201504.29 36

Koruma Tedbiri ve Uzaklaştırma Kararı

koruma tedbiri

Uzaklaştırma kararı bakımından dayanak kanun olan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, başta kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla çıkartılmış ve 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, aile içi tehdit ve şiddet olması durumunda şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasına imkan vermektedir. Uygulamada daha çok kocanın evden uzaklaştırılması görüldüğünden halk arasında sadece kocanın evden uzaklaştırılması mümkün gibi yanlış bir algı vardır. Nitekim ilgili kanun aynı ev içersinde yaşayan diğer bireylerin de uzaklaştırılmasına imkan vermektedir. Dolayısıyla sadece kadının kocasından değil, kocanın da karısından hatta çocuğun babasından uzaklaştırılmasına dair karar verilmesi hukuken mümkündür.

Uzaklaştırma kararı (koruma tedbiri kararı) nedir?

6284 sayılı yasa kapsamında temel olarak iki farklı koruma tedbiri kararı söz konusudur. Bunlardan birisi koruyucu tedbiri kararı diğeri ise önleyici tedbir kararıdır. Kararı veren makamlar bakımından da koruma tedbiri kararları ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki mülki idari amir (vali veya kaymakam) diğeri ise aile mahkemeleri (aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri) tarafından verilen koruma tedbiri kararlarıdır. İdari koruma tedbiri karalarında esas yetki mülki idari amirinde olsa da bazı kararlar bakımından gecikmesinde sakınca olan hallerde kolluk amirinin de koruma tedbiri kararı verebileceği düzenlenmiştir.

Mülki idari amir tarafından verilebilen koruyucu tedbir kararları nelerdir?

a) Kendisine ve çocuklara barınma yeri veya kreş sağlanması.

b) Geçici maddi yardım yapılması.

c) Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi.

d) Hayati tehlikenin bulunması durumunda geçici koruma altına alınması.

Mahkemeler tarafından verilebilen koruyucu tedbiri kararları nelerdir?

a) İşyerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

c) Tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

d) Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması durumunda kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Mahkemeler tarafından verilebilecek önleyici koruma tedbiri kararlar nelerdir?

a) Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılma ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

d) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

e) Korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

f) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

g) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

h) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

i) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etme.

j) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması halinde, hastaneye yatmak dahil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

k) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Koruma tedbiri kararının ihlalinin sonuçları nelerdir?

Koruma tedbiri kararının ihlal edilmesi halinde, 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yaptırımına karar verilecektir. Ayrıca ihlalin her tekrarından verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadar uzatılacaktır.

Uzaklaştırma Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Uzaklaştırma kararına, uzaklaştırma kararına verilen mahkemeye verilecek dilekçe ile itiraz edilmesi gerekir. Ancak itiraz işleminden sonuç alınması için dilekçe içeriğinin sağlam şekilde hazırlanması ve yasal süre kaçırılmadan itiraz edilmesi son derece önemlidir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *