201701.12
2
12

Taksirle Öldürme Suçu ve Cezası

Taksirle Öldürme Suçu

TCK madde 85’te düzenlenmiş olan Taksirle Öldürme Suçu (veya eski adıyla Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme veya Taksirle Ölüme Neden Olma suçu), failin öldürmeye yönelik herhangi kastı olmaksızın taksir derecesinde bir kusurla ölüme sebep olma suçudur. Taksir, bir kişinin dikkat ve özen yükümlüğüne uymaması sonucunda öngörmediği bir neticenin meydana gelmesidir. Dolayısıyla taksir durumunda, fail ortaya çıkan neticeyi (öldürme) istememekte hatta öngörmemektedir.

taksirle öldürme suçu

Taksirle Öldürme ve Taksirle Ölüme Neden Olma

Trafik kazaları taksirle ölüme neden olma suçunun uygulamada en sık görülen halidir. Genel kaza istatistiklerine göre her ne kadar otomobillerdeki güvenlik teknolojisinin iyileşmesi ve yolların geliştirilmesi nedeniyle ölümlü tarafik kazaları her geçen yıl azalma eğilimindedir. Ancak buna rağmen maalesef ülkemizde her yıl 3.500 civarında kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir.  İşte ölümlü trafik kazaları söz konusu olduğunda taksirle ölüme sebep olma suçundan ceza davası açılmaktadır. Ayrıca trafik kazalarına ek olarak inşaat kazaları, iş yerinde gerçekleşen kazalar ve benzeri şekilde gerçekleşen kast olmaksızın taksir sonucu meydana gelen ölüm olayları taksirle öldürme suçunun en tipik örnekleridir.

taksirle ölüme

Taksirle Ölüme Sebebiyet Verme Suçu

Taksirle öldürme suçu, failin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucunda öngörmediği ölüm halinin meydana gelmesidir. Bir başka deyişle, fail ölüm neticesini istemek bir yana ölümün meydana geleceğini dahi öngörmemekte ancak dikkatsizlik ve özensizlik sonucu ölüm olayı meydana gelmektedir. Eğer fail öldürme neticesini öngörmüş ise bu durumda bilinçli taksir söz konusudur ki, suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde verilecek ceza artacaktır. Bu suç tipinde taksirin derece bir başka söyleyişle suçun taksirle mi yoksa bilinçli taksirle mi işlendiği verilecek ceza bakımından son derece önemlidir.

Taksirle Öldürme Suçunun Cezası

Taksirle öldürme suçunun cezası, suç sonucunda ortaya çıkan neticeye göre ayrım yapılarak belirlenmiştir. Bu suç içimn TCK’da düzenlenmiş yaptırımlar taksirli eylem sonucu kaç kişinin öldüğü ve/veya yaralandığı sonucuna göre değişmektedir. Sadece bir kişinin ölümüne sebep olan taksirle öldürme suçunda öngörülen ceza 2 ila 6 yıl hapis cezasıdır. Suçun nitelikli hali ikinci fıkrada düzenlenmiş olup buna göre, taksirli eylem sonucunda birden fazla kişi ölmüşse veya ölümle birlikte en az bir kişi de yaralanmışsa olayın niteliğine, taksirin derecesine, ölen veya yaralanan kişileri sayısına göre ceza 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası olarak tayin edilecektir. Ayrıca eğer suç bilinçli taksirle işlendiyse ceza 1/3’ten 1/2 oranına kadar artırılacaktır.

Taksirle öldürme suçunda beraat kararı veya alınabilecek en düşük ya da yüksek ceza alınması, olayın özelliklerine, suçun işleniş şekline, taksirin derecesine, maktulün kusuruna ve pek çok somut detaya bağlı olduğundan gerek mağdur tarafın gerekse failin mutlaka bir ceza avukatı ile birlikte hareket etmesini tavsiye ederiz.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *