201504.29 49

Koruma Tedbiri ve Uzaklaştırma Kararı

uzaklaştırma kararı

Uzaklaştırma Kararı

Uzaklaştırma kararının 6284 sayılı kanunda geçen karşılığı “önleyici koruma tedbiri“dir.  İlgili kanun kapsamında temel olarak iki farklı koruma tedbiri kararı söz konusudur. Bunlardan birisi “koruyucu tedbir kararı” diğeri ise “önleyici tedbir kararı”dır. Ancak halk arasında yerleşik bir terim haline geldiğinden bu makalede koruma tedbiri kararı yerine “uzaklaştırma kararı” terimi kullanılacaktır. Uzaklaştırma kararı bakımından dayanak kanun olan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, başta kadına karşı şiddetin önlenmesi ve aile içi şiddet olaylarının engellenmesi amacıyla çıkartılmış ve 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun, aile içi tehdit ve şiddet olması durumunda şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılmasına imkan vermektedir. Uygulamada daha çok kocanın evden uzaklaştırılması görüldüğünden halk arasında sadece kocanın evden uzaklaştırılması mümkün gibi yanlış bir algı vardır. Nitekim ilgili kanun aynı ev içerisinde yaşayan diğer bireylerin de uzaklaştırılmasına imkan vermektedir. Dolayısıyla sadece kadının kocasından değil, kocanın da karısından hatta çocuğun babasından uzaklaştırılmasına dair karar verilmesi hukuken mümkündür.

Uzaklaştırma kararı ne tür tedbirleri kapsar?

Mahkeme tarafından verilebilecek koruma tedbiri kararı yalnızca dar anlamda evden uzaklaştırmadan ibaret değildir. Kişinin evden uzaklaştırılmasının yanında mahkeme ayrıca başka bazı koruma tedbirlerine de hükmedebilir. Nitekim uygulamada aile mahkemeleri tarafından verilen koruma tedbiri kararlarında yalnızca evden uzaklaştırma kararı değil mutlaka birden fazla tedbire aynı anda karar verilediğini gözlemlemekteyiz.

Mahkemeler tarafından verilebilecek uzaklaştırma kararı türleri, bir başka ifadeyle koruma tedbiri niteliğindeki kararlar genel olarak şunlardır:

Evden Uzaklaştırma

Kişinin, müşterek konuttan veya bulunduğu yerden uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişi veya kişilere tahsis edilmesi.

Çocuklara Yaklaşma Yasağı

Çocuklara yaklaşmanın yasaklanması da kanun kapsamında verilebilecek tedbir kararlarından birisi olup, bu şekilde bir çocuğa yaklaşmama kararı verilmesi için illa çocuğa şiddet uygulanmış olması şart değildir.

Hakaret ve Tehdit Yasağı

Korunan kişiye, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme amaçlı söz ve davranışlarda bulunmasının yasaklanması.

Adrese Yaklaşmama Yasağı

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları eve, okula ve işyeri adresine yaklaşmanın yasaklanması.

İletişim Kurma Yasağı

Korunan kişinin her türlü iletişim araçlarıyla (telefon, mesaj, email, whatsapp vs) rahatsız edilmesinin yasaklanması.

Eşyalara Zarar Verme Yasağı

Korunan kişin ev eşyalarına ve kişisel eşyalarına zarar verilmemesi.

Çocukla Görüşmenin Refakatçi Eşliğinde Yapılması

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin bundan sonra belirlenecek bir refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

Silah Teslimi

Silahın ruhsatlı silahın polis veya jandarmaya teslim edilmesi

Alkol ve Uyuşturucu Kullanma Yasağı

Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol veya uyuşturucu madde kullanılmasının ya da maddelerin etkisinde iken korunan kişilere yaklaşmasının yasaklanması.

Sağlık Kuruluşuna Başvurma ve Tedavi

Sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

Uzaklaştırma kararı veya kanundaki ifadesiyle koruma tedbiri kararı alınması için Polis veya Jandarma, Cumhuriyet Savcılığı veya Aile Mahkemesi olmak üzere üç birimden birisine başvuru yapmak gereklidir. Polis veya Jandarmaya başvuru için dilekçe yazmaya gerek yoktur. Şiddet, tehdit veya hakaret gibi eylemlerin sözlü olarak beyan edilmesi ve bu beyanların polis ya da jandarma memuru tarafından ifade tutanağına yazılması yeterlidir. ancak uygulamada Cumhuriyet Savcılıklarına ve Aile Mahkemesine başvuru için dilekçe yazılması gerekmektedir.

Koruma tedbiri kararının ihlalinin sonuçları nelerdir?

Koruma tedbiri kararının ihlal edilmesi halinde, 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi yaptırımına karar verilecektir. Ayrıca ihlalin her tekrarında verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadar uzatılacaktır.

Uzaklaştırma Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Uzaklaştırma kararına, uzaklaştırma kararına verilen mahkemeye verilecek dilekçe ile itiraz edilmesi gerekir. Ancak itiraz işleminden sonuç alınması için dilekçe içeriğinin eksiksiz ve hukuken sağlam şekilde hazırlanması ve yasal süre kaçırılmadan itiraz edilmesi son derece önemlidir. Özellikle koruma tedbirine itiraz işlemlerinde bu konuda uzman bir aile ve boşanma avukatından destek alınması tavsiye edilmektedir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *