+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

ceza avukatı

Ceza Avukatı

Ceza avukatı Türk Ceza Kanunu ve CMK başta olmak üzere ceza hukuku mevzuatı konusunda bilgisi, tecrübesi ve uzmanlığı olan avukattır. Bu alanda çalışan avukatlar, başlatılan gözaltı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde şüpheli veya sanığa ya da şikayetçi veya katılana hukuki destekte bulunur. Ayrıca tarafları, kollukta, savcılıkta ve mahkemede temsil eder. Ceza hukukçusunun görevi şikayetçi/katılan veya şüpheli/sanık tarafından olmasına göre değişecektir. Eğer avukat, mağdur tarafında ise soruşturmanın etkin ilerlemesine ve delillerin toplanmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsamda bürokratik yazışma ve işlemleri hızlandırmak ve şüpheli veya sanığın gerçekten işlemiş olduğu suçtan dolayı hak ettiği yaptırımı almasını sağlayacaktır.

Ceza Avukatı neden önemlidir?

Eğer hukuki destek verecek olan avukat, şüpheli veya sanığın yanında ise, müvekkilini soruşturma ve kovuşturma aşamasında savunmaktır. Bu anlamda avukat, ifade verme işlemlerinde müvekkilin yanında olacak ve hukuki süreçler konusunda onu bilgilendirecektir. Bunun yanında, isnat edilen suçlamalar konusunda müvekkilini aydınlatma ve savunmasını yapma görevlerini yerine getirecektir. Bu itibarla ceza uzmanı bir avukata ihtiyaç duyulduğunda çevreden rastgele avukat aramak olumlu netice vermeyebilir. Bunun yerine avukat tavsiyesi almak ve ceza hukuku alanında uzmanlığı ve tecrübesi olan avukat arama sürecine girmek önemlidir. Ayrıca genel bir istatistik verilmesi mümkün olmasa da avukatların gerçekten çok az kısmının ceza hukuku alanında uzmanlaştığını söylememiz mümkündür.

Ceza Davalarında Avukat Desteği

Avukatlık teriminin özel bir şekli olan ağır ceza avukatı kavramı ise ağır ceza mahkemelerinde görülen davaları takip eden avukatları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçların başlıcaları şunlardır: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, yağma (gasp), nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, parada sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet, örgütlü suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti suçu.

Avukatın Tecrübesinin Önemi

En iyi ceza avukatı ile çalışmak isteyen kişiler bakımından avukatın tecrübesi son derece önemlidir. Her meslekte olduğu gibi kuşkusuz avukatlık mesleğinde de tecrübe gerçekten kritik bir öneme sahiptir. Bazı kanunlarda avukatlık mesleği bakımından tecrübe kriteri olarak belirlenmiş süre minimum 5 yıldır. Bu nedenle ancak avukatlık mesleğinde 5 yılı dolduran avukatlar, avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavına girebilmektedir. Aynı şekilde bir avukatın yanına stajyer alıp mesleği öğretmesi için minimum 5 yıl tecrübeli şarttır. Kanunun aradığı bu 5 yıl tecrübe süresi şüphesiz tesadüfen belirlenmemiştir. Bir avukatın yeterli mesleki tecrübeye ulaşması için önce mezun olduktan sonra 1 yıl staj yapması gerekir. Ardından ruhsatını aldığı tarihten itibaren en 5 yıl aralıksız avukatlık mesleği icra etmesi gereklidir. Ancak bu şekilde meslekte belli bir tecrübe noktasına gelinebilmektedir. Kanunda bir süre belirtilmemekle beraber bir avukatın “ceza hukukçusu” sıfatını alması için en az 10 yıllık tecrübe gerektiğini düşünüyoruz.

İyi Ceza Avukatı Arama

Avukatların çok küçük bir kısmı ceza hukuku alanında gerçekten uzman olduğundan iyi avukat bulunması önemlidir. Küçük şehirlerin aksine ceza avukatı İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunması kolay bir avukat türüdür. Burada dikkat edilmesi gereken gerçekten tecrübeli bir avukat ile çalışılmasıdır. Kuşkusuz avukatın tecrübeli olanı her zaman makbuldür. Hele ki konu ceza hukuku gibi hassas bir alansa yukarıda ifade edildiği gibi avukatın minimum 10 yıl tecrübeli olması genel olarak tavsiye edilmektedir. Ancak internette meslekte yeni avukatların bile yanıltıcı şekilde internet sitelerinde reklam ve tanıtım yaptığı bilinmektedir. Hatta 1-2 yıllık avukatların “en iyi” veya “ünlü” ceza avukatları gibi reklam yaptığı görülmektedir. Bu nedenle ceza davaları için hukukçu seçiminde mutlaka avukatın CV’sinin görülmesi önemlidir. Avukatın sadece hangi fakülteden ne zaman mezun olduğuna bakmak yeterli olmayacaktır. Ayrıca kaç yıllık tecrübesi olduğuna ve ne tür hukuki çalışmalar yaptığına bakılması uygun olacaktır.

