201609.04 16

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir maddede özel olarak düzenlenmiş ciddi bir suçtur. TCK 299’da yer alan cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası, TCK 125’te düzenlenen hakaret suçundan farklı olarak 1 yıl ila 4 yıl hapis cezasıdır. Suçun üst sınır alelade hakarete göre çok daha yüksek olduğundan uygulamada bu suç nedeniyle sulh ceza hakimlerinin sıklıkla tutuklama kararı verildiği görülmektedir. Bu itibarla cumhurbaşkanını hedef alan hakaret suçu, gerek tutuklama tedbirinin uygulandığı gerekse ciddi oranda hapis cezası alınmasının mümkün olduğu çok ciddi bir suç tipidir.

Ayrıca cumhurbaşkanına hakaret suçunun alenen işlenmesi verilecek cezanın 6’da 1 oranında artırılmasını sonucunu doğuracaktır. Her birey hukuki sınırlar içinde kalmak kaydıyla görüş ve düşüncelerini, eleştiri ve yorumlarını özgürce dile getirebilir. Nitekim Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre bireylerin ifade özgürlüğü vardır ancak bu özgürlük eleştiri sınırlarını geçip hakaret noktasına ulaşmamalıdır. Bir sözün hakaret olma kriteri ise söylenen veya yazılan bir söz veya ifadenin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici olmasıdır.

cumhurbaşkanına hakaret sucu

İnternet Yoluyla Cumhurbaşkanına Hakaret

Alelade hakaret suçu gibi cumhurbaşkanına yönelik hakaret suçu da aynı şekilde internet yoluyla işlenmesi mümkün olan bir suç tipidir. Uygulamada cumhurbaşkanına yönelik işlenen hakaret suçunun genelde haber sitelerine yazılan yorum veya facebook, twitter, instagram gibi sosyal medya sitelerinde yapılan paylaşımlar nedeniyle işlendiği görülmektedir. Bu itibarla internet yoluyla işlendiği iddia edilen bir cumhurbaşkanına hakaret suçu söz konusu olduğunda failin tespiti önem arz etmekte ve çoğu zaman IP adresi üzerinden failin kimlik ve adres bilgilerine ulaşılmaktadır. Ayrıca suçun internet ortamında işlenmesi bazı durumlarda suçun ağırlaştırıcı sebebi olabilmektedir. Nitekim Yargıtay, bir web sitesi veya haber sitesine yapılan yorum vasıtasıyla işlenen hakaret suçlarında aleniyet koşulunun gerçekleştiği sonucuna varmaktadır. Zira bir internet sitesine yazılan hakaret içeriğini internet ortamında pek çok kişi görebilmektedir ve bu da aleniyet unsuru oluşturmaktadır.

TCK 299 Kapsamında Soruşturma ve Kovuşturma

Bu suç tipinin takibi şikayete bağlı olmadığı ve resen soruşturma yürütüldüğü için cumhurbaşkanına karşı işlendiği iddia edilen hakaret suçundan dolayı cumhuriyet savcıları doğrudan soruşturma başlatabilmektedir. Ancak bu suç nedeniyle kovuşturma başlatılabilmesi için Adalet Bakanlığı‘nın izni gerekmektedir. Dolayısıyla cumhurbaşkanına hakaret suçunun işlendiğini tespit eden cumhuriyet savcısı, soruşturmayı tamamladıktan sonra bu suçtan dava açmak üzere kovuşturma izni için Adalet Bakanlığı’na başvuracaktır. Cumhurbaşkanına hakaret suçu çok ciddi ve vahim sonuçları olabilen bir suç tipi olduğundan ve çoğu zaman tutuklama kararı dahi verildiğinden bu suç nedeniyle soruşturma veya kovuşturma altında olan kişilerin bu konuda uzman bir avukattan profesyonel hukuki destek almalarını tavsiye ederiz.

Av. İlker ATAMER
Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *