+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

dolandırıcılık suçu ve cezası

Dolandırıcılık Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 157. ve 158. maddesinde düzenlenmiş olan dolandırıcılık suçu en genel tanım olarak bir kimsenin çeşitli hileli ve aldatıcı hareketlerle bir başka kimseyi kandırarak onu veya bir başka kimseyi zarara uğratıp kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasıdır. Dolandırıcılık suçunun en önemli unsurları suçun işlenmesinde hileli hareketlerin ve aldatmanın bulunması ile mağdurun veya bir başkasının aldatılmak suretiyle maddi zarara sokulması ve failin çıkar elde etmesidir. Dolayısıyla dolandırıcılık suçundan söz edebilmek için hile ve aldatma tek başına yeterli olmamakta ve mağdur maddi zarara uğrarken bir başkası maddi fayda elde etmelidir.

dolandırıcılık suçu ve cezası

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık suçunun daha vahim olan ve daha fazla cezayı gerektiren özel bir halidir. Dolandırıcılık suçunu “nitelikli” hale getiren durumlar TCK madde 158’de tek sayılmıştır. Buna göre dolandırıcılık suçunun aşağıdaki durumlara girmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçundan söz edilecektir.

1) Dini inanç ve duyguların istismar edilerek işlenmesi,
2) Mağdurun tehlikeli durumundan veya zor şartlarından faydalanarak işlenmesi,
3) Mağdurun zihni yeteneklerinin ve algılama gücünün azlığından faydalanarak işlenmesi,
4) Kamu kurumlarının, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, dernek veya vakıfların araç olarak kullanılarak işlenmesi, suretiyle,
5) Kamu kurumlarının ve kuruluşlarının aleyhine işlenmesi,
6) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesi,
7) Basın ve yayın veya medya aracılığıyla işlenmesi,
8) Tacir ve şirket yöneticisinin ticari faaliyetleri sırasında veya kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında işlemesi,
9) Serbest meslek sahiplerinin, mesleklerine duyulan güvenin kötüye kullanarak işlenmesi,
10) Banka ve kredi kurumlarının tahsis etmeyeceği bir krediyi almak amacıyla işlenmesi,
11) Haksız şekilde sigorta bedelini almak amacıyla sigorta şirketleri aleyhine işlenmesi,
12) Kamu görevlileriyle bağlantısı olduğunu iddia ederek veya bu kapsamda işin gördüreceği vaadiyle aldatarak işlenmesi.

Dolandırıcılık Suçunun Cezası

Dolandırıcılık suçunda, mala karşı işlenen suçlar arasında Türk Ceza Kanunu’nda nispeten daha ciddi cezalar öngörülmüştür. Dolandırıcılık suçunun cezası 1 ila 5 yıl hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. Ancak nitelikli dolandırıcılık suçu söz konusu ise bu durumda suçun cezası nitelikli halin özelliğine göre 2 ila 7 yıl hapis cezası ile 3 yıl ila 7 yıl hapis cezası ve adli para cezası olarak değişmektedir.

Bilişim Sistemleri Vasıtasıyla Dolandırıcılık Suçu

Bilişim sistemi vasıtasıyla dolandırıcılık suçu, genel olarak bilişim sistemlerinin kullanılarak aldatıcı bilgilerle çıkar sağlamak amacıyla başkalarının zarara uğratılması eylemidir. Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri ile işlenmiş olmasının özelliği, dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getirmekte ve öngörülen ceza miktarını artırmaktadır. Ayrıca bu suçun özel bir görünüm şekli olarak kredi kartı dolandırıcılığı suçu da TCK madde 245’te düzenlenmiştir. Daha sofistike bir dolandırıcılık yöntemi olan sarmal dolandırıcılığı da genelde bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmektedir. Yine bu konuyla ilgili olmak üzere internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık suçları için internet dolandırıcılığı suçu başlıklı makalemize göz atılabilir. Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık suçları, Türk Ceza Kanunu’nda “nitelikli dolandırıcılık” türü olarak kabul edilmekte ve suçun cezası adi dolandırıcılık suçuna göre daha yüksek belirlenmektedir. Buna göre bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı dolandırıcılık suçlarında suçun cezası 3 ila 7 yıl arası hapis cezası ve suçtan elde edilen maddi çıkarın en az 2 katı kadar adli para cezası öngörülmektedir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

4 Responses

 1. ilhan

  Yaşlı bir bayanı kandırarak parasını cektirip elinden almanın cezasi varımdır banka kamera kayitlarndan tespit edilrse

  1. Av. İlker Atamer

   Sorunuzda söz ettiğiniz eylem tipik bir dolandırıcılık suçudur. Suçun cezası konusunda bilgi almak için yukarıdaki makalemizi tekrar okuyabilirsiniz.

 2. Caner

  Merhaba bilgilirenizden dolayı ilk önce teşekkür ederim
  Benim sorum dolandırıcılıkta uzlaşma varmi

  1. Av. İlker Atamer

   Basit dolandırıcılık uzlaşmaya tabidir ancak nitelikli dolandırıcılık uzlaşma kapsamında değildir.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması!