+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

temyiz başvurusu

Temyiz Nedir?

Temyiz, ceza hukukunda itiraz ve istinaftan sonra olağan kanun yollarından sonuncusudur. Temyiz, en yüksek dereceli mahkeme olan Yargıtay nezdinde gerçekleştirilen bir yargı yolu olup temyiz başvurusu Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kararlarına yönelik olarak yapılır. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre orta dereceli mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapıldıktan sonra üst derece mahkeme olan Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilmektedir.

Temyiz başvuru süresi nedir?

Temyiz süresi 15 gündür. Söz konusu 15 günlük temyiz başvuru süresi, eğer karar duruşmada tarafların yüzüne karşı açıklanmışsa kararın duruşmada açıklandığı gün başlar. Karar, eğer tarafların yokluğunda verilmiş bir karar ise temyiz süresi kararın tebliğ edildiği tarihte başlar. Temyiz başvurusu yasal süre içinde yapılmazsa temyiz hakkı ortadan kalkacaktır.

temyiz başvuru dilekçesi

Temyizi Mümkün Olan Kararlar

İstisnaları olmakla birlikte kural olarak, bölge adliye mahkemesinin bozma dışındaki diğer kararları temyiz edilebilmektedir. Genel prensip bu olmakla birlikte Ceza Muhakemesi Kanunu, hangi kararların temyiz edilemeyeceğini tek tek göstermiştir. Buna göre aşağıda belirtilen kararlar aleyhine temyiz başvurusu hukuken mümkün değildir:

Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar

  • Yerel mahkemelerinden verilen 5 yıl ve altındaki hapis cezaları ile adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,
  • Yerel mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,
  • Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen; seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,
  • Yerel mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı 2 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adlî para cezalarına ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
  • Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları,
  • Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları
  • 10 yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları
Temyiz Dilekçesi Yazma

Temyiz dilekçesi yazılması diğer tür dilekçelerin yazımından oldukça farklıdır. Bir şikayet dilekçesi ya da herhangi bir dava dilekçesi, herhangi bir dosya tetkiki olmaksızın ve fazla zaman harcamadan nispeten hızlı bir şekilde yazılabilir. Fakat, bir temyiz dilekçesinin yazılabilmesi için, soruşturma aşamasının en başından davanın en sonuna kadarki tüm süreçlerin bilinmesi, dosyadaki bütün belgelerin  bir bir analiz edilmesi gerekir. Bu itibarla temyiz dilekçesin yazımı salt dilekçe yazımından ibaret olmayıp tüm dava dosyasının detaylı analizini de gerektirmektedir. Dolayısıyla temyiz dilekçesi yazımının ve temyiz başvurusu işleminin avukatlık ücreti diğer dilekçelere göre daha yüksek olmaktadır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

 

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!