201711.01
4
3

Kira Sözleşmelerinde Depozitonun İadesi

depozitonun iadesi

Depozito Nedir?

Depozito, kiracıların kiraladıkları menkul veya gayrimenkul bir mala, kira süresi boyunca verebilecekleri olası zararlarda mal sahibinin zararını garanti altına almak amacıyla ödedikleri bedeldir. Halk arasında ev yaygın ismiyle depozito denilen bu ödemeye hukuk terminolojisinde “güvence bedeli” de denilmektedir.

Depozitonun İadesi

Depozitonun iadesi normal şartlarda kira sözleşmesinin bitiminde yapılmalıdır.  Eğer kira sözleşmesinde aksine bir düzenleme yoksa, kiralanan yeri kira sözleşmesine uygun olarak kullanıp herhangi bir maddi zarar vermeyen kiracı, kiralayan yeri tahliye ettiğinde kiralayanın depozitonun ideasini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Depozitonun İade Edilmemesi veya Kesinti Yapılması

Kiralayanın, kira sözleşmesinin süresinin bitiminde depozito bedelini, hiç iade etmemesi ya da depozitodan kesinti yaparak kısmen iade etmesi uygulamada sık karşılaşılan gayrimenkul hukuku uyuşmazlıklarının birisidir. Depozitonun iadesi konusunda hukuki durum şudur: Gayrimenkuldeki olağan yıpranmalar, Yargıtay kararlarına göre kiralayan yani mal sahibi bakımından depozito bedelinde kesinti yapmak için geçerli bir sebep teşkil etmez. Depozito bedelinde kesinti yapılabilmesi için mutad (olağan) kullanımlar sonucu oluşan yıpranmaların ötesinde kiracının gayrimenkule maddi anlamda zarar vermiş olması gerekir. Örneğin kiralanan gayrimenkulün parkelerinin olağan yıpranmanın ötesinde kırılması, olağan kullanım dışında aşırı çizilerek bozulması, cam veya çerçevenin kırılması, banyo tesisatının ciddi zarar görmesi ve benzeri nitelikteki maddi zararlar ve gayrimenkulün kıymetini ve gayrimenkulün kullanımından beklenen faydayı düşüren ciddi ve esaslı zararlar bu kapsamdadır. Bunun dışında kiralanan yerdeki normal kullanım sonucu olaşan olağan ve beklenen kullanım kaynaklı zararlar ise asla depozito bedelini kesmek için sebep teşkil etmez.

Kiracının Depozito Bedelini Geri Alması

Kiracının depozitonun iadesi konusunda herhangi hukuki bir sorun yaşamaması için kira sözleşmesine konulacak maddelerin dikkatle incelemesi ve gayrimenkulün mevcut durumunun sözleşmeye yeteri kadar açık, net ve detaylı şekilde yazdırması gerekir. Ayrıca depozito bedelinin asla belgesiz ve elden verilmemesi, banka transferi veya tediye makbuzu ile belgeli şekilde ödenmesi ve ayrıca ödemenin kira sözleşmesine yazılması da kiracı açısından ispat noktasında güvence oluşturacaktır. Kira sözleşmesi uzun dönemli olacaksa depozito bedelinin yabancı para (döviz) cinsenden verilmesi kiracıyı enflasyona karşı koruyacak bir önlem olacaktır.  Bunun dışında kiracı, gayrimenkulü kiralayana teslim ederken bir teslim tutanağı hazırlayarak gayrimenkulün sözleşmeye uygun şekilde kullanılıp anahtarı ile birlikte kiralayana sözleşmeye uygun şekilde teslim ve iade ettiğini karşılıklı imza altına alabilirse bu durumda kiralayanın depozitoyu iade etmesi daha fazla garanti altına alınmış olur.  Eğer ortada olağandışı ve somut bir zarar olmadığı halde kiralayan depozito bedelini iade etmiyorsa önce ihtarname çekilerek iade talep edilmesi, bunun işe yaramaması durumunda ise yasal yola başvurulması gerekecektir ki bu durumda kiralayan taraf yani mülk sahibi gayrimenkulde olağan dışı maddi zarar olduğunu ispatlamak zorunda kalacaktır. Zira ispat hukuku bakımından iddia eden taraf mal sahibi olduğuna göre depozito bedeli konusundaki iddiasını ispat yükü de yine mal sahibine düşecektir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *