+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

ısrarlı takip

Israrlı Takip Nedir

Israrlı takip suçu, Batı ülkelerinde “stalking” olarak bilinen suç tipinin Türk Ceza Kanunu’na uyarlanmış halidir. Nitelik itibariye siber zorbalık kapsamına giren ısrarlı takip, bir kişinin istemsiz ve tekrarlı şekilde izlenmesi veya çeşitli şekillerde takip edilmesidir. Bu eylemin suç olarak tanımlanmasının sebebi, bu tür rahatsız edici takip eylemlerinin daha önce önce tek başına suç oluşturmuyor ve yaptırımsız kalıyor olmasıdır. Gerçekten ısrarlı takip suçunda, fail mağduru takip etmek dışında suç teşkil eden başka bir eylemde (hakaret, tehdit, taciz vs) bulunmuyorsa, salt takip eylemi ceza hukuku anlamında suç teşkil etmiyordu. Ceza kanunlarındaki bu boşluk zamanla doldurulmuş ve pek çok gelişmiş ülkede ısrarlı takip eylemi suç kapsamına alınmıştır. TBMM’da kabul edilen kanun teklifi ile birlikte bu eylemler ülkemizde de TCK 103/A maddesinde suç olarak tanımlanmıştır. Söz konusu yasa değişikliğinin resmi gazetede 27 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanması ile birlikte yürürlüğü başlamıştır.

Israrlı Takip Suçu Düzenlemesi

TCK madde 123/A’daki düzenleme şu şekildedir:

(1) “Israrlı bir şekilde; fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Suçun; 

a) Çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, 

b) Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, 

c) Hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi, 

halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir.”

Kanun metninden anlaşılacağı üzere söz konusu suç seçimlik hareketli bir suçtur ve suçun maddi unsurları şunlardır:

  • Israrlı bir şekilde fiziken mağduru takip etmek, veya
  • Israrlı bir şekilde iletişim araçlarını veya bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak
  • Netice olarak huzursuzluğa veya güvenlik endişesine neden olmak.
Dolayısıyla, bu suç tipinde failin mağduru fiziken, bir deyişle, yolda, sokakta, iş yerinde ve benzeri ortamlarda takip edip izlenmesi suç teşkil ettiği gibi mağdurun ısrarlı biçimde internet, sosyal medya, telefon ve mesajlaşma programlı üzerinden takip edilmesi de suç oluşturacaktır. Bunun yanında suçun oluşabilmesi için takip eyleminin mağdur üzerinden huzursuzluk ve endişeye neden olması gereklidir.

Suçun Ağırlaştırıcı Sebepleri

Israrlı takip suçunun ağırlaştırıcı sebepleri madde metninde üç ayrı unsur olarak belirtilmiştir. Buna göre suçun;

  • Çocuğa karşı,
  • Ayrılık veya boşanma kararı verilen eşe karşı,
  • Mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine veya okulunu ya da işini bırakmasına neden olacak şekilde,

işlenmesi halinde suçun cezası bir kat artacak ve ceza 1 ila 3 yıl arası hapis cezası olacaktır. Yasama, suçun özellikle çocuklara ve ayrılık ya da boşanma kararı verilen eşe karşı işlenmesini cezayı artırıcı sebep saymıştır. Bunun yanında, işlenen ısrarlı takip suçu nedeniyle mağdurun evini, iş yerini veya okulunu değiştirmesi ya da işini veya okulunu bırakmak zorunda kalması da ağırlaştırıcı sebep teşkil etmektedir.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!