202003.14
0
0

Gümrük Kaçakçılığı Suçu

Gümrük Kaçakçılığı Suçu Gümrük kaçakçılığı suçu, genel itibariyle gümrük mevzuatına ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na ayırı şekilde gümrüğe mal sokulması veya gümrükten mal çıkartılmasıdır. Gümrük kaçakçılığı sayılan eylemler çok sayıda olmakla birlikte bu makalenin konusu ise bir tür gümrük kaçakçılığı suçu sayılan yolcu beraberinde getirilen kaçak eşyalardır.  Dolayısıyla bu yazıda, mevzuattaki mal ve eşya limitleri ve…