+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

sözleşme avukatı

Sözleşme Avukatı

Sözleşme avukatı, sözleşmeler hukuku alanında uzman olan avukatları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Sözleşmeler, sözleşmenin taraflarından birine veya her iki tarafa hak ve/veya yükümlülükler getiren önemli hukuki metinlerdir. Kişiler, bir sözleşmeye taraf olarak çeşitli haklar edinebileceği gibi çeşitli borçlar altında da girebilir. Dolayısıyla, hukuken geçerli bir sözleşme, sözleşmenin tarafları açısından bağlayıcı olup hukuken uygulanabilir (icra edilebilir) nitelik taşımaktadırlar. Sözleşme nedir sorusuna bu şekilde yanıt verdikten sonra bir sözleşmenin genel hatlarıyla geçerlilik şartlarına değinebiliriz.

Hukuka ve Ahlaka Uygunluk

Sözleşmenin her şeyden önce amacının ve konusunun hukuka ve ahlaka uygun olması gerekir. Hukuka aykırı sözleşmeler ve ahlaka aykırı sözleşmeler geçersiz olacaktır. Sözleşmenin hukuka veya ahlaka uygunluğu yorumu sözleşme avukatı tarafından yapılabilecektir.

İradeye Uygunluk

Sözleşmenin tarafların iradesine uygun olarak yapılması da bir başka geçerlilik koşuludur. Sözleşme, kokutma veya hata nedeniyle yapıldıysa veya bir tarafın karşı tarafından durumundan yararlanarak aşırı yararlanması gibi durumlar söz konusu ise sözleşmenin geçerliliği hukuken tartışmalı hale gelecektir.

Şekle Uygunluk

Kanunda zorunlu olan bir şekil şartı varsa sözleşmenin o şekle uygun yapılması geçerlilik için şarttır. Örneğin otomobil satışına ilişkin sözleşmeler ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri noterde yapılmadıkça geçerli olmaz. Aynı şekilde gayrimenkul satışları da sadece tapu müdürlüğünde resmi sözleşme ile yapıldığında geçerli olmaktadır. Bunların yanında mevzuatta daha çok sayıda şekil şartı öngörülmüş sözleşme çeşidi bulunmaktadır.

Bu yukarıdakiler dışında tarafların hukuki ehliyetinin bulunması, sözleşmenin konusunun mümkün olması ve benzeri nitelikte daha teknik ve ayrıntılı şekil şartları bulunmaktadır. Ancak bu makale akademik bir gaye taşımadığından daha anlaşılır olması bakımından özet bir şekilde en önemli unsurlara değinilmiştir.

Sözleşme Hukuku Avukatları

Sözleşmeler oldukça teknik metinler olup sözleşme hazırlayacak veya revize edecek sözleşme avukatı mutlaka bu alanda ciddi bir tecrübe sahibi olmalıdır. Dolayısıyla, her avukatın sözleşme konusunda uzman olduğunu söylemek mümkün değildir. Sözleşmeye konulacak maddelerin içeriği son derece önemlidir. Kulağa hoş gelen bir takım retorik cümleler bir tarafın hakkını koruyormuş gibi izlenim verdiği halde hukuken tamamen değersiz olabilir. Örneğin, “satıcı, sözleşmeye konusu ürünü 10 gün içinde teslim etmek için elinden gelen tüm çabayı en üst düzeyde sarf edecektir” şeklinde bir cümle kulağa hoş gelse de hukuken hiçbir değeri yoktur. “Satıcı, sattığı ürünü 10 günlük süre içinde teslim etmezse, geciken her bir gün için ürün bedelinin %5’i kadar cezai şart ödeyecektir” şeklinde bir cümle ise hukuken alıcıyı çok daha iyi koruyan ve hukuken anlamı olan bir cümledir. Bu sadece genel ve kısa bir örnek olup sözleşme metinlerinin analizinin ne kadar önemli olduğunu göstermek amacıyla verilmiştir.

Avukata Sözleşme Hazırlatma

Sözleşmeler son derece kritik hukuki metinler olup, yanlış veya eksik hazırlanmış veya çıkar dengesi aleyhe olacak şekilde düzenlenmiş sözleşmeler büyük hak kayıplarına, yıllarca sürecek hukuk mücadelelerine neden olabilir. Bu itibarla en azından kritik düzeydeki sözleşmelerin mutlaka avukata hazırlatılması veya avukata revize ettirilmesi gereklidir. Örneğin gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, boşanma protokolü, evlilik sözleşmesi (mal rejimi sözleşmesi), içerdiği parasal değer açısından önemli olan her tür sözleşmeler konusunda avukattan hukuki danışmanlık alınması uygun olacaktır.

Avukata Sözleşme İnceletme

Avukatlar sözleşme hazırlamanın yanında mevcut bir sözleşmenin hukuka ve sözleşmeyi inceleyecek tarafın çıkarlarına uygun olup olmadığını da inceleyip gerekli değişiklikleri yapabilmektedir. Buna sözleşmenin revize edilmesi veya revizyonu denilmektedir. Dolayısıyla, bu şekilde bir bir sözleşme avukatından destek alma imkanı varken, taraflardan birinin hazırlayıp karşı tarafa sunduğu bir sözleşmenin bir avukatın incelemesinden geçmeden ve revize edilmeden imzalanmaması gerektiği kansındayız.

1 Yorum

  1. nermin varış

    Merhaba,

    Hastaların hastane randevularını planlayan bir şahıs şirketi kurdum. hastalar ile aramızda yapacağımız sözleşme nasıl olmalıdır. üyelik sözleşmesini kullanabilir miyim,ek olarak da kvkk kullanmam mümkün müdür. teşekkür ederim.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!