+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

ev satın alma sonrası

Ev Alırken Karşılaşılan Hukuki Problemler

Ev satın alırken dikkat edilmesi gereken hususların önemsenmemesi nedeniyle gayrimenkul alımında bazı problem çıkabilmektedir.  Gayrimenkul satın almak veya daha sık kullanılan ifadesiyle ev satın almak kuşkusuz bedeli hayli yüksek olan ve kimi zaman kişilerin 10 yıla kadar borç altına girdiği önemli bir adımdır. Bu itibarla ev satın alırken hukuki problem yaşamak hiç kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir tablodur. Peki ev satın alırken neye dikkat etmeli ve ev alırken ne tür hukuki problemlerle karşılaşma ihtimali vardır yakından bakalım.

Ev Satışında Ayıplı Teslim

Ayıplı mal teslimi emlak hukuku konusunda en sık karşılaşılan hukuki uyuşmazlıkların başında gelmektedir. İnşaat firmasının gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde taahhüt ettiği sürede, nitelikte ve kalitede inşaatı tamamlayarak teslim etmemesi ayıplı mal ve hizmet anlamına gelmektedir. Teslim edilen gayrimenkulün, vaat edilenden daha düşük mal veya işçilik kalitesinde olması kuşkusuz tüketici mevzuatı kapsamında “ayıp” niteliğindedir. Ayrıca gayrimenkulün, satış vaadi sözelşmesinde belirlenen sürede teslim edilmemesi ve teslimatın gecikmesi bir  ayıplı teslim türüdür. Yine uygulamada sık karşılaştığımız şekilde sözleşmede vaat ve taahhüt edilenden daha düşük metrekarede ev yapılması ve teslim edilmesi de ayıplı teslim niteliğindedir.

Ev Alırken Tapunun Verilmemesi

Gayrimenkul avukatı olarak gayrimenkul hukuku alanında karşılaştığımız en önemli hukuki sıkıntıların başında, müteahhit firmanın gayrimenkulu teslim etmesine rağmen tapu devir ve tescil işlemini gerçekleştirmemesidir. Hatta uygulamada bazı ünlü ve büyük firmaların dahi tapu masrafı adı altında alıcıdan bazı bedeller tahsil etmesine rağmen tapu devrini uzun süre gerçekleştirmediği hatta dava açılmasına neden olduğu görülmektedir. Hatta kimi durumlarda gayrimenkul satışlarında dolandırıcılık suçu işlendiği de gözlemlenmektedir.

Haksız Masraf ve Gider Tahsil Edilmesi

Bazı inşaat firmaları gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinde tapu masrafları ve abonmanlık giderlerinin inşaat firmasına ait olacağı açıkça yazdığı halde bu masrafları sözleşmeye aykırı olarak alıcılardan talep etmektedir. Bazı durumlarda ise gider ve masraflar, gerçekte olduğundan daha yüksek şekilde alıcıdan tahsil edilmeye çalışılmaktadır.

Hukuka Aykırı Apartman Yönetimi İle Haksız Tahsilat Yapılması

Bazı inşaat firmaların başvurduğu ilginç yöntemlerden birisi ise gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine özel bir madde ekleyerek site yönetiminin belirli bir süre (genelde 2, 3 veya 5 yıl) inşaat firmasının belirleyeceği bir yönetim tarafından yönetileceğine dair hüküm getirmesidir. Bu sayede inşaat firması, tamamlandığı inşaattan sonra apartman veya site yönetiminde söz sahibi olmakta ve keyfi şekilde belirlediği aidatlarla şeffaf olmayan ve keyfi bir yönetim anlayışı ortaya koyabilmektedir. Tabii geçici yönetim tarafından keyfi şekilde belirlenen aidatların hak veya kat maliklerinin objektif ihtiyaçlarına göre değil inşaat firmasını atadığı sözde bir yönetim tarafından subjektif kriterlere göre harcanması ihtimali bulunmaktadır.

Ayrıca seçilmiş değil, inşaat firması tarafından atanmış olan yönetim, site sakinlerinden aidat toplarken şeffaflık, hesap verme ve sorumluluk gibi yönetim kriterlerine uymadığına dair çok sayıda şikayet bulunmaktadır. Bu da site yönetimde yolsuzluk gibi birtakım iddiaları gündeme getirmektedir. Dolayısıyla inşaat firmalarının inşaatı bitirir bitirmez gerekli koşulları ve ödemeleri yerine getirip iskan alıp site yönetimini de kat maliklerine bırakırsa bu tür istenmeyen durumlar yaşanmayacaktır.

Av. İlker ATAMER

2 Yorum

  1. vedattürk

    mütahit firma iskanı almaktan kacınıyor anlaşma yaptıgım mütahit firmada kapandı başka firma açmışlar oglunun adına ne yapabilirim

    1. Av. İlker Atamer

      İskan almak müteahhidin sorumluluğundadır. Makul sürede iskan alınmaması halinde dava açabilirsiniz.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!