+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

boşanma davası

Boşanma davası türleri nelerdir?

Boşanma davası genel olarak anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davası şeklinde iki kategoriye ayrılır. Eğer her iki taraf da boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçları konusunda anlaştıysa anlaşmalı boşanma davasından söz etmek mümkündür. Eğer taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte boşanmanın hukuki sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vb) anlaşamadıysa yine çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır. Boşanma davasıyla ilgili detaylara geçmeden önce bu konuda kafası karışık olarak kişiler için evlenme ve boşanma konularında tavsiyeler başlıklı yazımızı okumalarını tavsiye ederiz.

Boşanma sebepleri (nedenleri) nelerdir?

Medeni Kanun’da boşanma sebepleri olabilecek hususlar tek tek sayılmış olup şunlardır:

 • 1. Zina
 • 2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • 3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
 • 4. Terk
 • 5. Akıl Hastalığı
 • 6. Evlilik birliğinin sarsılması (şiddetli geçimsizlik)

Anlaşmalı boşanmanın şartları nelerdir?

Anlaşmalı boşanma şartları bakımından öneli olan iki husus asgari 1 yıl süren bir evlilik ve tarafların anlaşmış olmasıdır. Bu itibarla evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması, tarafların boşanma ve boşanmanın sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vs) konusunda tam bir anlaşmaya varmış olması ve en önemlisi tüm bunların boşanma avukatı tarafından kusursuz bir boşanma protokolüne detaylı şekilde yazılması gerekir.

Boşanmak için ne yapmalı?

Boşanmak için her şeyden önce boşanma konusunda kesin bir karara varmalısınız ve hiçbir şüpheye mahal kalmayacak şekilde boşanmanın hayatınız için daha iyi olduğuna ve sizi daha mutlu edeceğine inanıyorsanız boşanma davası açmalısınız.. Eğer içinizde boşanmaya dair şüphe varsa, şüpheleri yok edene dek boşanma davası açmamak daha uygun olacaktır.

Boşanma süreci nasıl işler?

Boşanma süreci, boşanma davası açmak üzere dava dosyasının ilgili mahkeme birimine verilmesiyle başlar ve davanın kabulü ya da reddine dair kararın kesinleşmesiyle sona erer. Dava sürecinde önce davacının dava dilekçesi, ardında davalının cevabı alınır. İkinci aşamada ise davalının verdiği cevaba karşı davacının cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesi alınır. Ardında ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilir ki bu aşamada tanık dinleme ve delil değerlendirme süreçleri gerçekleşir.

Boşanma davaları ne kadar uzun sürer?

Boşanma davasının ne kadar zaman alacağı nerede açıldığına, boşanma uzmanı avukat ile takip edilip edilmediğine, davanın anlaşmalı mı yok çekişmeli mi olduğuna, boşanmanın gerekçesine, delil ve tanık durumuna, verilen kararının temyiz edilip edilmediğine ve dava dosyasına diğer pek çok değişkene bağlıdır. Dolayısıyla davanın ne kadar süreceği her davanın kendi özel koşullarına ve detaylarına göre cevaplanabilecek bir sorudur. Örneğin eşlerden birinin yabancı ve yurt dışında olduğu uluslararası boşanma davaları daha uzun sürmektedir.

En hızlı nasıl ve ne kadar sürede boşanabilirim?

Boşanmanın en hızlı yolu kuşkusuz anlaşmalı boşanmadır. Eğer boşanma davasıyla ilgili dilekçe ve protokoller ve diğer gerekli dokümanlar bir aile avukatı tarafından kusursuz şekilde hazırlanmışsa dava tek celsede sonuçlanabilir. Eğer tarafların acil bir boşanma kararına ihtiyacı varsa bu sürecin kısaltılması ve hızlı boşanmak mümkündür. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma davasını hangi tarafın açması daha avantajlıdır?

Anlaşmalı bir boşanma davasında taraflar boşanma ve sonuçları konusunda tam bir anlaşmayı varmış ise davayı hangi tarafın açtığının bir önemi yoktur. Çekişmeli davalarda ise davayı hangi tarafın açtığı, davanın özelliğine ve ortaya konan boşanma sebebine göre inandırıcılık ve ispat bakımından önem taşıyabileceği gibi eğer ihtiyati tedbir talep edilecekse bu anlamda da boşanma davasını ilk kimin açtığı önem ve özellik arz edebilir.

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası, boşama dilekçesinin ve dava dilekçesi ekindeki delillerin dosya haline getirilerek açılır. Dilekçede boşanmanın nedenleri, hukuki dayanakları ve delilleri gösterilir. Ayrıca boşanma davası süresince talep edilen geçici tedbirler ve boşanmanın sonuçlarına dair talepler yer alır.  Dilekçe, Aile Mahkemesine veya Aile Mahkemesi adına tevzi işlemi yapan adliye bürosuna verilerek açılır.

Boşanma işlemleri nelerdir?

Boşanma işlemleri, boşanma davasının açılması, boşanma kararının kesinleştirilmesi ve son olarak kesinleşmiş kararının nüfus kaydına işlenmesidir.

Boşanmak için gerekli evraklar nelerdir?

Boşanmak için temel olarak çok iyi yazılmış ve kusursuz bir boşanma dilekçesi ve boşanmaya ilişkin delil niteliği taşıyan belgeler gereklidir. Eğer davayı boşanma avukatı ile açacaksanız dava için gereken her evrak ve her detay avukatınız tarafından hazırlanacaktır. Ancak avukat olmaksızın dava açılacaksa dava açan kişinin kimlik fotokopisi de dosyaya mutlaka eklenmelidir.

Boşanma dilekçesi nasıl olmalıdır?

Boşanma davası dilekçesi, boşanma nedenleri ve boşanmanın hukuki dayanaklarını içermelidir. Usul hukuku gereği sonradan iddia ve taleplerde değişiklik yapılması mümkün olmadığından tüm  hukuki gerekçeler, yasal dayanaklar ve deliller eksiksiz olarak yazılmalı, eğer varsa tedbir taleplerine ilişkin hususlar belirtilmelidir. Boşanma dilekçesi konusunda yapılan hatalar boşanma davasının tüm seyrini olumsuz etkileyebilir hatta boşanma davasının reddine yol açabilir.

Davada eşlerin ikisi de mahkemede bulunmak zorunda mı?

Eğer anlaşmalı bir boşanma olacaksa hakimin her iki eşi de duruşmada görmesi ve boşanma hususundaki beyanlarını bizzat alması gerektiğinden eşlerin mahkemeye gitmesi gereklidir. Ancak çekişmeli bir dava söz konusu ise bu durumda tarafların mahkemeye bizzat gitmek yerine kendilerini avukat ile temsil etmeleri mümkündür.

Boşanma davasına bizzat katılmam şart mı?

Bir önceki soruda cevapladığımız gibi anlaşmalı bir boşanma davası söz konusu ise, eşlerin en az bir celse duruşmaya katılmaları gereklidir. Eğer çekişmeli boşanma davası mevcut ise ve tarafların avukatı yok ise özellikle davacı tarafın davaya katılması, davanın devamı bakımından zorunludur. Eğer tarafların avukatı var ise taraflar bizzat duruşmaya katılmak zorunda değildir.

Boşanma davasına gitmeme nasıl bir sonuç doğurur?

Bir önceki soruda cevapladığımız gibi anlaşmalı bir boşanma davasında tarafların en azından bir celse duruşmaya gidip boşanma konusundaki beyanlarını hakim huzurunda teyit etmeleri gerekir. Çekişmeli bir davada ise davacı tarafın boşanma davasını ya bizzat ya da boşanma avukatı ile takip etmesi hukuken zorunludur. Aksi halde dava önce müracaata bırakılacak ardından da açılmamış sayılacaktır. Davalı taraf ise hukuken zorunlu olmasa bile hak ve menfaatlerini korumak ve iddialara cevap vermek adına ya bizzat ya da bir avukat tutarak davayı takip etmelidir.

Boşanma davası için avukat tutmalı mıyım?

Boşanma davasının mutlaka aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir boşanma avukatı tarafından takip edilmesini şiddetle öneriyoruz. Zira sadece boşanma değil, aynı zamanda velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın birtakım hukuki sonuçları ve mal rejimleri bakımından kişilerin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasının ve temsil edilmesinin tek yolu bu alanda profesyonel bir avukat ile çalışmaktır.

Eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyenler ne yapmalı?

Şiddet gören taraf, kendisine fiziki şiddet uygulandıktan sonra hiç vakit kaybetmeden bir polis merkezine gidip şikayetçi olmalı ve sağlık raporu (darp raporu) almalı ve uzaklaştırma tedbiri talepli olarak boşanma davası açmalıdır.

Çocuğun velayeti kime verilir?

Bu sorunun cevabı da boşanma davasının özelliklerine ve detaylarına göre değişmekle birlikte genel olarak çocuğunun yaşının küçük olması halinde annenin daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür. Boşanma davası sonrası verilecek velayet kararına karşı velayet davası açılabilir.

Boşandıktan sonra hemen yeniden evlenebilir miyim?

Boşanan erkek, boşanma kararının kesinleşmesiyle birlikte hemen yeni bir evlilik yapabilir. Ancak boşanan kadının hemen yeniden evlenmesi hukuken mümkün değildir. Boşanan kadın Medeni Kanun gereği, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ancak 300 gün geçtikten sonra evlenebilir. Genel kural bu olmakla birlikte söz konusu bekleme süresi dava yoluyla kaldırılabilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi için “İddet Süresi ve İddetin Kaldırılması” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İddet süresi ne kadardır ve ne zaman başlar?

İddet süresi bir başka ifadeyle “bekleme süresi” 300 gün olup boşanma kararının kesinleşmesiyle başlar. Eğer kadın hamile değilse iddet süresini dava yoluyla kaldırmak mümkündür. Bu süreyi hızlıca kaldırmanın en iyi yolu ise bir boşanma avukatından yardım almaktır. İddet süresinde hamilelik ise bambaşka bir hukuki problemdir.

Boşanma halinde ne kadar nafaka alırım veya öderim?

Kanunda nafaka konusunda bir yüzde veya oran belirlenmemiştir, Nafakanın ödenip ödenmeyeceğine veya ödenecekse ne miktarda ödeneceği konusunda hakim takdir sahibi olup tarafların sosyal ve ekonomik durumuna göre nafaka belirlenecektir.

Boşanma sonucunda tazminat öder miyim?

Bu sorunun cevabı boşanmada kimin kusurlu olduğuna bağlıdır. Zira Medeni Kanun’a göre boşanmada kusurlu olan tarafın tazminat ödemesine hükmedilebilmektedir. Dolayısıyla boşanma davasında usul kuralları ile delil ve ispat konuları son derece önemli olduğundan mutlaka boşanma avukatı ile hareket edilmesini özellikle tavsiye ediyoruz.

Anlaşmalı boşanma halinde nafakanın iptali veya artırılması mümkün müdür?

Taraflar anlaşmalı boşanma ile boşanmış ve anlaşmalı boşanma protokolü ile nafaka bedeli karşılıklı olarak kararlaştırılmış olsa dahi, şartların oluşması halinde nafaka ödeyen eş nafakanın iptali veya azaltılması için; nafaka alan eş ise nafakanın artırılması için dava açabilir.

Ses kaydı veya video görüntü kayıtları delil niteliği taşır mı?

Prensip olarak kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden ve gizlice çekilmiş görüntü ve kayıtlar hukuka aykırıdır ve suç teşkil eder. Ancak Yargıtay‘ın son dönemde vermiş olduğu bazı kararlarda hukuka aykırılık yorumunu esnettiği görülmektedir. Bu itibarla ses veya görüntü kaydının delil olarak kullanıp kullanılmayacağı veya suç teşkil etme riski olup olmadığı konusunda mutlaka bir avukatın görüşünü aldıktan sonra hareket edilmesi uygun olacaktır.

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Her şeyden önce şunu vurgulamak gerekir boşanma davası ile mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar birbirinden farklıdır. Boşanma davasında hakim sadece tarafların boşanıp boşanmaması hususunda karar verir ancak mal paylaşımı yapmaz. Eğer anlaşmalı bir boşanma davası söz konusu ise, taraflar kuşkusuz “anlaşmalı boşanma protokolü” ile mal paylaşımına dair bazı kararlar alabilir ancak çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı olmaz. Zira mal paylaşımına dair taleplerin ayrı bir dava ile talep edilmesi gerekir.

Boşanma avukat ücreti ne kadardır?

Boşanma davasına dair asgari avukatlık ücretleri her baro tarafından belirlenmiştir. Avukatlık ücreti, tarifede belirlenen rakamın altında olmamak şartıyla boşanma davanızın özelliklerine, gerekçesine, delil durumuna, davanın ne kadar süreceğine ve diğer detaylara göre belirlenecektir. Yine avukatlık ücretini belirleyen bir başka unsur da kuşkusuz avukatın kalitesi, bilgisi ve tecrübesidir. Ancak bizim tavsiyemiz boşanma avukatı arayışında, avukatlık ücretinden ziyade size gerçekten boşanma davası konusunda yardımcı olabilecek, hak ve menfaatleriniz en şekilde koruyacak ve gerçekten boşanma hukuku konusunda uzman bir avukat bulmaktır, ücret ikinci planda düşünülmelidir.

Boşanmada velayet nasıl belirlenir?

Boşanma davası devam ederken geçici olarak ve dava sonunda temelli olmak üzere hakim, çocuğun veya çocukların annenin mi yoksa babanın yanında mı kalacağını ve velayet hakkının kimde olacağını karara bağlarken çocuğun yaşını, ruhsal ve bedensel gelişimini daha genel ifadeyle çocuğun çıkarlarını göz önünde bulunduracaktır.

Çocuğun yaşının küçük olması durumunda velayet anneye mi verilir?

Genel olarak çocuğun yaşının küçük olması durumunda annenin velayet konusunda daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz ancak bazı istisnai durumlarda boşanma davasının özelliklerine, boşanma davasının gerekçesine ve tarafların niteliklerine hatta boşanma avukatının uzmanlığına göre bazen çok küçük yaşta da olsa velayetin babaya verilmesi mümkündür.

En sık açılan boşanma davası türü nedir?

Adalet Bakanlığı‘nın yayınladığı boşanma davası istatistiklerine göre en yaygın boşanma davası türü evlilik birliğinin sarsılması veya diğer adıyla şiddetli geçimsizlik davasıdır.

Av. İlker ATAMER

45 Yorum

 1. kübra başaran

  Esımle anlasmalı bosandık 3 ay oldu ama benı aldattıgını orendım simdi ona herhangıbır dava aca bılrmıyım sadakatsızlık davası

  1. Av. İlker Atamer

   Evet boşanma davası sonuçlansa dahi sonradan öğrendiğiniz aldatma fiili nedeniyle manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 2. Svk

  Merhaba 6 senelik evliyiz bir cocugumuz var 4 yasinda siddetli gecimsizlikten dolayi bosanma karari verdim esim bosanmak istemiyor ne kadar surer bosanmanin sonuclanmasi

  1. Av. İlker Atamer

   Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusuna cevap verebilmek için davanın tüm detayını bilmek gerekiyor. Ancak çekişmeli bir boşanma davası her halükarda en az 4-5 celse sürecektir.

 3. zahide

  3 senedir eşim barlarda türkü söyleyen bir kadınla ilişkisi var ve son 1 senedir evi terketti ama benden anlaşmalı boşanalım demesine rağmen hep bir bahane buluyor. sosyal medya üzerinden olsun elimdeki delillerden olsun benimle yaşamadığını isbat ederim elimde çekildikleri onlarca foto var ve ben boşanmak istiyorum artık maddi ve manevi çöküş yaşıyorum oğlum var 2010 doğumlu velayetini almayı istiyorum sorum şu ben delillerimle avukat tutsam o gelmese bile boşanma gerçekleşir mi?

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer eşinizin anlaşmalı boşanmaya razı olmuyorsa çekişmeli bir boşanma davası açmaktan başka seçeneğiniz bulunmuyor. Çekişmeli dava açtıktan sonra eşiniz duruşmalara gelmezse dahi dava ilerler ve davanızı ispat etmeniz halinde boşanabilirsiniz.

 4. Av. İlker Atamer

  Eşinizin yoğun şekilde alkol kullanması ve evlilik dışı ilişkiler yaşaması çocuğun velayetini almada sizi daha avantajlı hale getiriyor. Velayet halen hem sizde hem babada olduğu için çocuğu eşinizden habersiz bile olsa yanınıza almanız hiçbir şekilde suç teşkil etmez. Eğer zinayı ispatlayan delilleriniz sağlamsa ve iyi boşanma avukatı ile çalışırsanız eşinizin maddi gücü oranında tazminat alabilirsiniz.

 5. Av. İlker Atamer

  Eğer zina söz konusu olduğu halde 6 ay içinde boşanma davası açılmadıysa artık kanunen zinanın affedildiği varsayılır ve artık zina fiili bir boşanma sebebi olmaktan çıkar. Velayet konusunda hakimden çok pedagogların vereceği rapor önemlidir ve bu hususta tarafların durumları, özellikleri ve çocukla iletişimleri son derece önemlidir. Dolayısıyla ayrıntılı bir görüşme yağmadan ve tüm detaylara vakıf olmadan velayet konusunda net bir yorum yapamayız.

 6. canan

  Mrb ilker bey bn 3 yillik evliyim esimden surekli siddet goruyorum ve birgun cok kotu sekilde dovdu bnde hasteneye gittim darp rapou aldim ve sikayetci oldum daha sonra annemn evine geldim 6 ay oldu bn karsi tarfin hicbirsyini istemiom bosanacm ama kndisine ulasamiyoz anlasmali bosanma davasi acacm kndisi ortada yok baska ile calismaya gitmis ikametgahida eski evnde bulunuyo polis tarafindan aramasida var ne yapmam gerekiyo bnm nasil bosanacm bn bundan

  1. Av. İlker Atamer

   Eşinize ulaşamıyorsanız anlaşmalı boşanmanız hukuken mümkün değil. Bu durumda boşanma davasının çekişmeli olarak açılmasından başka seçeneğiniz bulunmuyor.

 7. zynp

  Cekismeli olarak açılan bosAnma davasi dava gunu iki tarafin biz bosanmak istiyoruz demesi dogrultusunda tek celsede biter mi?

 8. hülya

  Esim 3 yil once beni aldatti telefon dokumanlarini yakaladim araya ailelerin girmesi ile bosanmaktan vazgecirdiler bir oglum vardi bir sans tanidim. Bugun yine baska bir kadinla watsapta yazismalarini yakaladim cinsel icerikli bir mesajdi Esim karsi taraftan seksi pozlu resimler istiyordu.yazismalarini kopyalayarak kendi telefonuma yolladim.ustelik Turkmen oldugunu ‘ve bu isi para karsiligi yaptigini soyledi esim arsizlikta diz boyu.Şimdi dava acsam hemen bosanirmiyim oglum alti yasinda velayetini bana verirlermi.calisiyorum nafaka baglarmi cocuga

  1. Av. İlker Atamer

   Eşinizin daha önceki aldatma fiilini affettiğinize göre önceki zinadan dolayı dava açma hakkınız olmasa da eşinizin son zinası sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Sizin çalışıyor olmanız çocuğa tedbir veya iştirak nafakası bağlanmasına engel değildir. Eğer uzman bir boşanma avukatı ile çalışırsanız velayeti alabilirsiniz.

 9. nurten

  eşimden ayrıyım boşanma davası açacağım beni tehtid ettiği için adres vermek istemiyorum.adres vermek zorunlumu

  1. Av. İlker Atamer

   Evet HMK gereği dilekçede adresinizi belirtmeniz zorunlu. Zaten davauyla ilgili her türlü tebligatın size yapılabilmesi için adresiniz gerekmektedir. Ancak bir avukat vasıtasıyla dava açarsanız tüm tebligatlar avukatınıza yapılacağı için adresini ifşa etmek zorunda kalmazsınız.

 10. Av. İlker Atamer

  Eğer uzman bir boşanma avukatı ile çalışırsanız ve eşinizin zina yaptığını ispatlarsanız çocukların yaşı da nispeten büyük olduğundan velayeti alma şansınız yüksek olur.

 11. Sonay

  Merhaba ilker Bey
  2012 yılında bir Japon vatandaşı ile evlendim. Eşim 1 hafta sonunda ülkesine döndü.
  1 ay sonra ayrıldık.
  Fakat evliliğimız hala devam ediyor.
  Bu süre zarfında gorusmedik
  Bu sabah eşimin japonyadaki babasını arayip ona kizindan ayrılmak istediğimi söyledim.
  Bana kızını 2 yıl önce kaybettiğini söyledi.
  Eğer eşim olduyse boşanma davası açmaya gerek var mı
  Ne yapmalıyım?

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer eşiniz öldüyse evlilik kendiliğinden sonra erer ayrıca boşanma davası açılmaz. Ancak şahıs yabancı vatandaş olduğuna ve yurt dışında vefat ettiğine göre sizin, eşinizin vefat ettiğine dair resmi belgeyi tercüme ettirip nüfus müdürlüğüne sunmanız gerekir.

 12. Gamze

  Merhaba
  10 aylık evliyim 1 aylık kızım var.
  Eşimden boşanmak istiyorum
  Babası kızımı bana vermeyeceğini söylüyor.
  annesi olarak Mahkeme kızımı bana verir mi ?

  1. Av. İlker Atamer

   Çocuğunuz henüz 1 aylık olduğundan ve anneye muhtaç durumda bulunduğundan dava açıldığında geçici velayet; dava sonunda da velayet her halükarda size verilecektir.

 13. hakan

  Merhaba boşanmayı düşünüyorum. 26.06.2002 tarihinde edindiğim bir gayrimenkul bulunmaktadır.20.09.2003 yılında evliliğim gerçekleşti.eşim bu gayrimenkul üzerinde hak talep edebilir mi. Tesekkurler

  1. Av. İlker Atamer

   Sorunuzun cevabı teorik olarak hayır. Ancak mal rejimi alakalı konularda somut ve spesifik bir yorum yapabilmek için evlilik ve malı edinme tarihinden daha başka ayrıntılara da ihtiyacımız var.

 14. Cüneyt

  Merhabalar . 6 aylık evliyim. Kültürel olarak çok farkli yapilara sahibiz . Evliliğimiz birbirimize zarar veriyor bosanmak istiyoruz . Anlaşmalı boşanmada 1 yılı doldurmadigimiz için boşanmanın gerçekleşmeme durumu varmidir ?

 15. Songül

  İlker bey merhaba ben haziran ayında aldatılma nedeni ile boşanma davası açtım ancak cocugumun psikolojisi cok bozuldu bu durumdan ve ben tekrar barışmak zorunda kaldım kızım için ama şuan aynı kadınla tekrar görüştüğünü ögrendim ve kadının instagramdan attığı mesajlar var elimde eşimle mesajlaşmaları ve bana hakaret içeren kelimeler bu durumda nasıl bir YÖK izleyebilirim 2.kez boşanma davası acabiliyormuyum şuan cok çaresizim yardımlarınızı bekliyorum cok teşekkür ederim

  1. Av. İlker Atamer

   İlk davayı hangi gerekçeyle açtığınız ve davanın vazgeçme nedeniyle reddedilip reddedilmediği önemli. İkinci davanın da ilk davanın reddi nedeniyle reddedilmemesi için dava açacaksanız mutlaka bir avukattan danışmanlık veya avukatlık hizmeti alarak açmanızı öneririm.

 16. Hülya

  Merhaba
  Anlaşmalı boşanma davasının ilk duruşma gününe iki tarafta gitmez ise ne olur. Teşekkürler

  1. Av. İlker Atamer

   Davalının ilk celseye gelip gelmemesi çok önemli değildir ancak davacı veya davacı vekili mazeretsiz olarak ilk celseye katılmaz ise dava işlemden kaldırılır.

 17. Fatoş

  Merhaba ilker bey ben 6 aylik evliyim esim evlendigimizden 23 gun sonra çalışmak için il disina gitti ve gittikten yaklasik onbesyirmi gun sonra sosyal medyadan mesajlarini şüphelerim üzerine takip etmeye basladim ve yaklasik bir ay yazismalari takip ettim ve konusmalar cinsel icerikli oldugu icin bosanma davasi actim ve bu dava çekişmeli maddi manevi tazminat davasi actim dilekcemi yazmadan once birde siddet gordum ama darp raporu ve polis kaydi yaptiramadim korkydan ama yuzumun resmini çekmişti m onuda dostaya koydum nasil bir sonuç alirim acaba

  1. Av. İlker Atamer

   Öncelikle geçmiş olsun. Bazı durumlarda darp raporu almak zor veya imkansız olabilir ve darp raporunun haklı sebeplerle alınamadığı durumlarda maruz kalınan şiddet fotoğraf da dahil başka delillerle ispatlanabilir.

