201512.23 40

Hapis Cezasının Ertelenmesi ve Paraya Çevrilmesi

hapis cezasının ertelenmesi

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Hapis cezasının ertelenmesi, bir suçun işlenmesi nedeniyle ceza mahkemesi tarafından verilen hapis cezasının, kanunda öngörülen şartların oluşması durumunda infaz edilmeksizin askıda bekletilmesi ve hükümlünün denetim süresine tabi tutulmasıdır. Eğer hükümlü denetim süresini iyi halle geçirirse ceza infaz edilmiş sayılacak fakat denetim süresi içinde bir başka kasıtlı suç işlemesi halinde ertelenen ceza kısmen veya tamamen infaz edilecektir. Hapis cezasının ertelenmesi infazın ertelenmesinden ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasından tamamen farklıdır.  Hapis cezasının ertelenmesi, infaz hukuku kapsamında hapis cezası mahkumiyeti alan kişinin kanunda belirlenen şartların oluşması durumunda sağlık nedeniyle veya talep üzerine infazın belirli bir zaman dilim süresi boyunca ertelenmesi ve hükümlünün erteleme sonrasında infaza daha sonra cezaevinde başlanması demektir.

Hangi hapis cezaları ertelenebilir?

Hapis cezasının ertelenmesi kural olarak ancak 2 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olunması halinde mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte ceza alan kişi 18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyükse 3 yıla kadar olan hapsi cezalarının ertelenmesi mümkündür.

Hapis cezasının ertelenmesinin şartları

Hapis cezasının ertelenmesi için yukarıda belirtildiği gibi alınan cezanın 2 yıl veya daha az (bazı durumlarda 3 yıl) süreli hapis cezası olması gerekir. 2 yıl ve üzeri hapis cezasının ertelenmesi mümkün değildir. Ayrıca sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması da şarttır. Dolayısıyla sadece hapis cezasının 2 yıl veya daha az (bazı durumlarda 3 yıl ve daha az) olması erteleme kararı için yeterli olmayıp ayrıca sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla bir hapis cezası almamış olması ve mahkemede sanığın tekrar suç işlemeyeceği  yönünde kanaat oluşması gereklidir. Tüm bu şartlara ek olarak eğer suçun işlenmesi sebebiyle oluşan bir zarar varsa hakim takdiren erteleme kararı için suç nedeniyle oluşan zararın giderilmesini şart koşabilir.

Erteleme kararı ile birlikte hükümlü 1 ile 3 yıl arası bir denetim süresine tabi tutulacaktır.  Hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.

Hapis Cezasının Para Cezasına Çevrilmesi

Türk Ceza Kanunu’na göre yalnızca kısa süreli hapsi cezaları para cezasına çevrilebilmektedir. Kısa süreli hapis cezası ise 1 yıla kadar olan hapis cezalarıdır. Dolayısıyla sadece 1 yıl veya daha az süreli hapis cezaları paraya çevrilebilmektedir. Eğer verilen hapis cezası 1 yılın üzerindeyse hiçbir şekilde para cezasını çevrilmesi mümkün değildir.

Ayrıca belirtmekte fayda var, hüküm verildikten ve kesinleştikten sonra verilen hapis cezaları da sonradan paraya çevrilememektedir. Bu itibarla hapis cezasının paraya çevrilmesi yalnızca yargılama sırasında hakim tarafından  verilen hükümlü mümkündür. Hüküm verildikten ve karar açıklandıktan sonra paraya çevrime işlemi hukuken mümkün değildir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.


Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *