderme eylemi ise, kopyalama veya taşıma yoluyla verilerin bir başka ortama aktarılması olarak değerlendirilmelidir. “Başka yer”, başka bir bilişim sistemi olabileceği gibi disk, taşınabilir disk, dijital medya (CD, DVD, Disket vb) ya da internet ortamı da olabilir. Önemli olan, bilişim sistemindeki veri için uygun bir taşıma, bulundurma veya barındırma ortamı sağlanmasıdır. Buna göre, bilişim sistemindeki verinin kopya edilerek veya taşınarak bir internet ortamına gönderilmesi de “verileri başka yere gönderme” suçunu oluşturacaktır.

Bilişim sistemine veri yerleştirme

Bilişim sistemine veri yerleştirme eylemi de aynı fıkra kapsamında suç sayılan bir eylem olarak değerlendirilmiştir. Buna göre, bir bilişim sistemine daha önce orada bulunmayan yeni bir veriyi eklemek de bu madde kapsamında suç teşkil etmektedir. Dolayısıyla bir bilişim sistemine kod veya yazılım eklemek, resim veya video yüklemek gibi veri yerleştirme niteliği taşıyan eylemler suç kapsamındadır. Ayrıca bu suç bakımından önemli olan, bilişim sistemine veri yerleştirebilme suçunun işlenebilmesi için öncelikle bilişim sistemine girme eyleminin gerçekleştirilmesidir. Bu suç tipi de verileri yok etme veya değiştirme suçu gibi bilişim sistemi içerisinde yer alan verileri hedef alan bir bilişim suçudur.

Verileri Yok Etme Dışında Diğer Veri Suçları

Yukarıda belirtilen verileri yok etme, bozma veya gönderme suçları dışında verilerle işlenebilen başka bilişim suçu türleri de mevcuttur.  Bunların başında kişisel verilerin kaydedilmesi ve ele geçirilmesi suçu gelmektedir. Gerek bilişim verileri gerekse kişisel verilerle işlenen suçlar konusunda uzman olan hukuk büromuz bilişim avukatı olarak destek vermektedir.

Av. İlker ATAMER

1 Yorum

 1. serhat

  Merhabalar.

  Ben bir websitesinin admin paneline k.adi ve sifresi ile herhangi bir yazilim vs hosting e saldiri seklinde degil direk kullanici adi ve sifre ile giris sagladim
  Sitenin en alttaki bolumune sadece kendi sitemi ekledim link seklinde degil yazi seklinde
  Bunun herhangi bir cezasi var midir
  Yani sistemlerini erisilmez kilmadim vs vs sadece sitedeki bir icerigi admin paneline giris saglayarak degistirdim.
  Bir ceza alir miyim yada bana dava acarlar mi ?

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!