 18. Ülfet

  merhaba ben eski eşimle ayrılırken bir tazminat davası vardı hakim tarafından karar verildi bu ödediğim tazminattan sonra tekrar tazminat davası açma gibi bir hakki varmıdır tesekur ederim

  1. Av. İlker Atamer

   Daha önce boşanma davasında tazminat ödenmesine neden olan eylemler nedeniyle yeniden tazminat davası açılamaz.

 19. Nedim

  Merhaba ilker bey benim boşanma davam düştü 15 gün içinde itirazda bulunabilirsiniz dediler itiraz dilekçesi verirsem yeniden dava açabilirmiyim. Tşkler

  1. Av. İlker Atamer

   Eğer davacı olduğunuz davanın duruşmasına mazeretsiz olarak katılmadıysanız davanız işlemden kaldırılır. Bu durumda süresi içinde yenileme dilekçesi verip davayı tekrar işleme aldırabilirsiniz.

 20. Mert

  Annemle babam anlasmali olarak bosandilar ev var bide dukkan var bunlarin mal paylasimi nasil olabilir kaba taslak solerseniz tesekkurler

  1. Av. İlker Atamer

   Mal paylaşımı kaba taslak söylenemez. Bu konuda sorusu olan kişilerin randevu alıp ofisimize gelmesi ve tarafların evlilik süresince mal edinimlerini detaylı şekilde anlatması gerekir. Detaylı bilgi almadan soru cevaplamak mümkün değildir.

 21. Ibrahim

  Merhabalar,

  Anlasmali olarak boşanmış oldugum eşimden olan kız çocuğuma iştirak nafakasi olarak 500 tl bagladim.Ben bu nafakayı 1 ay içerisinde parca halinde göndersem olur mu acaba ? Cevaplariniz icin simdiden tesekkur ederim.

  1. Av. İlker Atamer

   Nafaka borcunun nafaka vadesinde (ödeme gününde) tam olarak ödenmesi esastır. Dolayısıyla ödeme günü itibariyle nafakanın tamamnın ödenmesi şartıyla nafakanın bir kısmını ödeme gününden önce bir kısmını ödeme gününde gönderebilirsiniz.

 22. Eda

  Annem ile babamın boşanmasını istiyorum bunun için ben başvuru da bulunabilir miyim? Teşekkürler.

  1. Av. İlker Atamer

   Hayır, avukat dışında hiçkimse bir başkaası adına boşanma davası açamaz.

 23. tülay

  Mrb İlker bey ben 16 yıllık evliyim ve eşim sürekli borçlu eve sürekli icra dosyaları,ihtarnamaler geliyor.ben anlaşmalı dava açtım fakat mahkemede boşanmak istemediğini söyledi hakim çekişmeli dava açmamı söyledi.Tekrar dava açıcam borçlarıyla ilgili geçmişe dönük icra dosyalarından ve borçlarından dolayı hakim bizi boşarmı acaba????????

  1. Av. İlker Atamer

   Tek başına borçluluk boşanma sebebi olmasa da sizin sorunuzda belirtiğiniz gibi evin bütçesini yönetememe ve borç sarmalı uzun süre devam eden kronik bir problem haline geldiyse ve evliliği çekilmez kılar noktaya varmışsa hakim bunu evlilik birliğini sarsan bir neden olarak görüp sizi boşayabilir.

 24. Emine

  Kızım 10 yıl önce evlendi.4 yıl önce boşandı bizim yanımızda kaldi cocugunla beraber. Bu yaz karar verdiler yine 2 kez nikâh kıydılar. Ama 2 ay içinde ayrıldılar zina suçundan ( benim kızım sevgili bulmuş kendine).Şimdi mahkemesi var .Kaç zamanda çıkar ve en önemlisi TORUNUMUN siciline islicekmi bu annesinin zinası

  1. Av. İlker Atamer

   Zina, suç olmayıp boşanma ve tazminat sebebi teşkil eder. Dolayısıyla zina konusuna ceza mahkemeleri değil aile mahkemeleri bakar ve zina eylemi mahkeme huzurunda ispatlansa dahi hiç kimsenin adli siciline işlenmez.

error: Kopya koruması engeli!