201110.22 32

Evlilik Sözleşmesi

evlilik sözleşmesi

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi)

Evlilik sözleşmesi veya kanundaki tanımı ile mal rejimi sözleşmesi, aile hukuku alanına giren bir konu olup aile ve boşanma avukatı olarak evlilik sözleşmeleri hakkında sık sorulan bazı sorulara verdiğimiz cevaplar şu şekildedir.

Evlilik sözleşmesi nedir?

Evlilik sözleşmesi, evlenecek olan çiftlerin veya halen evli olan eşlerin, evlilik sırasında ve evliliğin sona ermesi durumunda mal varlıklarını nasıl yönetecekleri, mal rejimi konusunda tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler olacağını ve evlilik sona erdiğinde malların ne şekilde tasfiye edileceğini düzenleyen ve resmi şekilde yapılması gereken bir aile hukuku sözleşmesidir. Bu tür sözleşmeler için Medeni Kanun’da “mal rejimi sözleşmesi” terimi kullanılsa da halk arasında bu sözleşmenin yaygın ismi “evlilik sözleşmesi”dir ancak her iki terim de aynı manaya gelmektedir.

Evlilik sözleşmesi ile mal rejimi sözleşmesi farklı mıdır?

Hayır yukarıda açıklandığı gibi gibi iki sözleşme de aynı şeyi ifade etmektedir. Halk arasında “evlilik sözleşmesi” olarak bilinen sözleşme aslında “mal rejimi sözleşmesi”dir ve her iki kavram da aynı sözleşmeyi ifade etmektedir. Diğer bir deyişle her iki sözleşme de aynı manaya gelmektedir.

Evlilik sözleşmesi yapmak niçin önemlidir?

Mal rejimi sözleşmesi, taraflar evlendikten sonra mallarının nasıl yönetileceği ve boşanma ile birlikte malların tasfiyesine geçildiğini zaman malların nasıl tasfiye edileceğini düzenleyen son derece önemli bir hukuki belge be delildir. Mal rejimi tasfiye edilirken hangi tarafın diğer taraftan ne tür alacak talepleri olacağı tamamen mal rejimine göre belirlenecektir. Ayrıca evlilik sözleşmesi boşanma veya evliliğin iptali durumunda bir başka deyişle mal rejimin tasfiyesi gündeme geldiğinde en önemli hukuki belge haline gelecektir.

Ben zenginim ama müstakbel eşimin maddi gücü benim kadar iyi değil, ne yapmalıyım?

Evlilik her şeyden önce güvene ve sadakate dayanan bir kurumdur. Dolayısıyla her şeyden önce bu güvenin tesis edilmesi ve zedelenmemesi gerekir. Güven tesis edildiyse gayet medeni bir uygulama olan mal rejimi sözleşmesi yapmanın hiçbir tarafı rahatsız etmemesi gerekir. Eğer  taraflardan biri evlilik sözleşmesi yapmaya yanaşmıyorsa bu husus ciddi olarak değerlendirilmelidir.

Mal rejimi sözleşmesi ne zaman yapılır?

Mal rejimi sözleşmesi evlilikten önce veya sonra yapılabileceği gibi evlilik töreni esnasında evlendirme memuruna yapılacak bir beyanla da yapılabilir. Ancak evlenme gerçekleştikten sonra taraflardan birinin mal rejimi sözleşmesi yapmaya yanaşmak istememesi ihtimaline binaen mal rejimi sözleşmesini nikahtan önce yapmak daha uygun olacaktır. Ancak Medeni Kanun, mal rejimi sözleşmelerinde tarafların bir takım özel düzenlemeler yapmalarına müsaade ettiğinden evlendirme memuru önünde standart ve şablon bir mal rejimi türünü seçmek yerine tarafların özelliklerine ve taleplerine göre kişiye özgü bir sözleşme yapmak hukuken her zaman daha sağlıklı olacaktır. Dolayısıyla henüz taraflar evlenmediyse bir başka deyişle nikah kıyılmadıysa evlilik sözleşmesinin nikahtan sonraya bırakılması pek uygun olmayabilir. Zira nikahtan sonra eşlerden biri evlilik sözleşmesi imzalamaya yanaşmayabilir. Ayrıca eşler evlendikten sonra da karşılıklı bir mutabakat ile evlilik sözleşmesi yaparak tabi oldukları mal rejimini değiştirebilirler.

Mal rejimi sözleşmesi nasıl yapılır?

