201510.07
4
46

Dolandırıcılık Suçu ve Cezası

Dolandırıcılık Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 157. ve 158. maddesinde düzenlenmiş olan dolandırıcılık suçu en genel tanımı itibariyle bir kimsenin çeşitli hileli ve aldatıcı hareketlerle bir başka kimseyi kandırarak onu veya bir başka kimseyi zarara uğratıp kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamasıdır. Dolandırıcılık suçunun en önemli unsurları suçun işlenmesinde hileli hareketlerin ve aldatmanın bulunması ile mağdurun veya bir başkasının aldatılmak suretiyle maddi zarara sokulması ve failin çıkar elde etmesidir. Dolayısıyla dolandırıcılık suçundan söz edebilmek için hile ve aldatma tek başına yeterli olmamakta ve mağdur maddi zarara uğrarken bir başkası maddi fayda elde etmelidir.

dolandırıcılık suçu

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık suçunun daha vahim olan ve daha fazla cezayı gerektiren özel bir halidir. Dolandırıcılık suçunu “nitelikli” hale getiren durumlar TCK madde 158’de tek sayılmıştır. Buna göre dolandırıcılık suçunun aşağıdaki durumlara girmesi halinde nitelikli dolandırıcılık suçundan söz edilecektir.

1) Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
2) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
3) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
5) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
6) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
7) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
8) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
9) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,
10) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,
11) Sigorta bedelini almak maksadıyla,
12) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak,

Dolandırıcılık Suçunun Cezası

Dolandırıcılık suçunda, mala karşı işlenen suçlar arasında Türk Ceza Kanunu’nda nispeten daha ciddi cezalar öngörülmüştür. Dolandırıcılık suçunun cezası 1 ila 5 yıl hapis cezası ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. Ancak nitelikli dolandırıcılık suçu söz konusu ise bu durumda suçun cezası nitelikli halin özelliğine göre 2 ila 7 yıl hapis cezası ile 3 yıl ila 7 yıl hapis cezası ve adli para cezası olarak değişmektedir.

Bilişim Sistemleri Vasıtasıyla Dolandırıcılık Suçu

Bilişim sistemi vasıtasıyla dolandırıcılık suçu, genel olarak bilişim sistemlerinin kullanılarak aldatıcı bilgilerle çıkar sağlamak amacıyla başkalarının zarara uğratılması eylemidir. Dolandırıcılık suçunun bilişim sistemleri ile işlenmiş olmasının özelliği, dolandırıcılık suçunu nitelikli hale getirmekte ve öngörülen ceza miktarını artırmaktadır. Ayrıca bu suçun özel bir görünüm şekli olarak kredi kartı dolandırıcılığı suçu da TCK madde 245’te düzenlenmiştir. Yine bu konuyla ilgili olmak üzere internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık suçları için internet dolandırıcılığı suçu başlıklı makalemize göz atılabilir.

Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık suçları, Türk Ceza Kanunu’nda “nitelikli dolandırıcılık” türü olarak kabul edilmekte ve suçun cezası adi dolandırıcılık suçuna göre daha yüksek belirlenmektedir. Buna göre bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı dolandırıcılık suçlarında suçun cezası 3 ila 7 yıl arası hapis cezası ve suçtan elde edilen maddi çıkarın en az 2 katı kadar adli para cezası öngörülmektedir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *