+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

evliliğin iptal

Evliliğin İptali

Evliliğin iptali, yapılmış olan bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesi ve geçersiz hale getirilmesidir. Evlilik iptali esasen hukuka aykırı ve geçersiz olarak yapılan bir evliliğin mahkeme tarafından tespit edilerek iptal edilmesidir. Bu tür iptal işlemlerinde evliliğin nisbi veya mutlak butlan denilen geçersizlik sebepleri sakat olması veya evlilik iradesinin sakatlanması gerekir.

Evlilik İptali Davası

Evlilik iptali davası ise evliliğin iptalini temin etmek için açılan bir dava olup boşanma davasından tamamen farklıdır.  Evlilik iptali, boşanma sürecine göre daha sıkı koşul ve usullere bağlı olup, evlilik iptali ancak kanunda gösterilen özel durumlarda mümkün olabilmektedir. Söz konusu durumlar ve hukuki sebepler yazımızın devamında yer almaktadır.

evlilik iptali sebepleri

Evliliğin iptali ile boşanma arasındaki fark nedir?

Evlilik iptali ve boşanma arasındaki fark konusuna gelirsek. Evlilik iptali ve boşanma, aile hukuku alanına giren kavramlar olsa da iki terim birbirinden farklıdır. Evliliğin iptali, hukuken geçersiz olarak yapılan veya sonradan geçersiz hale gelen bir evliliğin mahkeme kararı ile iptal edilmesidir. Ancak boşanma, hukuken geçerli bir evliliğin kanundaki şartların gerçekleşmesi veya tarafların ortak iradelerinin oluşması halinde evliliğin mahkeme kararı ile sona erdirilmesidir.

Evliliğin iptali sebepleri nelerdir?

Medeni Kanun’da evlilik iptali sebepleri 2 kategoriye ayrılmış olup, evliliğin iptali nedenlerinden birincisi mutlak butlan daha açık bir ifadeyle mutlak geçersizlik sebepleri, diğeri ise nispi butlan (geçersizlik) sebepleridir.

Evliliğin Mutlak Butlanla Sakat Olması

Evliliğin mutlak mutlanla sakat olması halinde cumhuriyet savcısı da dahil olmak üzere evlilikle bir şekilde ilgisi olan herkes tarafından açılabilir. Dolayısıyla mutlak butlan sebebine dayanarak dava açmak için evliliğin bir tarafı olunması gerekmez. Bir anne veya baba kendi çocuğunun, ya da bir evlat kendi anne veya babasının evliliğinin mutlak butlanla sakat olması halinde evlilik iptali içi dava açabilir. Medeni Kanun’da belirlenmiş olan mutlak butlan sebepleri şunlardır:

 • Eşlerden birinin, evlilik sırasına zaten evli olması,
 • Eşlerden birinin, evlilik sırasında sürekli olarak temyiz kudretinden (ayırt etme gücünden) yoksun olması,
 • Eşlerden birinin,  evlenmeye engel bir akıl hastalığının bulunması,
 • Eşler arasında evliliğe engel teşkil edecek bir hısımlık (akrabalık) bulunması.
Evliliğin Nispi Butlanla Sakat Olması

Evliliğin iptali bakımından nispi butlan sebepleri, mutlak butlan kadar kamu düzeni nezdinde ciddiyet arz etmeyen ancak evlilik iptali için yine de bir sebep teşkil eden hukuki sakatlık halleri olup kanunda gösterilen nispi butlan sebepleri şunlardır:

 • Küçük veya kısıtlının, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenmesi,
 • Eşlerden birinin, evlilik sırasında geçici olarak temyiz kudretinden (ayırt etme gücünden) yoksun olması,
 • Yanılma (evlilik istemediği halde yanılarak evlenme, yanılgı sonucunda istenmeyen kişiyle evlenme ve evlendiği kişinin çok önemli bir niteliğinde yanılgıya düşme halleri)
 • Aldatma (evlendiği kişin onur ve namusu konusunda aldatılma veya ağır ve tehlikeli bir hastalığın gizlenmesi sonucunda evlenme halleri)
 • Korkutma (kendisinin veya yakınlarının hayatına, sağlığına veya onur ve haysiyetine yönelik ciddi bir tehlike ile korkutulma sonucunda evlenme hali)

Kandırılma Sebebiyle Evlilik İptali

Kişinin ve onur ve namusu konusunda yanlış bilgi vererek başkasını evliliğe ikna etmesi de bir evlilik iptali sebebi olarak Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Bunun yanında bir kişinin, müstakbel eşi veya doğacak çocuklar için tehlike arz eden önemli bir hastalığını bildiği halde bunu gizleyerek evlenmesi durumunda da bu husus aldatma kaynaklı bir evlilik iptali gerekçesi olacaktır.

Yanılma Nedeniyle Evliliğin İptali

Evlilik iptali sebepleri arasında en muğlak şekilde düzenlenmiş olan sebepse evlenme hususunda veya evlendiği kişinin özellikleri konusunda yanılgıya düşmektir. Yanılmanın türü ve boyutu yanında yanılma iddiasının doğruluğu ve samimiyeti de bu gerekçeyle açılan bir evlilik iptali davasında dikkate alınacaktır.

Korkutma Sonucu Gerçekleşen Evliliğin İptal Edilmesi

Kişinin veya yakınlarının hayatına veya sağlığına veya onur ve şerefine yönelik bir tehlike ile tehdit edilmesi ve korkutulması suretiyle evlenmesi de bir evlilik iptali sebebidir. Evliliğin iptali aile hukuku alanına giren bir konu olup boşanma avukatı tarafından takip edilmesi gereken özel bir dava türüdür.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

14 Yorum

 1. Av. İlker Atamer

  Eşinizin madde kullanıyor olması evlilik iptali çin neden teşkil etmez ancak boşanma davası açarak evliliği sonlandırabilirsiniz.

  1. Elif

   Merhaba ben evleneli 2 hafta oldu eşimin kızıma karşı tavırları değişti kendini çalışıyor gösterdi ama çalışmıyor evliliğin iptalini isteyebilirmiyim

 2. Av. İlker Atamer

  Evlilik iptali yerine boşanma davası açmanız daha uygun olacaktır.

  1. Nihan

   Merhaba 7 aylık evliyim eşim hep yalanlar söylemiş evine bakabilecek biri değilmiş işi de yokmuş beni kandırmış evliliğim iptal olur mu

   1. Av. İlker Atamer

    Kişilik uyuşmazlığı gibi durumlar evlilik iptalinden ziyade bir boşanma sebebi teşkil edecektir.

 3. Av. İlker Atamer

  Evlilik iptali davası alabilirsiniz ama boşanma davası bazen evlilik iptali davasından daha hızlı ve etkili bir yoldur. Bir boşanma avukatından danışmanlık hizmeti alıp hangi davanın daha uygun olacağı konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.

 4. Av. İlker Atamer

  Belirttiğiniz sebep geçerli bir evlilik iptali sebebi olarak kabul edilmeyecektir. Ayrıca, boşanma davası, evlilik iptalini göre daha hızlı sonuçlanabilecek bir davadır. Dolayısıyla evlilikten pişmansanz boşanma davası açmanız daha uygun olabilir.

 5. Av. İlker Atamer

  Evlilik iptali yalnızca kanunda gösterilen hallerde mümkün olduğundan, sizin durumunuzda evlilik iptalinden ziyade boşanma davası açılabilir.

 6. Birsel

  20 günlük tayin için nikah yapmıştık , yanıldığımı anlayınca anlaşmalı boşandık. Bu evliliği tümden iptal ettirmek geçmişimden sildirmek için dava açabilirmiyim

  1. Av. İlker Atamer

   Nüfus kayıtlarındaki evlenme ve evlilik iptali gibi ayrıntılar her zaman görünecektir. Bunun hukuki yoldan silinmesi imkansız olmamakla beraber hayli zordur.

 7. Naime kaya

  Düğünüm olmadı nikahım kıyıldı ama aldatma oldu nikah iptal olurmu

  1. Av. İlker Atamer

   Aldatma bir boşanma sebebi olup evlilik iptali için yasal bir gerekçe değildir.

 8. Şenay

  İki aylık evliyim ve ne düğün ne yeni bir eşyahatta nede bir alyans takıldı resmen karın tokluguna evlilk yaşıyorum bunun. İçin evlilik iptali yapabilirmiyim

  1. Av. İlker Atamer

   Hayır bu tür ekonomik gerekçeler evlilik iptalinden ziyade bir boşanma sebebi teşkil edebilir.

error: Kopya koruması!