İstanbul Avukatları

İstanbul ceza avukatı ve davalarının yoğunluğu bakımından büyük bir şehirdir. Soruşturma veya kovuşturmaya ne kadar erken müdahil olursa avukatın alabileceği netice o kadar iyi olacaktır. Doktorun hastalığa erken müdahalesi tedavi şansını arttırdığı gibi avukatların erken müdahalesi neticeyi olumlu etkileyecektir. Bu itibarla herhangi bir ceza soruşturmasına dahil olan şikayetçi veya şüphelinin henüz ifade vermeden önce bir ceza hukuku uzmanından hukuki destek alması çok önemlidir. Zira avukatların beyan ve savunma için izleyeceği yol, verilen ifade ile sınırlanmış olacaktır. Bu bakımdan şüpheli veya şikayetçi daha ifade vermeden önce ceza uzmanı avukatlara başvurmalıdır. Bu sayede şikayetin veya savunmanın etkin ve sağlam bir şekilde oluşturulması noktasında ceza avukatının hareket alanını daha geniş hale getirecektir.

Soruşturma Aşamasında Avukatın Rolü

Eğer avukat, şikayetçiyi temsil ediyorsa, şikayet içeriğinin tam ve doğru olarak yansıtılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda delillerin eksiksiz olarak belirtilmesi ve önemli ayrıntıların vurgulanması mümkün olacaktır. Ayrıca ceza soruşturmasında ifade verme söz konusu olduğunda bir ceza hukukçusunun refakati özellik arz etmektedir. Bir başka deyişle polis veya savcılığa ifade vermeden önce bir avukattan yardım alınması çok önemlidir. Eğer avukat şüpheliyi temsil ediyorsa, şüpheliyi ifade vermeden önce suçlama konusunda bilgilendirmelidir. Ardından lehe olan delilleri tespit edip savunmasında bunları vurgulamalıdır. Bu kapsamda iddiaya konu olayın hukuki özelliklerinin vurgulanması bakımından bir ceza hukukçusundan destek alınmalıdır. Dolayısıyla herhangi bir savcılık soruşturması açıldığında, tarafların ifade vermeden mutlaka uzman avukatları ile iletişime geçmesi son derece önemlidir.

Ceza Davası Öncesi Avukatla Çalışmak

Kamu davası niteliğinde olan bir ceza davasının açılıp açılmayacağı tamamen soruşturma aşamasına bağlıdır. Ayrıca eğer ceza davası açılacaksa hangi suçtan ve sevk maddelerinden açılacağı da buna bağlı olacaktır. Mağdur/şikayetçi bakımından, şikayetin kamu davasına dönüşmesi için şikayetin kusursuz bir dilekçeyle yapılması önemlidir. Ayrıca suçun ispatını sağlayacak delillerin dosyaya sunulması veya toplanması konusunda avukatın rolü kritik önemdedir. Aynı şekilde şüpheli bakımından ceza soruşturması başlar başlamaz bir avukattan yardım alınması önemlidir. Zira, soruşturma aşamasında verilecek ifadelerde eksiklik veya yanlışlık olmaması kritik önemdedir. İster şikayetçi ister şüpheli olsun, eğer soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra bir avukata başvuru yapılırsa hukuki destek sınırlı olacaktır. 

Avukat Desteğinin Önemi

Ceza davası, suç şüphesi sebebiyle cumhuriyet savcısının yeterli delil elde etmesi halinde açılan kamu davasıdır. Ancak açılan kamu davalarının bir kısmı beraatle sonuçlandığından şikayetçi/katılan bakımından suçun kovuşturma aşamasında ispatlanması önemlidir. Ayrıca avukatın mahkemedeki beyanları davanın seyrini ve sanığın mahkum olup olmayacağını etkileyecektir. Sanık savunmasını üstlenen avukat, eğer sanık suçsuzca beraat alınmasına yönelik savunma yapacaktır. Eğer sanık atılı suçu gerçekten işlediyse bu durumda savunma, en alt sınırdan ceza için yapılacaktır. Ayrıca ceza avukatlarının yapacağı işlemler, şüphelinin tutuklanıp tutuklanmaması sonucunu dahi etkileyecek kadar önemlidir. Ceza hukukunda istinaf başvurusu kritik işlemlerdendir. Aynı şekilde ceza hukukunda temyiz başvurusu ceza hukukunda temyiz başvurusu da hassas hukuki işlemler arasındadır. Bu başvuruların uzman bir avukat tarafından yapılması sonucu etkileyecektir.

Ceza Soruşturmaları ve Ceza Davaları Niçin Hassastır?

Ceza hukuku diğer hukuk alanlarına göre çok daha özel ve hassas bir alandır. Zira hukukun diğer alanları maddi konularla alakalı olan davalardır. Ancak ceza hukuku doğrudan kişi hürriyetini ve adli sicili etkileyen hassas bir hukuk dalıdır. Bu anlamda ceza davaları, hukuk davalarına göre daha önemli ve hassastır. Ayrıca ceza davalarında verilen mahkumiyet kararları hukuk mahkemelerini de bağlamaktadır. Bu bakımdan tazminat davalarından olumlu sonuç almak bakımından da ceza davaları kritik önemdedir. Bu nedenle ceza davalarında avukatın rolü ve bu alanda en iyi avukatlarla çalışmanın önemi büyüktür.

Ceza Avukatı tutmak gerekli midir?

Ceza davalarında profesyonel hukuki destek almak savunmanın etkin şekilde yapılması için son derece faydalıdır. Savcılık soruşturmaların takipsizlik ve davalarda beraat kararı alınması bakımından avukatla çalışmak gereklidir. Suçun işlendiğine dair somur deliller olsa bile avukatla çalışmak en az ceza alınması bakımından önemlidir. Dolayısıyla bir avukatla çalışacak kişilerin çalışacağı avukatın ceza alanında uzman olduğundan emin olmasında fayda vardır. İstanbul’da faaliyet gösteren ünlü ceza hukuku büroları arasında yer alan büromuz ceza avukatı kadrosu ile çalışmak veya bizden hukuki danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak için iletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

14 Yorum

 1. Av. İlker Atamer

  Yargıtay’ın onama kararı sonrasında normal yargı yolları tükenmiş sayılır. Ancak şartları varsa kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi yollarına başvurulabileceği gibi ayrıca hak ihlali söz konusu ise Anayasa Mahkemesi’ne de başvuru yapılabilir.

 2. Av. İlker Atamer

  Hakkınızdaki suçlamayı, iddianameyi, delil durumunu, tutanak ve ifadeleri görmeden kısa dosyayı incelemeden yorum yapmak mümkün değil. Ama randevu alıp dosya fotokopinizle birlikte ofisimize gelirseniz bu konuda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 3. Av. İlker Atamer

  Yargıtay cezayı onaylasa ve karar kesinleşse dahi başvurabilecek bir takım hukuki yollar hala var ancak bunlardan sonuç alma ihtimali konusunda yorum yapabilmek için ceza avukatı olarak dosyayı incelememiz gerekiyor.

 4. Av. İlker Atamer

  Hükümün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinde, denetim süresi içinde başkaca kasıtlı suç işlenmediği takdirde verilen hapis veya para cezası infaz edilmez.

 5. Av. İlker Atamer

  Ceza hukuku konusunda destek alacağınız avukatın ceza avukatı olmasına ve bu alanda en az 10 yıl tecrübeli olmasına dikkat edilmesini her zaman tavsiye ediyorum.

 6. Av. İlker Atamer

  Ceza davaları netice itibariyle ceza alman ve adli sicile kaydı alma riski barındırdığı için her türlü ceza davasında bir ceza avukatı ile çalışılması uygun olur.

 7. Duygu

  Merhaba özel bir bankaya aile banka bileğilerime girildiğini öğrendim bu konuyla ilgili elimde yazışmalar mevcut ve bankaya ait havale EFT gönderdiğim kişilerin isimlerine kadar ne gibi bi yol izleyebilirim ??

  1. Av. İlker Atamer

   Bankacılık mevzuatı çerçevesinde şikayet işlemi yapabileceğiniz gibi ayrıca kişisel veri hatta özel hayat niteliği taşıyan özel bilgileriniz paylaşılması nedeniyle Türk Ceza Kanunu çerçevesinde savcılığa ihhabr ve şikayette de bulunabilirsiniz.

 8. Mahide

  Merhabalar ilker bey. Ben Antakya da yaşıyorum. Uzun zamandır davamızla ilgilenecek ağır ceza avukatı arıyoruz maalesef bulamadık. Acaba sizin Antakya da tanıdığınız iyi bir ceza avukatı var mı?

  1. Av. İlker Atamer

   Antakya’da bir şubemiz yok. Ancak şehir dışındaki ceza davalarını takip ettiğimiz hukuk büromuzdan avukatlık desteği alabilirsiniz.

 9. Hale su

  Merhaba ,ben okudugum üniversitede sınava giremedigim gün ,bir tanıdıgım bana rapor getirdi doktordan aldıgı söyledi ,okula götürdüm verdim.daha sonra beni tehtid edip okul hayatımı bitirecegini raporu kendisi internetten hazırladıgını söyledi tehtit etti sözlü şekilde ,hakkımda mahkeme açıldı okul benden şikayetçi beraat etme ihtimalim var mı iyi bir avukat arıyorum

 10. Ümmühan

  Avukat bey kaynım adam öldürmekten hapse girdi namus meselesiydi bunun için bize yardımcı olacak bir iyi avukat önerebilirmisiniz kayseri’de yeni girdi mahkeme daha belli değil nolur yardımcı olun

  1. Av. İlker Atamer

   Kasten öldürme suçu Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmış en ağır suçlardan birisidir ve bu tür davalarda mutlaka uzman bir ceza avukatı ile çalışılması gerekmektedir.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!