+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

dolandırıcılık suçu ve cezası

Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık suçu, bir kimsenin çeşitli hileli ve aldatıcı hareketlerle bir başkasını kandırarak maddi menfaat sağlamasıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 157. ve 158. maddesinde düzenlenmiş olan bu suçta iki unsur mevcuttur. Birincisi bir kimseyi hileli yöntemlerle kandırmaktır. İkinci unsur ise başkasını zarara uğratıp kendisine veya bir başkasına çıkar sağlamaktır. Dolandırıcılık eylemlerinde en önemli unsur, suçun işlenmesinde hileli hareketlerin ve aldatmanın bulunmasıdır. Fail, mağdurun aldatmak suretiyle onu maddi zarara sokmakta ve kendisine çıkar sağlamaktadır. Dolayısıyla dolandırıcılık eyleminden söz edebilmek için hile ve aldatma tek başına yeterli olmamakta ve mağdur maddi zarara uğrarken bir başkası maddi fayda elde etmelidir.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli dolandırıcılık, bu suçun daha vahim olan ve daha fazla cezayı gerektiren özel bir halidir. Dolandırıcılık fiilini “nitelikli” hale getiren durumlar TCK madde 158’de tek sayılmıştır. Buna göre dolandırıcılık eylemlerinin aşağıdaki durumlara girmesi halinde nitelikli dolandırıcılıktan söz edilecektir.

1) Dini inanç ve duyguların istismar edilerek işlenmesi,
2) Mağdurun tehlikeli durumundan veya zor şartlarından faydalanarak işlenmesi,
3) Mağdurun zihni yeteneklerinin ve algılama gücünün azlığından faydalanarak işlenmesi,
4) Kamu kurumlarının, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, dernek veya vakıfların araç olarak kullanılarak işlenmesi, suretiyle,
5) Kamu kurumlarının ve kuruluşlarının aleyhine işlenmesi,
6) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılarak işlenmesi,
7) Basın ve yayın veya medya aracılığıyla işlenmesi,
8) Tacir ve şirket yöneticisinin ticari faaliyetleri sırasında veya kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında işlemesi,
9) Serbest meslek sahiplerinin, mesleklerine duyulan güvenin kötüye kullanarak işlenmesi,
10) Banka ve kredi kurumlarının tahsis etmeyeceği bir krediyi almak amacıyla işlenmesi,
11) Haksız şekilde sigorta bedelini almak amacıyla sigorta şirketleri aleyhine işlenmesi,
12) Kamu görevlileriyle bağlantısı olduğunu iddia ederek veya bu kapsamda işin gördüreceği vaadiyle aldatarak işlenmesi.

Dolandırıcılık Suçunun Cezası

TCK’da dolandırıcılık eylemlerinde, diğer mala karşı işlenen suçlara göre nispeten daha ciddi cezalar öngörülmüştür. Dolandırıcılık suçunun cezası 1 ila 5 yıl hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasıdır. Ancak nitelikli dolandırıcılık söz konusu olduğunda suçun cezası nitelikli halin özelliğine göre ceza artmaktadır. Ceza 2-7 yıl veya 3 yıl ila 7 yıl hapis ve adli para cezası olarak değişmektedir. Bu anlamda dolandırılığın cezası mala zarar verme suçuna göre yüksektir.

Bilişim Sistemleri Vasıtasıyla Dolandırıcılık

Bilişim sistemi vasıtasıyla dolandırıcılık, bilişim sistemlerinin kullanılarak dolandırma eylemidir. Aldatıcı bilgilerle çıkar sağlamak filli bilişim sistemleri üzerinden gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık eyleminin bilişim sistemleri ile işlenmiş olmasının özelliği, dolandırıcılık eylemini nitelikli hale getirmekte ve öngörülen ceza miktarını artırmaktadır. Suçun bu şekilde işlenmesi halinde alınacak ceza 10 yıla kadar hapis cezasına ulaşmaktadır. İnternet suçları olarak işlenen veya bilişim suçları niteliğindeki dolandırıcılıklar bu kapsamdadır. Bilişim sistemine girme suçu ile bilişim sistemindeki verilere yönelik suçlarla dolandırıcılık suçu işlenebilmektedir.

Etkin Pişmanlık

Dolandırıcılık failinin, henüz iddianame yazılmadan veya yazıldıktan sonra pişmanlık göstermi mümkündür. Eğer ceza davası açıldıktan sonra pişmanlık gösterilirse ve mağdurun zararını karşılanırsa %77’ye kadar bir ceza indirimi söz konusu olmaktadır. İddianame yazıldıktan yani dava açıldıktan sonra zarar giderilirse cezada %50 indirim olacaktır. Bu nedenle dolandırıcılık mağdurları etkin bir hukuki süreç başlatırlarsa ve profesyonel avukat yardımmı alırlarsa faillerin yakalanması ve etkin pişmanlık kapsamında mağdurların zararlarını karşılamaları mümkün olmaktadır.

Özel Dolandırıcılık Türleri

Ayrıca bu suçun özel bir görünüm şekli olarak kredi kartı dolandırıcılığı suçu da TCK madde 245’te düzenlenmiştir. Daha sofistike bir dolandırıcılık yöntemi olan sarmal dolandırıcılığı da genelde bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmektedir. Yine bu konuyla ilgili olmak üzere internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklar için internet dolandırıcılığı suçu başlıklı ve Facebook dolandırıcılığı suçu başlıklı makalemize göz atılabilir. Buna ek olarak evlilik vaadiyle dolandırıcılık da sık görülen örnekler arasında yer almaktadır. Bunların yanında araya giren adam dolandırıcılığı da özel bir tür dolandırıcılık çeşididir. Son yıllarda sık görülen ve internet üzerinden işlenen diğer dolandırıcılık suçları ise kripto para dolandırcılığı, forex dolandırıcılığı suçu ve bahis dolandırıcılığı suçu türleridir. Ayrıca son yıllarda yaygılaşan bir dolandırıcılık türü olarak görüntülü sohbet dolandırıcılığına da atlamamak gerekir.

Bilişim sistemlerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık eylemleri, Türk Ceza Kanunu’nda “nitelikli dolandırıcılık” türü olarak kabul edilmektedir. Bunun sonucu olarak suçun cezası adi dolandırıcılığa göre daha yüksek belirlenmektedir. Buna göre bilişim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı dolandırıcılık suçlarında suçun cezası 3 ila 7 yıl arası hapistir. Ayrıca suçtan elde edilen maddi çıkarın en az 2 katı kadar adli para cezası öngörülmektedir.

Yukarıda belirtilen suç tiplerinde mağdur olan kişiler ceza avukatı ve bilişim avukatı olarak bizden hukuki destek almak üzere ofisimize başvurabilirler.

Av. İlker ATAMER

4 Yorum

 1. ilhan

  Yaşlı bir bayanı kandırarak parasını cektirip elinden almanın cezasi varımdır banka kamera kayitlarndan tespit edilrse

  1. Av. İlker Atamer

   Sorunuzda söz ettiğiniz eylem tipik bir dolandırıcılık suçudur. Suçun cezası konusunda bilgi almak için yukarıdaki makalemizi tekrar okuyabilirsiniz.

 2. Caner

  Merhaba bilgilirenizden dolayı ilk önce teşekkür ederim
  Benim sorum dolandırıcılıkta uzlaşma varmi

  1. Av. İlker Atamer

   Basit dolandırıcılık uzlaşmaya tabidir ancak nitelikli dolandırıcılık uzlaşma kapsamında değildir.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!