201205.28 7

Evliliğin İptali Sebepleri

evliliğin iptali

Evliliğin İptali ve Evlilik İptali Davası

Evliliğin iptali, yapılmış olan bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesi ve geçersiz hale getirilmesidir. Evlilik iptali davası ise evliliğin iptalini temin etmek için açılan bir dava olup boşanma davasından tamamen farklıdır. Aynı şekilde evliliğin iptali sebepleri, boşanma sebepleri ile tamamen farklıdır. Evlilik iptali, boşanma sürecine göre daha sıkı koşul ve usüllere bağlı olup, evlilik iptali ancak kanunda gösterilen özel durumlarda mümkün olabilmektedir.

Evliliğin iptali nedir ve boşanmadan farkları nelerdir?

Evlilik iptali ve boşanma arasındaki fark konusuna gelirsek. Evlilik iptali ve boşanma, aile hukuku alanına giren kavramlar olsa da iki terim birbirinden farklıdır. Evliliğin iptali, hukuken geçersiz olarak yapılan veya sonradan geçersiz hale gelen bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesidir. Ancak boşanma, hukuken geçerli bir evliliğin kanundaki şartların gerçekleşmesi veya tarafların ortak iradelerinin oluşması halinde evliliğin mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir.

Evliliğin iptali sebepleri nelerdir?

Medeni Kanun’da evlilik iptali sebepleri 2 kategoriye ayrılmış olup, evliliğin iptali nedenlerinden birincisi mutlak butlan daha açık bir ifadeyle mutlak geçersizlik sebepleri, diğeri ise nispi butlan (geçersizlik) sebepleridir.

Evliliğin Mutlak Butlanla Sakat Olması

Evliliğin mutlak mutlanla sakat olması halinde cumhuriyet savcısı da dahil olmak üzere evlilikle bir şekilde ilgisi olan herkes tarafından açılabilir. Dolayısıyla mutlak butlan sebebine dayanarak dava açmak için evliliğin bir tarafı olunması gerekmez, bir anne veya baba kendi çocuğunun, ya da bir evlat kendi anne veya babasının evliliğinin mutlak butlanla sakat olması halinde evlilik iptali içi dava açabilir. Medeni Kanun’da belirlenmiş olan mutlak butlan sebepleri şunlardır:

  • Eşlerden birinin, evlilik sırasına zaten evli olması,
  • Eşlerden birinin, evlilik sırasında sürekli olarak temyiz kudretinden (ayırt etme gücünden) yoksun olması,
  • Eşlerden birinin,  evlenmeye engel bir akıl hastalığının bulunması,
  • Eşler arasında evliliğe engel teşkil edecek bir hısımlık (akrabalık) bulunması.

Evliliğin Nispi Butlanla Sakat Olması

Evliliğin iptali bakımından nispi butlan sebepleri, mutlak butlan kadar kamu düzeni nezdinde ciddiyet arz etmeyen ancak evlilik iptali için yine de bir sebep teşkil eden hukuki sakatlık halleri olup kanunda gösterilen nispi butlan sebepleri şunlardır:

  • Küçük veya kısıtlının, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenmesi,
  • Eşlerden birinin, evlilik sırasında geçici olarak temyiz kudretinden (ayırt etme gücünden) yoksun olması,
  • Yanılma (evlilik istemediği halde yanılarak evlenme, yanılgı sonucunda istenmeyen kişiyle evlenme ve evlendiği kişinin çok önemli bir niteliğinde yanılgıya düşme halleri)
  • Aldatma (evlendiği kişin onur ve namusu konusunda aldatılma veya ağır ve tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi sonucunda evlenme halleri)
  • Korkutma (kendisinin veya yakınlarının hayatına, sağlığına veya onur ve haysiyetine yönelik ciddi bir tehlike ile korkutulma sonucunda evlenme hali)
Aldatma Sebebiyle Evlilik İptali

Kişinin ve onur ve namusu konusunda yanlış bilgi vererek başkasını evliliğe ikna etmesi de bir evlililik iptali sebebi olarak Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Bunun yanında bir kişinin, müstakbel eşi veya doğacak çocuklar için tehlike arz eden önemli bir hastalığını bildiği halde bunu gizleyerek evlenmesi durumunda da bu husus aldatma kaynaklı bir evlilik iptali gerekçesi olacaktır.

Yanılma Nedeniyle Evliliğin İptali

Evlilik iptali sebepleri arasında en muğlak şekilde düzenlenmiş olan sebep is evlenen kişinin evlenme hususunda veya evlendiği kişinin özellikleri konusunda yanılgıya düşmesidir. Yanılmanın türü, boyutu ve önemi yayında yanılma iddiasının doğruluğu ve samimiyeti de hiç kuşkusuz bu gerekçe ile açılan bir evlilik iptali davasında dikkate alınacak unsurlardır.

Korkutma Sonucu Gerçekleşen Evliliğin İptal Edilmesi

Kişinin veya yakınlarının hayatına veya sağlığına veya onur ve şerefine yönelik bir tehlike ile tehdit edilmesi ve korkutulması suretiyle evlenmesi de bir evlilik iptali sebebidir.

Evliliğin iptali aile hukuku alanına giren bir konu olup aile ve boşanma avukatı tarafından takip edilmesi gereken özel bir dava türüdür.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *