201501.05 72

Çekişmeli Boşanma Davası

çekişmeli boşanma davası

Çekişmeli boşanma nedir?

Çekişmeli boşanma, evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsurları olan boşanma, velayet, tazminat ve nafaka konularından en az biri nedeniyle uzlaşamaması nedeniyle iddia, talep ve savunmalarını aile mahkemesi huzurunda dile getirmeleridir.

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Çekişmeli boşanma davası, bir boşanma davasında tarafların boşanma, velayet, tazminat veya nafakaya ilişkin bir anlaşmaya varamaması ve bu konularda bir tarafın talebinin diğer tarafça kabul edilmediği aile hukuku davalarıdır. Eğer taraflardan biri boşanma istiyor ancak diğer taraf boşanma istemiyorsa, çocuk veya çocukların velayetini her iki taraf da istiyorsa ya da tazminat veya nafakanın ödenip ödenmemesi veya miktarı konusunda bir mutabakat yoksa çekişmeli bir boşanma davası söz konusudur.

Çekişmeli boşanma nasıl olur?

Çekişmeli boşanma davasında karşılıklı mutabakat ve anlaşma söz konusu olmadığından, taraflardan biri tarafından çekişmeli boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma davaları, boşanma sebepleri konusunda iddia edenin ispatla yükümlü olduğu davalardır ve iddiaların ispatlanması amacıyla delillerin sunulması ve tanıkların bildirilmesi ve bunların değerlendirilmesi zaman aldığından genelde tek celsede sonuçlanan anlaşmalı boşanma davasından farklı olarak uzun süren davalardır.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?

Çekişmeli boşanma davası, boşanmak isteyen taraflardan biri tarafından yetkili mahkemeye verilecek boşanma dilekçesi ve dilekçede ekinde bulunan delillerle birlikte bir dosya haline getirilerek açılır. Boşanma davalarında sıkı usül kuralları uygulandığından davanın aile avukatı tarafından açılarak yürütülmesi çok önemlidir. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması açısından da davanın bir profesyonel bir avukat tarafından açılıp takip edilmesini tavsiye ediyoruz.

çekişmeli boşanma

Çekişmeli boşanma dilekçesi nasıl olmalı?

Çekişmeli boşanma davası dilekçesi, boşanma sebebi, kişinin özel durumu, kişinin talepleri, delil durumuna göre kişiye ve dava özel olarak hazırlandığından her olaya ve her davaya uygun standart bir “çekişmeli boşanma dilekçesi örneği” hakkında söz etmek imkansızdır. Ayrıca çekişmeli boşanma dilekçesi, davada izlenecek taktiğe göre bir takım hususları özellikle içermelidir ve mutlaka bir aile ve boşanma avukatı tarafından hazırlanmalıdır.

Çekişmeli boşanma ne kadar sürer?

“Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer” veya “çekişmeli boşanma davası kaç duruşmada biter” sorularının cevabı, çekişmeli boşanma davasının nerede açıldığına, boşanma sebebine ve dosyadaki delillere göre değişmektedir. Davanın görüleceği yer İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük bir şehirse mahkemelerin yoğunluğu genelde fazla olduğundan bu tür kalabalık şehirlerde duruşma araları nispeten uzun olmaktadır ki bu da dava sürecini kısmen uzatmaktadır. Ayrıca örneğin zina sebebiyle boşanma ile şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası kuşkusuz aynı derecede uzun sürmeyebilir. Veya zinaya ilişkin fotoğraf, e-mail yazışması veya fotoğraf gibi delillerin bulunduğu bir zina sebepli boşanma davası ile tanık dışında hiçbir somut delilin bulunmadığı bir zina davasının aynı uzunlukta sürmesi beklenemez. Ayrıca her davada olması bile kimi boşanma davalarında keşif veya bilirkişi incelemesi gerekebilmektedir. Bu bakımdan boşanma davası için boşanmanın sebebi, dosyanın özellikleri, delil durumu gibi faktörler de çekişmeli boşanma davalarının ne kadar uzun süreceğini etkilemektedir.

Çekişmeli boşanma protokolü nedir?

Boşanma protokolü yalnız anlaşmalı boşanma davalarında söz konusu olan bir hukuki belgedir ve çekişmeli boşanma davalarında bu tür bir protokol olmadığından “çekişmeli boşanma protokolü örneği” şeklinde bir belge de yoktur. Zira protokol ancak taraflar arasında anlaşma ve uzlaşma mevcutsa söz konusu olan bir belgedir. Ancak taraflar arasında boşanma veya velayet gibi konularda anlaşmanın bulunmadığı çekişmeli boşanma davası bakımından bu tür bir protokol söz konusu olamaz. Ancak çekişmeli bir boşanma davası tarafların uzlaşması halinde her zaman anlaşmalı boşanma davasına dönüşebilmektedir. Ancak ister çekişmeli boşanma ister anlaşmalı boşanma olsun, boşanma kararı kesinleştikten sonra nüfus idaresi tarafından boşanma işlemleri olarak nüfusa işlenecektir.

Av. İlker ATAMER

Bu sitedeki tüm makale ve içerikler Av. İlker ATAMER’e ait olup, yazı ve içerikler aidiyet tescili bakımından elektronik imzalı zaman damgası ile mühürlenmiştir. Sitedeki yazı ve içeriklerin yazılı izin olmaksızın kopyalanması veya başka yerde yayınlanması durumda FSEK kapsamında yasal işlem yapılacaktır.

Soru veya yorum yazabilirsiniz

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. *