+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

temyiz başvurusu

Temyiz Nedir?

Temyiz, ceza hukukunda itiraz ve istinaftan sonra olağan kanun yollarından sonuncusudur. Bir yasal başvuru türü olan temyiz, en yüksek dereceli mahkeme olan Yargıtay nezdinde gerçekleştirilir. Bu yargı yolu başvurusu esasen Bölge Adliye Mahkemeleri’nin kararlarına yönelik olarak yapılır. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre orta dereceli mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapıldıktan sonra üst derece mahkeme olan Yargıtay’a temyiz başvurusu yapılabilmektedir.

Temyiz başvuru süresi nedir?

Temyiz süresi 15 gündür. Söz konusu 15 günlük temyiz başvuru süresi ne zaman başlamaktadır? Eğer karar duruşmada tarafların yüzüne karşı açıklanmışsa süre, kararın duruşmada açıklandığı gün başlar. Karar, eğer tarafların yokluğunda verilmiş bir karar ise temyiz süresi kararın tebliğ edildiği tarihte başlar. Temyiz başvurusu yasal süre içinde yapılmazsa temyiz hakkı ortadan kalkacaktır.

Temyizi Mümkün Olan Kararlar

İstisnaları olmakla birlikte kural olarak, bölge adliye mahkemesinin bozma dışındaki diğer kararları temyiz edilebilmektedir. Genel prensip bu olmakla birlikte Ceza Muhakemesi Kanunu, hangi kararların temyiz edilemeyeceğini tek tek göstermiştir. Buna göre aşağıda belirtilen kararlar aleyhine temyiz başvurusu hukuken mümkün değildir:

Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar

  • Yerel mahkemelerinden verilen 5 yıl ve altındaki hapis cezaları,
  • Adli para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye mahkemesi kararları,
  • Yerel mahkemelerinden verilen 5 yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararları,
  • Hapis cezasından çevrilen seçenek yaptırımlara ilişkin her türlü kararlar ve istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,
  • Üst sınırı 2 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları,
  • Adli para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere ilişkin bölge adliye mahkemesi kararları,
  • Sadece eşya veya kazanç müsaderesine ilişkin ilk derece mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları
  • 10 yıl veya daha az hapis cezasını veya adli para cezasını gerektiren suçlarda, ilk derece mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları
Temyiz Dilekçesi Yazma

Temyiz dilekçesi yazılması diğer tür dilekçelerin yazımından oldukça farklıdır. Bir şikayet veya dava dilekçesinin, bir dosya tetkiki yapmadan ve fazla zaman harcamadan yazmak mümkündür. Fakat, bir temyiz dilekçesinin yazılabilmesi için biten bir davanın komple analizi gerekir. Soruşturma aşamasının en başından davanın en sonuna kadarki tüm süreçler bilinmeden böyle bir dilekçe yazılamaz. Dolayısıyla, temyiz başvurusu için dosyadaki bütün belgelerin analiz edilmesi gerekir. Bu itibarla temyiz dilekçesin yazımı salt dilekçe yazımından ibaret olmayıp tüm dava dosyasının detaylı analizini de gerektirmektedir. Dolayısıyla temyiz dilekçesi yazımının ve temyiz başvurusu işleminin avukatlık ücreti diğer dilekçelere göre daha yüksek olmaktadır. Ceza davalarında temyiz hizmeti almak için ceza avukatı olarak iletişim sayfamızdaki bilgilerden bize ulaşabilirsiniz.

Av. İlker ATAMER

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!