+90-212-706-1111     |     Trump Towers 2606 Mecidiyeköy - İstanbul

soybağı davası

Soybağının Reddi Davası

Soybağının reddi davasının detayına girmeden önce nesebin reddi hususunu açıklamak yerinde olacaktır. Nesep, Arapça kökenli bir kelime olup “soy” manasına gelmektedir. Dolayısıyla nesebin reddi ile soybağının reddi eş anlamlıdır. Boşanma davası hakkında sorulardan birisi olan nesep davasında amaç yanlış kaydı düzeltmektir. Nesebin (soybağının) reddedilmesi, baba ile çocuk arasında kurulan soy ilişkisinin doğru olmaması durumunda açılan bir davadadır. Bu davayla yanlış oluşan resmi nüfus kayıtları düzeltilmektedir. Bu tür davalar, soybağı ilişkisi kurulan baba ile o babanın nüfusunda görünen çocuk arasında görülmektedir. Soybağının reddi davası biyolojik baba olmayan kişi tarafından ana ve çocuğa açılabilir. Veya çocuk tarafından koca veya anaya karşı açılır. Bir başka deyişle annenin, soybağının reddi davası açma hakkı yoktur. Zira, anne bu soy ilişkisinde taraf değildir. Bu arada soybağının düzeltilmesi ile velayetin değiştirilmesinin farklı davalar olduğunu vurgulayalım.

Soybağının Reddi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Soybağının reddi davası esasen iki durumda söz konusu olur. Birincisi, evli bir kadının kocasından başka bir erkekten çocuğunun olması durumunda bu dava açılır. Evli bir kadın doğum yaptığı anda doğan çocuk otomatikman mevcut kocasının nüfusuna yazılacaktır. Dolayısıyla eğer doğan çocuk gerçek babası, mevcut koca değilse nesebin reddi davası açılarak başkasından olan çocuk mevcut kocanın nüfusundan çıkartılmış olacaktır. İkincisi ise boşanmış olup iddet süresi içinde doğum yaptığı için çocuğun, annenin boşandığı kocasının nüfusuna yazılması durumunda açılabilir. İddet Süresi ve İddetin Kaldırılması başlıklı makalemizde detaylı şekilde açıkladığımız üzere, boşanan kadın için boşanmanın ardından 300 günlük iddet mühleti yani evlenme yasağı söz konusudur. Eğer kadın, bu iddet süresi içinde doğum yaptıysa sanki çocuk aynen evlilik içinde doğmuş gibi boşanılan kocanın nüfusuna yazılır.

Babalık Karinesi ve İddet Süresi

Babalık karinesi, evlilik süresi içinde veya evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuğun babasının koca sayılmasıdır. Bu kanunsal bir varsayım olup, bu varsayımın doğru olmaması durumunda dava açılarak varsayımın çürütülmesi gerekmektedir. Doğan çocuğun babası, annenin kocası değilse bu yasal varsayımı ortadan kaldırmak için tek yol vardır. O da nesebin reddi veya soybağının reddi davası olarak bilinen davanın açılmasıdır. İddet müddeti içinde doğan çocuğun babası, boşanılan yani eski koca sayıldığına göre eğer doğan çocuğun gerçek babası eski koca değilse bu durumda nesebin reddi davası açmak gerekecektir. Bu davayı doğan çocuğun annesinin boşandığı (eski) kocası açabileceği gibi çocuk da açabilir. Ancak davayı çocuğun açması hukuken mümkün olmadığından mahkeme tarafından kayyım ataması söz konusu olacaktır.

İddet Süresi İçinde Doğan Çocuk

İddet süresinde hamilelik ve doğum hususu kadınlar için çetrefil bir konudur. Boşanan kadının iddet süresi doğum yapması durumunda iki hukuki çözüm yolu bulunmaktadır. Birincisi klasik yöntem olarak soybağının reddi davası açılmasıdır. Bu davayla çocuk ile gerçek baba olmayan önceki koca arasındaki soy ilişkisinin iptal edilmektedir. Ancak bu tür davalar özellikle boşanan anne için son derece zor ve yıpratıcı davalardır. Annenin, boşandığı koca ile tekrar muhatap olması ve hatta davalık olması zor bir süreçtir. Üstelik bu hukuki sürecin başka başkasından olan çocuk için yapılıyor olması, katlanılması güç bir durumdur. Üstelik soybağının reddi davası, nispeten uzun süren davalar olup yıpratıcı bir süreç teşkil etmektedir.

İddet Süresinde Doğum İçin Alternatif Hukuki Çözüm

İkinci yöntem ise Türkiye’de yalnız bizim uyguladığımız ve “alternatif çözüm” olarak adlandırdığımız hukuki yoldur. Bu hukuki yol, hamile olup da çocuğunun doğumu iddet süresi içine denk gelen kadınlar içindir. Eğer kadın boşanma sürecinde iken veya boşanma süreci sona ermekle birlikte boşanma henüz kesinleşmeden hamile kaldıysa ve çocuğun muhtemel doğum tarihi 300 günlük iddet süresi içine denk geliyorsa soybağının reddi davası açmadan, hatta önceki koca ile hiç muhatap olmadan çocuğun doğduğu anda gerçek babasının nüfusuna yazılmasını sağlayacak bir alternatif bir hukuki çözüm için bize başvurabilirsiniz.

2 Yorum

  1. Önder erdoğan

    Merhabalar. Ben 25.02.2020 tarihinde boşandım. Eski eşim iddet müddet şartı süresi içerisinde başka birinden hamile kalmış ve 15.01.2021 tarihinde doğum yapmış. Bizim olaylardan doğum yaptığı gün haberimiz oldu. Ben kendisine tazminat davası ve diğer şahısa dava açabilirmiyim. Soybağı red ve diğer velayetleri anneden olan çocuklarımı alabilirmiyim.

Yorum Yaz

error: Kopya koruması engeli!