+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

ölüme sebebiyet verme

Taksirle Öldürme Suçu

Taksirle öldürme suçu veya taksirle ölüme sebebiyet verme öldürme kastı olmaksızın kusurla ölüme sebep olmaktır. Taksir, bir kişinin dikkat ve özen yükümlüğüne uymaması sonucunda öngörmediği bir neticenin meydana gelmesidir. Dolayısıyla taksir durumunda, fail ortaya çıkan neticeyi (öldürme) istememekte hatta öngörmemektedir. Dolayısıyla taksirle ölüme neden olma suçunda, öldürmeye yönelik kasıt yoktur. Bu nedenle, bu suçun cezası aşağıda açıklandığı üzere kasten öldürme yani cinayet suçuna göre nispeten düşüktür. Zira, kast unsurunun olmayışı ve taksir olarak ifade edilen kusurla ölümün gerçekleşmesi dikkate alınmıştır. Bu tür suçlar genelde trafik kazaları ile malpraktis durumlarında söz konu olmaktadır.

Taksirle Öldürme Suçunun Cezası

Taksirle adam öldürme suçunun cezası, suç sonucunda ortaya çıkan neticeye göre ayrım yapılarak belirlenmiştir. Bu suç için TCK’da düzenlenmiş yaptırımlar taksirli eylem sonucu kaç kişinin öldüğü ve/veya yaralandığı sonucuna göre değişmektedir. Sadece bir kişinin ölümüne sebep olma durumunda öngörülen ceza 2 ila 6 yıl hapis cezasıdır. Suçun nitelikli hali ikinci fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre, taksirli eylem sonucunda birden fazla kişi ölmüşse veya ölümle birlikte en az 1 kişi de yaralanmışsa ceza artmaktadır. Bu durumda olayın niteliğine, taksirin derecesine, ölen/yaralanan kişileri sayısına göre ceza 2-15 yıl arasında hapis cezası olarak tayin edilecektir. Ayrıca eğer suç bilinçli taksirle işlendiyse bu durumda netice ceza 1/3’ten 1/2 oranına kadar artırılacaktır.

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Suçu

Taksirle insan öldürme suçu, failin öngörmediği ölüm hali meydana gelmektedir. Bu ise failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmasının sonucu gerçekleşmektedir. Bir başka deyişle, fail ölüm neticesini istemek bir yana ölümün meydana geleceğini dahi öngörmemektedir. Ancak dikkatsizlik ve özensizlik sonucu ölüm olayı meydana gelmektedir. Eğer fail öldürme neticesini öngörmüş ise bu durumda bilinçli taksir söz konusudur. Ki bu durumda, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde verilecek ceza artacaktır. Bu suç tipinde taksirin derecesi bir başka söyleyişle suçun taksirle mi yoksa bilinçli taksirle mi işlendiği verilecek ceza bakımından son derece önemlidir.

Taksirle Ölüme Neden Olma

Trafik kazaları taksirle ölüme neden olma suçunun uygulamada en sık görülen halidir. Kaza istatistiklerine göre her ne kadar otomobillerdeki güvenlik teknolojisinin iyileşmesi ve yolların geliştirilmesi nedeniyle ölümlü trafik kazaları her geçen yıl azalma eğilimindedir. Ancak buna rağmen maalesef ülkemizde her yıl 3.500 civarında kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir.  İşte ölümlü trafik kazaları söz konusu olduğunda taksirle ölüme sebep olma suçundan ceza davası açılmaktadır. Ayrıca trafik kazalarına ek olarak inşaat kazaları, iş yerinde gerçekleşen kazalar ve benzeri şekilde gerçekleşen kast olmaksızın taksir sonucu meydana gelen ölüm olayları taksirle öldürme suçunun en tipik örnekleridir.

Taksirle Öldürme Davası ve Ceza Avukatı

Taksirle öldürme suçunda beraat kararı veya alınabilecek en düşük cezanın alınması yapılacak savunmaya bağlıdır. Olayın özelliklerine, suçun işleniş şekline, taksirin derecesi savunma içeriğinde önemlidir. Ayrıca, maktulün kusuruna ve pek çok somut detaya bağlı olduğundan profesyonel bir savunma kritik önemdedir. Ayrıca bu tür davalarda kasıt unsuru çok önemli olduğundan yapılacak savunmada hukuk teorisi önem taşır. Nitekim kusur, kast ve taksir kavramları bakımından yapılacak teknik savunmada önem arz eder. Bu itibarla gerek mağdur tarafın gerekse failin mutlaka bir ceza avukatı ile birlikte hareket etmesini tavsiye ederiz. Bu tür davalarda uzman bir hukuk bürosu avukatlık desteği almak için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Av. İlker ATAMER

2 Yorum

  1. imer

    Merhaba.iki yıl önce kardeşim öldürüldü.olay planlı ve kasıtlı yapıldığını gösterdiği halde mahkeme nefsi mudafayi ön görerekten karşı taraftan iki kişiye 10yıl hapis cezası verdi..dosya hâlâ temyizde ordan da farklı bir sonuç gelemiyecegini düşünüyoruz bu sebepten dolayı insan hakları mahkemesine basvuruda bulunmak istiyoruz bu mümkünmüdür nasıl bir yol almamız gerekir..

    1. Av. İlker Atamer

      Eğer öldürme eylemi kasıtlı ise veya sanıklar 10 yıl üzeri ceza aldıysa zaten taksirle öldürme suçundan bahsedemeyiz. Kasten öldürme suçu ise bu makalenin konusu değil.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!