201706.06
0
6

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi Tahliye taahhütnamesi, kiracının kira süresi sona erdiğinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın kiraladığı yeri boşaltacağını kiralayana tek taraflı olarak taahhüt etmesidir. Tahliye taahhüdü, kiracının kiralayana verdiği adeta açık senet gibidir. Dolayısıyla eğer ortada böyle geçerli bir tahliye taahhüdü varsa, kiracı gayrimenkulü sözleşmeye uygun şekilde kullanıp tüm kiralarını zamanında ödese dahi mal…

201705.03
0
12

Kira Sözleşmelerinde Kira Artış Oranı

Kira Artış Oranı Kira artış oranı, bir kira sözleşmesinde, kira dönemi bitiminde ve kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelinin hangi miktarda veya oranda artırılacağını ifade eden bir kavramdır. Türkiye gibi enflasyonun olduğu ülkelerde kira oranı artışı için bir rakam belirlenmesi ekonomik koşulların dayattığı bir zorunluluktur. Ancak kira artış oranı beraberinde bir takım hukuki uyuşmazlıklar da…

201702.11
2
14

Sözleşme Nedir Nasıl Hazırlanır

  Sözleşme nedir? Sözleşme, birden fazla kişinin hukuki bir netice oluşturmak amacıyla belirli bir konu üzerinde vardığı anlaşmadır. Bir metnin sözleşme olabilmesi için en az iki kişinin irade beyanını yansıtması gerekir. Tek taraflı bir beyan sözleşme niteliği taşımaz olsa olsa taahhüt niteliği taşıyabilir. Sözleşme Nasıl Hazırlanır? Sözleşme sözlü olabileceği gibi yazılı olabilir. Örneğin kira sözleşmesi…