Mal rejimi sözleşmeleri noterde düzenleme şeklinde yapılabileceği gibi bizim de tavsiye ettiğimiz en uygun yöntem mal rejimi sözleşmesinin aile hukuku konusunda uzman bir aile avukatı tarafından tarafların taleplerine, varlığı durumunun özelliklerine, maddi konular üzerinde anlaşmalarına göre kişiye özel olarak hazırlanması ve ardından notere onaylatılmasıdır. Zira Medeni Kanun mal rejimleri konusunda genel ve standart hükümler çizmişse de bir takım konular ve mallar üzerinde taraflara özel düzenlemeler yapma hakkı tanımıştır. Bu itibarla evlilik sözleşmesinin mutlaka uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanmış olması önemlidir. Avukat tarafından hazırlanan sözleşme, notere götürülükten sonra ilgili kişilerce imzalanır ve son olarak noter tarafından onaylanır. Evlilik sözleşmesi yapacak kişilerin notere giderken yanlarında kimlik ve 3 fotoğraf götürmesi gerekir.

mal_rejimi_sozlesmesi

Evlilik sözleşmesi maddeleri nasıl olmalıdır?

Evlilik sözleşmesi, tarafların maddi durumuna, mal varlıklarına, ihtiyaç ve taleplerine göre taraflara özgü şekilde kişilere özel olarak hazırlanmalı ve sözleşme maddeleri buna göre oluşturulmalıdır. Örneğin evlenecek kişiler edinilmiş mallara katılma rejimini benimseyen bir sözleşme yapacaklarsa hangi malların kişisel mal hangi malların edinilmiş mal olduğu konusunda tercih yapabilecekleri bazı noktalar vardır. Bu bakımdan tarafların durum ve taleplerine göre sözleşme maddeleri oluşturulacaktır. Ancak tüm çifteler için geçerli standart bir sözleşme metni yoktur.

Evlilik sözleşmesi nerede yapılır?

Evlilik sözleşmesi aile avukatı tarafından hazırlanır ve hazırlanan sözleşme metni taraflarca noterde onaylatır. Evlilik sözleşmesi yapacak olan kişiler sözleşme metnine ek olarak kimlik ve yanlarında 3 adet vesikalık fotoğraf bulundurmalıdır. Eğer eşlerden biri yabancıysa ayrıca pasaportun yeminli ve onaylı tercümesi gerekli olacaktır.

Evlilik sözleşmesi evlendikten sonra yapılır mı?

Evlilik sözleşmesi evlendikten sonra da yapılabilir, herhangi bir hukuki engel yoktur.

Evlilik sözleşmesi yapılması zorunlu mudur?

Hayır evlilik sözleşmesi veya mal rejimi yapılması kanunen zorunlu değildir. Taraflar evlenmeden önce, evlilik esnasında ya da evlendikten sonra evlilik sözleşmesi yapabileceği gibi yapmama özgürlüğüne de sahiptir.

Evlilik sözleşmesi yapılmazsa ne olur?

Eğer taraflar anlaşarak bir evlilik sözleşmesi yapmazsa veya nikah esnasında evlilik sözleşmesi seçtiklerine dair nikah memuruna bir beyanda bulunmazlarsa yasal mal rejimi olan edinilmiş mal rejimine tabi olacaklardır. Dolayısıyla herhangi bir evlilik sözleşmesi yapılmaması durumunda taraflar Medeni Kanun’a göre yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejimi”ne tabi olunur. Bu durumda eşler Medeni Kanun’daki yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaktır.

Evlilik sözleşmesi sonradan değiştirilebilir mi?

Evet evlilik sözleşmesi sonradan yapılacak bir başka evlilik sözleşmesi ile değiştirilebilir hatta tarafların tabi olduğu mal rejimi de aynı şekilde yeni bir evlilik sözleşmesi ile değiştirilebilmektedir.

Evlilik sözleşmesi örneği?

Evlilik sözleşmeleri tarafların durumlarına, talep ve ihtiyaçlarına göre hazırlandığından herkese uyan herkes için geçerli standart bir evlilik sözleşmesinden söz etmek mümkün değilidir. Tarafların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda uzman bir boşanma avukatı vasıtasıyla sözleşme maddeleri kişiye özel olarak oluşturmalıdır. Noterlerde bulunan standart metinler oldukça eksik ve yetersiz olduğundan bir boşanma avukatından sözleşme hazırlanması konusunda destek almak ve kişiye özgü eksiksiz bir evlilik sözleşmesi hazırlatmak uygun olacaktır.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *