+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

alkol uyuşturucu etkisi suc islemek

Alkol ve Uyuşturucu Etkisi Altnda Suç İşleme

Alkollü suç işlemenin veya uyuşturucu etkisi altında suç işlemenin hukuki karşılığı nedir sorusu ceza avukatı olarak en sık karşılaştığımız sorulardan birisidir. Eğer kişi alkollü ise veya uyuşturucu madde etkisi altındayken suç işlemişse acaba ceza almama veya cezanın azalması gibi sonuç doğar mı? Bu sorunun sorulma sebebi, alkol veya uyuşturucunun kişinin bilincini ve kendini kontrol etme yetisini zayıflatmasıdır. Nitekim Türk Ceza Kanunu’nun 34. maddesi alkol veya uyuşturucu etkisi altında yaptığı hareketlerin anlamını fark edemeyen veya davranışlarını kontrol edemeyen kişilerin ceza sorumluluğunu açıkça düzenlemiştir.

Alkollü Suç İşlemek

Sarhoşken suç işleme veya alkol etkisi altında suç işleme durumlarında, alkolün nasıl alındığına bakılacaktır.  Eğer kişiye zorla alkol verilerek iradesi dışında sarhoş olması sağlanmışsa ve irade dışı alınan alkolün etkisi altında kişi suç işlemişse bu durumda kişinin işlediği suçtan cezai sorumluluğu olmayacaktır. Nitekim, iradesi dışında sarhoş edilen bir kişinin alkollü suç işlemesinden sorumlu olması düşünülemez.

Alkolün Suça Etkisi

TCK madde 34, irade dışında aldığı alkolün etkisiyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya alkolün etkisi ile davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış kişilere ceza verilemeyeceğini net bir şekilde ifade etmiştir. Ancak kişi kendi rızasıyla alkol alıp ardından suç işlemişse bu durumda alkollü olmanın suça ve cezaya hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu itibarla iradeye dayalı alkol aldıktan sonra alkollü suç işleme durumunda ceza davaları açılabilecektir.

Uyuşturucu Etkisi Altında Suç İşlemek

Uyuşturucu madde etkisinde altında suç işleme durumunda da ceza sorumluluğu açısından aynı şekilde uyuşturucunun nasıl alındığına bakılacaktır. Eğer kişi kendi iradesi ve rızasıyla uyuşturucu alıp ardından uyuşturucu etkisinde suç işlemişse suçtan tam olarak sorumlu olacaktır. Ancak kişiye iradesi dışında örneğin zorla veya haberi olmaksızın uyuşturucu verilmiş ve bu nedenle kişi, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayacak veya davranışlarını yönlendiremeyecek duruma gelmişse bu durumda cezai sorumluluk olmayacaktır.

Alkol ve Uyuşturucunun Ceza Sorumluluğuna Etkisi

Rızaen alınan alkol veya uyuşturucunun ceza sorumluluğunu niçin ortadan kaldırmadığı veya azaltmadığı sorusu akla gelebilir. Sarhoşken veya uyuşturucu etkisi altında bilincini kaybetmiş bir kişinin nasıl ceza sorumluluğu olabilir? Buradaki hukuk mantığı oldukça basit olup, bu düzenlemedeki amaç, kötü niyetli suç işlemenin önüne geçilmesidir. Eğer rızaya dayalı olarak alınan alkolün ya da uyuşturucunun etkisi altında suç işlemenin, alınacak cezayı kaldırması veya azaltması gibi bir düzenleme olsaydı bu durumda pek çok kötü niyetli kişi suç işlemeden önce alkol veya uyuşturucu madde alarak cezasını azaltma yoluna gitmeyi denerdi. Dolayısıyla hiçbir hukuk sistemi, kişilerin alkol alarak işledikleri suçun sorumluluğundan kurtulmasına izin verip ve alkollü suç işlemeyi teşvik etmez.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!